VRIJEME

Dobrodošli na moj blog

02.01.2019.

VRIJEME NOVE 2019.GODINE - PORUKE I ČSTITKE

NOVOGODIŠNJA PORUKA I NOVOGODIŠNJA ČESTITKA STANOVNICIMA PLANETE ZEMLJE Razmišljao sam kome da ČESTITAM NOVU 2019 .GODINU, kad znam da mojih mnogobrojnih prijatelja nema više u životu! Pretpostavio sam jednu mogućnost – da usvojim sve stanovnike planete Zemlje da mi budu prijatelji,da sa svima njima podijelim svoja razmišljanja i svoje novogodišnje želje!Ova moja hipotetička želja možda će tek jednog dana da doživi svoj puni pravi smisao! ŽELIM SVIM LJUDIMA – STANOVNICIMA PLANETE ZEMLJE ,POSEBNO SVIM MAJKAMA KOJE RAĐAJU I PODIŽU NOVE GENERACIJE LJUDI – SVAKO DOBRO I SRETNE DANE KOJI NAS OČEKUJU,POSEBNO ŽELIM DA PORASTE POVJERENJE MEĐU LJUDIMA I DRŽAVAMA ,ŽELIM DA NIKADA NE BUDE RATOVA I SUKOBA MEĐU LJUDIMA I DRŽAVAMA. ŽELIM DA ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA PRERASTE U FEDERACIJU DRŽAVA UN-a, DA SVE MAJKE SVIJETA DOŽIVE PRIZNANJE POSEBNOG STATUSA PRVE UČITELJICE U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA,DA SE PRIJE TOGA SVE BUDUĆE MAJKE STRUČNO OSPOSOBE ZA OBAVLJANJE OVE GLOBALNO ODGOVORNE ULOGE – ULOGE OD KOJE ĆE ZAVISITI OPSTANAK ŽIVOTA U SVIM OBLICIMA NA PLANETI ZEMLJI,POSEBNO OPSTANAK LJUDI! ŽELIM DA U NOVONASTUPAJUĆOJ GODINI ODPOČNE REALIZACIJA DIJELA TEKSTA POVELJE UJEDINJENIH NARODA ,A KOJI SE ODNOSI NA RAVNOPRAVNOST POLOVA – MUŠKE I ŽENSKE POPULACIJE LJUDI – DA OVA RAVNOPRAVNOST OMOGUĆI DA, ZA GENERALNU SEKRETARICU UN-a bude izabrana i jedna od 3,5 milijardi žena ,nakon 73godine postojanja i rada UN_a. ŽELIM DA SAD IZABERU ,NAKON 240 GODINA POSTOJANJA SAD,PRVU PREDSJEDNICU SAD – PRVU ŽENU NAKON 48 BIVŠIH PREDSJEDNIKA,I DA TO BUDE GOSPOĐA HILARY KLINTON. ŽELIM DA SE ZLOUPOTREBA NAUKE PROGLASI KAO NAJTEŽE MEĐUNARODNO KRIVIČNO DJELO,A JEDNO OD OVIH OBLIKA ZLOUPOTREBE JE I PROIZVODNJA SREDSTAVA ZA UZAJAMNO MASOVNO UBIJANJE LJUDI SVIH UZRASTA,KAO I UNIŠTAVANJE SKUPOCJENIH MATERIJALNIH DOBARA,KAO ŠTO SU:TVORNICE ZA PROIZVODNJU SVIH PROIZVODA NAMJENJENIH MIROLJUBIVOM – KORISNOM KORIŠĆENJU,TVORNICE LIJEKOVA,USTANOVE ZA RAD I RAZVOJ OBRAZOVNIH SISTEMA SVIH NIVOA OBRAZOVANJA,BOLNICE,IDR. ŽELIM DA SE UNOVONASTUPAJUĆOJ GODINI POKRENE I ODPOČNE PROIZVODNJA NOVIH USPJEŠNIH LIJEKOVA ZA DO SADA NEIZLJEČIVE BOLESTI,DA SE OLAKŠA POLOŽAJ BOLESNIH I IZNEMOGLIH LJUDI KOJI OČEKUJU POMOĆ OD SVOJIH „BLIŽNJIH“ . ŽELIM DA SE USVOJI JEDAN JEZIK KAO „Međunarodni“ u sve obrazovne sisteme članica UN_a kao obaveni predmet!Po mom mišljenju ,to bi trebao da bude ENGLESKI JEZIK,što bi omogućilo masovnu uzajamnu komunikaciju svih ljudi na planeti Zemlji,koristeći postojeći internet sistem uzajamnog komuniciranja. ŽELIO BIH, DA U OKVIRU ORGANIZACIJE UN –a,ODPOČNE DA DJELUJE MEĐURELIGIJSKO VIJEĆE UN-a,SA PROGRAMOM OBJEDINJAVANJA VJERSKIH NAČELA I POUKA O UZAJAMNOM ISPOMAGANJU I PRUŽANJU UZAJAMNE POMOĆI LJUDI,O SVETOSTI ZAŠTITE SVAKOG LJUDSKOG ŽIVOTA,A PO BOŽIJOJ ODREDBI: „NE ČINI DRUGOM ONO ŠTO NE ŽELIŠ DA TEBI BUDE UČINJENO!“ Moje su želje velike a očekivanja golema! BOŽE,Tebi se prvom obraćam i molim da ljudima u NOVOJ 2019.godini ukažeš kakvi treba da budu TVOJI PRAVI NAMJESNICI NA PLANETI ZEMLJI! SPAS SVIH OBLIKA ŽIVOTA NA PLANETI ZEMLJI,SPAS USLOVA ZA ODRŽANJE ŽIVOTA U NORMALNIM – ZDRAVIM USLOVIMA ŽIVOTA – PRIORITE JE NAD SVIM DRUGIM PRIORITEIMA LJUDI,OBDARENIH ZDRAVIM RAZUMOM! ALTERNATIVA OVOM ZAHTJEVU I OČEKIVANJU NE POSTOJI !!! SARAJEVO,02.01.2019.GOD. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

21.12.2018.

VRIJEME BUDUĆNOSTI

BUDUĆNOST ŽIVOTA NA PLANETI ZEMLJI ODREDIĆE BUDUĆE ŽENE-MAJKE Pomozimo budućim majkama da ostvare svoju životnu stvarnost na najbolji – najpozitivniji način u svakom pogledu.Omogućimo im kraće radno vrijeme i povoljnije uslove zapošljavanja.Ovo je neophodno da se ostvari radi njihovog svestranijeg i blagovremenog djelovanja na razvoj vlastite djece i djece koja su im povjerena na čuvanje i odgoj. Bilo bi korisno razmotriti da se na jednom radnom mjestu radno vrijeme podijeli na dva dijela – po 4 sata dnevno – da dvije žene –majke – mogu da rade i da ostvare lični dohodak u svom punom iznosu,te i druga prava iz zasnovanog radnog odnosa. Ovakvim pristupom pomogli bi majkama da budu sposobnije i djelotvornije u obavljanju dužnosti MAJKE – PRVE UČITELJICE U ŽIVOTU SVAKOG BUDUĆEG ČOVJEKA. Društvo u svojoj sredini može da očekuje manje problema sa vaspitno zapuštenim podmladkom čovječanstva,kvalitetniji razvoj mladih ljudi i manje razvojnih frustracija.Povećan nadzor majki u razvoju svakog djeteta omogućit će bolji uspjeh u ukupnim razvojnim rezultatima,brže i lakše usvajanje pozitivnih radnih navika,tolerantnije ponašanje u budućoj životnoj sredini,veće uzajamno povjerenje među ljudima umanjenjem mogućih loših razvojnih iskustava,itd. Predlagane mjere omogućile bi formiranje većeg broja radnih mjesta i sigurnije preživljavanje posebno samohranih majki i majki koje su ovisne od dopunskih prihoda u vlastitoj porodici,uz moguće ostvarivanje i zdravstvene zaštite pod povoljnijim uslovima. DRUŠTVENA ZAJEDNICA mora da prihvati specifičnost potreba MAJKI – PRVIH UČITELJICA , od čijeg kvalitetnog djelovanja direktno zavisi kvalitetan razvoj budućeg čovječanstva u cjelini. Nadajmo se da će ova ideja biti razmotrena i prihvaćena u želji da se ostvari kvalitetniji i svrsishodniji razvoj ljudi na planeti Zemlji,opterećen danas golemim uzajamnim nerazumjevanjem i tragičnim dešavanjima u postojećim međuljudskim odnosima.

02.12.2018.

VRIJEME HITNIH I NEOPHODNIH ODLUKA

ZASJEDANJE GRUPE ZEMALJA G 20 U ARGENTINI VRIJEME DEMONSTRACIJA GRAĐANA U PARIZU Navedena ova dva dešavanja ,tek na prvi pogled , kao da nemaju nečeg zajedničkog. Postoji,ipak,jedna zajednička uzročno-posljedična veza među njihovim dešavanjima. U prvom slučaju grupa zemalja „G 20“ tretirala je značajna pitanja koja su od zajedničke koristi - pitanje plasmana vlastitih proizvoda na međunarodnom uzburkanom tržištu,sa neusklađenim plaćanjem taksi ,posebno kada se radi o robnonovčanoj razmjeni između SAD i NR Kine.Prema tvrdnjama Predsjednika SAD,gosp.Trampa,SAD su u prošlom periodu imale gubitak od 800 milijardi dolara,što je,po njegovom mišljenju dalje neodrživo. U drugom slučaju građanji Francuske izašli su na demonstracije nezadovoljni svakodnevnim povećanjem cijena goriva koje proizlazi iz potreba popunjavanja državnog budžeta. Ovo povećanje odražava se direktno na porodične budžete građana Francuske,posebno onih koji žive od niskih zarada i nalaze se na granici ekonomske izdrživosti. U obadva slučaja prikrivena su golema izdvajanja koja se moraju realizovati za pokrivanje golemih vojnih potreba ove dvije države. Nije potrebno da se navodi da navedeni problem postoji i u Državi Bosni i Hercegovini,sa već iskazanim potrebama da se i za našu Armiju i njene osnovne potrebe mora povećati dodatni dio sredstava/dohodak uposlenika,modernizacija vojne opreme,nedovoljan kvalitet ishrane vojnika,itd./ Ovaj problem postoji u svakoj od 195 država – članica OUN-a. Rješavanje ovih problema direktno je zavisno od uzajamnog povjerenja između država,njihove uzajamne plodotvorne saradnje i razvijanje dobrosusujednskih odnosa između pojedinaca i država - o čemu sam već ranije napisao i objavio tekstove pod naslovom: FEDERACIJA DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA; Moguaća očekivanja od nove Organizacije UN-a za ljude na planeti Zemlji. Posebno treba naglasiti važnost reorganizacije postojećih obrazovnih sistema na svim nivoima obrazovanja,uz vaspitni uticaj koji je izostavljen u svom najbitnijem dijelu. Utica PRVIH UČITELJICA U ŽIVOTU SAKOG DJETETA – SVAKOG NOVOG ČOVJEKA U BUDUĆIM VREMENIMA POSTOJANJA ČOVJEČANSTVA – UTICAJ MAJKI U PRVIH 7 GODINA ŽIVOTA,a i kasnije, treba da bude od odlučujućeg značaja. Sredstva za sve razvojne potrebe ljudi – čovječanstva na planeti Zemlji treba da se obezbjede zabranom ZLOUPOTREBE NAUKE I PROGLAŠAVANJEM OVE ZLOUPOTREBE ZA NAJTEŽE MEĐUNARODNO KRIVIČNO DJELO. Danas se svi bave problemima posljedica navedene zloupotrebe,a posljedice su zastrašujuće teške i popasne po opstanak svih oblika života na planeti zemlji – posebno ljudi.

14.11.2018.

VRIJEME NOVE ORGANIZACIJE UN-a

FEDERACIJA DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA Moguća očekivanja od nove Organizacije UN-a za ljude na planeti Zemlji Udruživanjem država – članica OUN-a u ZAJEDNIČKU FEDERACIJU 195/197/ DRŽAVA - dosadašnjih članica OUN – a - ostvario bi se izuzetan napredak života ljudi na planeti Zemlji. Desile bi se nevjerovatne sljedeće pozitivne promjene : 1. Ostvario bi se davnašnji san ljudi o zajedničkom životu svih naroda i njihovoj trajnoj miroljubivoj i dobronamjernoj saradnji,bez postojanja bilo kakvog uzajamnog nepovjerenja,bez potrebe da se jedni drugih boje i stvaraju predpostavke potrebe odbrane od uzajamnih sukoba; 2. Nestalo bi potreba o formiranju vojnih formacija koje su do sada služile za odbranu vlatitog suverenireta i vlastitog životnog prostora od moguće agresije drugih naroda –susjednih država.“Namjenska industrija“ – „vojna proizvodnja sredstava za odbranu“ postala bi potpuno nepotrebna.Posljedica ovakvog novonastalog stanja bila bi ušteda ogromnih novčanih sredstava i rasterećenje državnih budžeta od dosadašnjih obaveznih izdvajanja,te trošenje ovih sredstava u druge neophodne razvojne potrebe svih ljudi na planeti Zemlji, prvenstveno za dalji razvoj i unapređivanje vaspitno-obrazovnih institucija na svim postojećim nivoima obrazovanja – kao i nekim novim oblicima neophodnim za formiranje i razvoj novih ljudi na planeti zemlji. Posebno bi se ostvarili novi povoljniji uslovi za unapređenje zdravstvene zaštite ljudi i ostvarenje svestranijih istraživanja u medicini i proizvodnji novih lijekova u farmaceurskoj industriji. Naučnoistraživački radovi razvijali bi se mnogo intenzivnije u svim sferama života i rada ljudi! 3. Ljudi koji su do sada radili u vojnim službama svojih država,kao i u namjenskoj proizvodnji našli bi svoja nova zanimanja u oblasti unapređenja poljoprivrede, razvoj i proizvodnju sredstava za kultivisanje neplodnih površina planete Zemlje – poznatih ogromnih pustinjskih predjela / pustinje Sahara,Kalahari, Gobi,u SAD/Nevada/,Srednjoj i Istočnoj Aziji/Kina,Mongolija/,itd./. 4. Nesagledive su sve mogućnosti koje će se ostvariti novom organizacijom života i novim mogućnostima koje će taj život da omogući u svim sferama života na planeti Zemlji – posebno u oblasti zaštite od štetnih klimatskih promjena,koje ugrožavaju opstanak svih oblika života na planeti Zemlji – posebno ljudi! 5. Nestaće potrebe za „seobama naroda“ koje su danasa prisutne u pojedinim dijelovima Svijeta – posebno sa Srednjeg i Bliskog Istoka,Azije i Afrika – prema granicama Evropskih država,SAD, i nekih drugih prostora. Dio novčanih srestava moći će da se ponudi nerazvijenim zemljama za otvaranje novih radnih mjesta u njihovoj vlastitoj sredini,da im se ponude neophodni razvojni programi u svim oblastima djelatnosti koje do sada nisu mogli da ostvare u vlastitoj sredini . 6. Posebno treba naglasiti nove velike mogućnosti organizovanja i izvođenja zajedničkih istraživanja Svemira – posebno našeg Solarnog sistema. 7. Odgoju i obrazovanju novih generacija ljudi posvetila bi se mnogo veća pažnja, uz dodatno obrazovanje Majki – prvih učiteljica u razvoju čovječanstva, i svih drugih ,na koje se odnosi odgovornost za buduće ponašanje novih generacija ljudi. 8. Jedinstven pravni sistem , kojim se regulišu sva prava,obaveze i odgovornosti ljudi na planeti Zemlji ,olakšao bi uzajamno komuniciranje ljudi,ostvarivanje poslovnih veza i razvoj kulturnih potreba na jedinstven način. Ostvarivanje neposrednih uzajamnih komunikacija doprinijelo bi brzom i olakšanom porastu uzajamnog povjerenja među ljudima planete Zemlje, uzajamnom razumjevanju i uzajamnoj solidarnosti u svim životnim situacijama.

04.11.2018.

KRIZA LJUDSKOG RAZUMA U NERAZUMNIM VREMENIMA ULOGA ŽENA U NAD

KRIZA LJUDSKOG RAZUMA U NERAZUMNIM VREMENIMA ULOGA ŽENA U NADOLAZEĆIM DEŠAVANJIMA Posljednji dani zasjedanja predstavnika 195 zemalja - članica UN-a - u Parizu /11.12.2015.g./bili su posvećeni razmatranju pitanja globalnog zatopljavanja planete Zemlje ,kao i razmatranje pitanja posljedica koje ovo zatopljavanje proizvodi na sve postojeće oblike života,a posebno na opstanak ljudi. Pojava enormnih poplava, koje se sve češće javljaju na pojedinim dijelovima naše planete,kao i pojava enormnih suša koje do sada nisu zapamćene - stvorile su objektivnu potrebu zajedničkog razmatranja i zajedničkog preduzimanja odgovarajućih mjera u suzbijanju uzroka naznačenih pojava.A osnovni uzrok globalnog zatopljavanja predstavlja povećana koncentracija ugljendioksida u atmosferi Zemlje,kao i drugih štetnih gasova koji pogoduju razvoju naznačene pojave.Nagli razvoj nauke uslovio je u posljednjih 150 godina dinamičan razvoj tehnike i tehničko-tehnoloških procesa koji su imali za cilj masovnu proizvodnju novih robnonovčanih vrijednosti, namjenjenu širokoj potrošnji i uvećanju životnog standarda ljudi ,olakšavanju obavljanja svakodnevnih njihovnih poslova,te povećanju produktivnosti rada. Uz korisnu upotrebu nauke pojavila se i njena zloupotreba,posebno u enormnoj proizvodnji tzv.»crne metalurgije» - proizvodnji željeza i čelika,namjenjenih potrebama tzv.»namjenske proizvodnje» - «vojne proizvodnje»,ili «industrije smrti».Skoro sva ratna oprema i naoružanje svih vrsta armija u Svijetu izrađena je od čelika različitih vrsta i namjena.Ove vojne potrebe zahtjevaju skoro 50% ukupno proizvedenog čelika u Svijetu,a ova proizvodnja je samo 2011.godine iznosila1490 miliona tona.Svo lično naoružanje vojnika izrađeno je najvećim dijemom iz čelika.Sva artiljerijska oruđa,tenkovi,oklopni transporteri sa naoružanjem rađeni su od čelika,a poneki dijelovi i od specijalnih vrsta čelika otpornih na vanjska eksplozivna dejstva.Posenbo treba napomenuti proizvodnju ratnih brodova,među kojim se posebno ističu nosači aviona,proizvodnja podmornica i kompletna ratna oprema urađeni su od posebnih vrsta čelika.Samo manji broj država ,koje posjeduju dovoljno finansijskih sredstava da proizvode ili nabavljaju ovu ratnu opremu , mogu da u sastavu svojih armija imaju sve navedene objekte goleme proizvodne vrijednosti,ali i goleme udarne moći pri ratnim dejstvima. Ovaj dio upotrebe čelika nije koristan ljudima i trebalo bi da se ozbiljno razmisli koliko ćemo kao ljudi na ovoj ojađenoj planeti Zemlji strahovati od njihove upotrebe,a posebno od zloupotrebe koja je danas u skoro svim dijelovima Svijeta prisutna u rukama terorista. Vrijedno je spomenuti i autoindustriju čiji značajan dio proizvodi transportna vozila za potrebe transporta ratnog materijala,vojne opreme različite namjene i ljudstva - vojnih jedinica.Cestovna vozila,inače, u Svijetu su dominantan zagađivač atmosfere.Preko milijardu automobila ratličitih konstruktivnih i namjenskih karakteristika krstare cestama Svijeta i iza sebe ostavljaju ugljen dioksid,spojeve nitrata i sulfata,te ugljene prašine u određenim količinama.Naglasimo da je prisutan još jedan problem u uništavanju šumovitih predjela na Zemlji usljed potreba drvne industrije i ogrevnog materijala,te potreba hemijske industrije.Šume,kao glavni izvori obnovljivog kiseonika nestaju,apotrošnja ovog za život neophodnog elementa sveje veća. Naznačeni problemi mogu se riješiti angažovanjem svih raspoloživih snaga i potencijala u svim segmentima našeg svakodnevnog života.Obrazovni sistemi - sustavi - moraju da se pozabave edukativnim pristupima ovom problemu. Sve žene Svijeta,posebno žene-majke treba da u svim odgojno-vaspitnim sadržajima već od prvih dana života svoju djecu upućuju na ovaj problem,a saglasno uzrastu djeteta.Ovaj period bi obuhvatio vrijeme uzrastanja od 5 do 7. godine života.Pored ovog dijela angažovanja,žene kao reproduktivni dio čovječanstva treba da dobiju svoje odgovarajuće mjesto u svim društvenim forumima i društveno-političkim pozicijama - tamo,gdje se donose odluke od posebnog društvenog interesa,od posebne važnosti za očuvanje životne sredine za život i rad budućih pokoljenja. Uloga UN-a mora da u svim ovim pitanjima bude od posebnog značaja,sa osiguranjem značajnije odgovornosti za rješavanje naznačenih problema i obaveza,ali uz značajan porast prava,materijalnih i kadrovskih mogućnosti -kojih,nažalost,još uvijek nema dovoljnoj mjeri. Drugim riječima,za posljednjih 70 godina, nijedna žena na planeti Zemlji nije imala mogućnost da obavlja dužnost Generalnog sekretara UN-a,a duboko vjerujem da ih ima i tekako sposobnih i talentovanih za ovaj posao. Izgradimo ,prije svega,uzajamno povjerenje među ljudima i narodima,među državama - kako bi se oslobodili uzajamnog djelovanja straha i neizvjesnosti,a ostvarimo korisnu upotrebu nauke,odbacujući svaki vid i najmanje zloupotrebe,pa tek očekujemo bolje dane naše zajedničke budućnosti. Učinimo dobre stvari,da bi mogli da vjerujemo u bolju budućnost ovog ojađenog Svijeta! Vrijeme čekanja i iščekivanja je proteklo! ŽENE – MAJKE SVIJETA - UJEDINITE SE ! Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

30.08.2018.

VRIJEME - VRIJEME NOVE TREBEVIĆKE ŽIČARE

KONAC DJELO KRASI -Narodna izreka- Nakon otvaranja objekta „Nova trebevićka žičara“ u aprilu mjsecu o.g. odlučih i ja da posjetim ovaj objekat i da,nakon 29 godina,posjetim naš Trebević i da sagledam nove konstruktivno.tehnološke vrijednosti izgrađene žičare. U društvu sa mnom bila je moja supruga i dvije pametne i vrijedne unuke .Koristile su ,kao i ja ,ovo novo iskustvo u razvoju domaćeg turizma. Znali smo da na Trebeviću nema ugostiteljskih objekata i da je neophodno da ponesemo obrok za ručak ,termosku kafe,sokove...I sve je ovo dobro došlo u datom trenutku. Neugodno iznenađenje doživio sam sa pristupnim stepeništem koje je vodilo do polazne stanice sabdjevene pogonskim uređajima i kabinama za prevoz putnika.Penjanje uz golem broj stepenica ,bez ugrađenih rukohvata i osjećanja nesigurnog kretanja – bili su prvi dojam koji sam stekao .Ovaj problem još više će doći do izražaja prilikom silaska niz stepenište.Posebno je problem dugog penjanja bio prisutan kod starijih osoba,majki sa malom djecom,invalida i RVI ,kao i svih posjetilaca sa lošijim zdravstvenim stanjem – a toliko potrebnih svježeg zraka i svježine u postojećim sparnim ljetnim danima. Sam objekat i postojeće instalacije ostavili su dojam kvalitetne gradnje i dobro urađenog posla.Nakon udobne i prijatne vožnje nađosmo se na Trebeviću – u gornjem pogonskom objemtu.Izlazak u dokučenu prirodu ostavio je poseban utisak.Nigdje klupe za odmor,nigdje ni privremenog objekta u kome bi mogli potražiti i dobiti neko osvježenje.Nigdje hlada da se sklonimo sa vrelog sunca... Nadolazeći posjetioci uzalud su tražili mjesto za sjedenje u prirodi.Osim izbetoniranih površina za pješačko kretanje,sve je bilo nepristupačno . Ovaj problem posebno je bio prisutan kod roditelja sa malom djecom. Prisjetih se našeg društvenog problema sa zapošljavanjem nezaposlenih radnika – posebno demobilisanih ,a radno sposobnih ljudi.Moglo im se ponuditi da ,u vlastitoj režiji . pojedinačnoj i kolektivnoj – organizuju uslužne djelatnosti ponude različitih osvježivačkih napitaka,prehrambenih proizvoda,suvenira,itd.U nedostatku pitke vode dobro bi došla jedna cisterna za zadovoljavanje dnevnih potreba ugostiteljske djelatnosti,kao i novopridošlih turista.Osim domaćih,moglo se primjetiti da je značajan broj i stranih posjetilaca. Očito je da je broj posjetilaca prevazišao sva očekivanja odgovornih ljudi.Bilo bi dobro da se izgradi nekoliko manjih montažnih objekata sa naznačenom namjenom – da utisam o samom objektu i njegovoj namjeni bude znatno bolji. Sam pristup polaznom objektu mogao bi da se riješi prokopavanjem podzemnog pristupa do jednog novog vertikalnog lifta sa ozlazom u pogonskom dijelu.Mislim da bi se ova usčuga mogla posebno i naplaćivati – što bi bilo daleko povoljnije za posjetioce slabijek zdravstvenog stanja,za RVI i druge starije osobe kojim je postojeći pristup golem problem. Stepenice ,koje su izgrađene,djeluju vanstandardno – sa nepodobnom visinom gazišta,što otežava kretanje i mlagom,zdravijim osobama.Zbog pobrojanih primjedbi – posebno nedostatka klupa za sjedenje,čija je cijena zanemarljiva u odnosu na cijenu samog objekta,trebalo bi u najkraćem roku da se riješi.I prvi utisak treba da otvori put u dugotrajnu korisnu upotrebu naznačenog objekta,posebno sa stanovišta daljeg uspješnog doprinosa razvoju domaćeg turizma i na međunarodnom planu.

29.07.2018.

VRIJEME HADŽDŽA - HADŽDŽ 2018god.

HADŽDŽ 2018.GOD. U ovoj godini iz Bosne i Hercegovine na Hadždž u Meku odlazi 1650 Hadžija. Želim im sretno putovanje i Božiju milost u obavljanju ove svete dužnosti i da im Svemogući prihvati njihove lične i zajedničke Molitve i Dove koje budu upućene sa svetih mjesta Kabe i Arefata - u vrijeme boravka u gradu Mekki. Svi ljudi na planeti Zemlji očekuju od vas da Bog usvoji vaše Molitve i Molbe za spas ljudi od svih zlih dešavanja,od neznanja i međusobnog nerazumjevanja ljudi,od iskazanog dubokog izajamnog nepovjerenja ljudi i država ,od uzajamnog nepovjerenja pojedinih naroda koji su sada u međusobnim ratnim sukobima i golemim patnjama i uzajamnim iskušenjima. Molite Svemogućeg i Sveznajućeg da spriječi dalju zloupotrebu prvog Kur'anskog ajeta „Ikr'e.....“ (uči,čitaj,proučavaj..) ,da od Nauke i znanja ne stvara zastrašujuću zloupotrebu kojom je isprogramirana „Industrija smrti“ – „Vojna industrija“,čijom proizvodnjom nastaju zastrašujuća sredstva uzajamnog ubijanja ljudi i razaranja rezultata teškog i mukotrpnog stvaralačkog rada.Posebno treba naglasiti opasnost od upotrebe nuklearnog i termonuklearnog naoružanja kojim se za samo jedan sat rata sa ovim oružjem može da uništi svaki oblik života na planeti Zemlji – posebno kompletnog čovječanstva i svih dosadašnjih rezultada milenijumskog stvaralačkog rada. Molim sve Hadžije da misle na budućnost SVIH LJUDI NA PLANETI ZEMLJI ,da iskažu svoje poštovanje za svaki ljudski život,a u skladu sa vlastitim saznanjima da je svaki čovjek na planeti Zemlji samo „Božiji namjesnik,koji je zadužen za uspostavljanje reda,rada i discipline i odgovorno korišćenje i upravljanje svim dobrima i resursima koje je Svemogući darovao ljudima na Zemlji! Molite Svemogućeg da omoguću prerastanje OUN u FEDERACIJU DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA – sa raspuštanjem vojnih formacija i prestankom rada vojne industrije,te upotrebom NAUKE samo u dobrobitne svrhe! Molim Svemogućeg i Sveznajućeg da primi Vaše Molitve i Vaše Dove koje uputite za sigurnu i sretnu budućnost ljudi,ispunjenu korisnim radom i stvaralaštvom – u ime Svemogućeg i Sveznajućeg,Milostivog i Samilosnog – jedinog Stvoritelja i Gospodara svih Svjetova,svih promjena,stanja i zbivanja!

11.07.2018.

VRIJEME - VRIJEME TVRĐAVE LJUDSKOG DOSTOJANSTVA U POTOČARIMA

SREBRENICA - POTOČARI – TVRĐAVA OPSTANKA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA Upravo se ovih dana navršava dvadesetitreća godišnjica genocida u Srebrenici i okolnim mjestima.Desilo se to u potopu ljudske svijesti,u potopu slijepe mržnje koju samo čovjek čovjeku može da napravi.Nijedna životinjska vrsta ,od kako svijet postoji,ma kako krvožedna bila,nikada nije vršila ubijanja drugih vrsta živih bića u svrhu njihovog istrebljenja.Nikada ne ubija pripadnike svoje vrste.I kada ubija,to čini u lovu i radi vlastite prehrane.Čovjek ubija da OSTVARI "ZAKON JAČEG",da zadovolji svoju sebičnost i potrebe svoje pohlepe za životnim prostorom na kome treba da opstanu samo"njegovi"po vjeri i naciji njegovi.Dobronamjerni i plemeniti ljudi trebali bi da ostvare mjesto hodočašća i nezaborava 165 miliona uništenih mladih života u toku XX stoljeća,sa posljednjim genocidom u Srebrenici. Tuga majki Srebrenice ima golemu težinu i nemjerljiva je . One će i danas oplakivati svoju izgubljenu djecu.I u tome neće biti usamljene. Svaki razuman čovjek osjeća ljudsku potrebu da učestvuje u njihovom bolu i da taj bol dijeli sa njima. Srebrenica je paradigma borbe za opstanak ljudskog dostojanstva cijelog čovječanstva. Događaji koji su se desili u Srebrenici prije 23 godina samo su vrh «ledenog brijega» pod čijim teretom trpi cijelo čovječanstvo. Moj prijedlog o izgradnji Međunarodnog edukativno-memorijalnog centra u Potočarima sa ciljem obilježavanja svih žrtava koje su stvorili ratovi i ratni sukobu u toku XX stoljeća..U tom Centru treba da se pokrenu promjene ljudske svijesti nabolje,da se osvješćavanje ljudske vrste ostvari upravo na mjestu gdje su se desila najteža stradanja ,najteže nepravde koje je čovjek čovjeku mogao da učini.Taj Centar treba da posjećuju mlade generacije ljudi i da na očiglednim primjerima uče o prošlosti čovječanstva,o pohlepi čovjeka za vlašću kojom će ostvarivati svoje nezajažljive potrebe u činjenju zločina,uništavanju teško stečenih dobara i materijalne i duhovne prirode. Prostor Srebrenice treba uljuditi u učiniti ga dostupnim čitavom Svijetu, učiniti da postane mjesto trezvenog i pobožnog razmišljanja svakog čovjeka i iznalaženje novih rješenja za spas dostojanstva ljudskog života i njegove humane nadogradnje u svakom pogledu.Ovaj predlog omogućio bi rađanje novog života u Srebrenici i šire,stvorili bi se uslovi otvaranja novih radnih mjesta i afirmacija Srebrenice i Bosne i Hercegovine u ostatku Svijeta – kao prostora u kome će se rađati nove vizije života na Zemlji. Neka svjetlost istine razbije tamu prošlosti i ukaže svim ljudima dobre volje put izlaska u BOLJU BUDUĆNOST svih ljudi Svijeta. Majke svih zemalja ujedinite se u borbi protiv zastrašujućih posljedica ratnih dešavanja,zasnovanih na zloupotrebi nauke – iskazane u djelovanju „vojne industrije“ – „industrije smrti“ koja je upotrebljena za uzajamno uništavanje ljudi i svih dobara koje su ljudi stotinama i hiljadama godina stvarali.Neka vas na ovo podsjete trenutna dešavanja u Siriji,Iraku,Libiji,Afganistanu.... Zastrašujući zločini reprodukuju se ,očigledno,sredstvima nastalim zloupotrebom nauke !!! Sarajevo,13.07.2018. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

10.07.2018.

VRIJEME - VRIJEME IZGRADNJE MEĐUNARODNOG EDUKATIVNOMEORIJALNOG CENTRA U POTOČARIMA

MEĐUNARODNI EDUKATIVNO-MEMORIJALNI CENTAR POSVEĆEN SVIM ŽRTVAMA RATOVA VOĐENIH U DVADESETOM STOLJEĆU NA ZEMLJI Lokacija Centra :POTOČARI - SREBRENICA - BOSNA I HERCEGOVINA Na palneti Zemlji u toku XX stoljeća vođeno je bezbroj ratova,od kojih su bila dva najkrvavija i sa najvećim brojem ljudskih žrtava.Bili su to Prvi i Drugi svjetski rat. Prvi svjetski rat počeo je 1914.god. i trajao je do 1918.god. Drugi svjetski rat počeo je 1941.g i trajao je do 1945.god. Pored ovih ratova,u drugoj polovini XX stoljeća vođeno je mnogo lokalnih ratova i ratnih sukoba koji su vođeni različitim intenzitetom i vremenom trajanja. U I i II svjetskom ratu stradalo je 65 miliona ljudi, nanesena je neprocjenjiva materijalna šteta, ostalo je nekoliko stotina miliona ratnih vojnih invalida ,i invalida – civilnih žrtava rata . Ostalo je na desetine miliona ratne siroćadi , nezbrinutih ljudi , raseljenih u svim dijelovima Svijeta. Zloupotrebom nauke između I i II svjetskog rata nastala su nova smrtonosna oruđa i oružja, novi modeli topovskih granata , razorniji eksplozivi , nove vrste ratnih brodova,podmornica,aviona naročito. Pojavila se i upotreba termonuklearnih bombi /atomska bomba/ ,rakete V -1 i V – 2 kojim su njemci bombardovali London. U osnovi svih ovih ratova krila se zloupotreba nauke – kao osnovnog faktora koji je sudjelovao u razvoju i unapređivanju sredstava za uništavanje ljudi . Nauka je pružila mogućnost stvaranja privida nadmoći jednih u odnosu na druge ,omogućavala vođenje osvajačkih ratova u cilju ostvarivanja uticajnih sfera ,proširivanje tržišta,obezbjeđivanje novih izvora privrednih resursa , radne snage , dominantnih geografskih pozicija ,itd. Ovdje ću svjesno pokušati da izbjegnem podjelu ljudi na : one koji su krivi,i na one koji nisu krivi za vođenje ovih ratova. Za mene su stradali ljudi – ostale su uplakane majke i očevi, supruge i djeca , ostalo je osiromašeno Čovječanstvo za stotinu miliona ljudskih života – kao neprocjenjivo bogatstvo ljudske civilizacije na Zemlji . Ovim ljudima,koji nisu mogli da biraju svoju sudbinu i da upravljaju svojim vlastitim životima , njima želim da se izgradi zajednički spomenik u vidu Međunarodnog Edukativno-memorijalnog Centra svim žrtvama ratnih sukoba u toku XX stoljeća na planeti Zemlji. Naznačeni Međunarodni Edukativno-memorijalni Centar treba da nosi poruku mira,saradnje i bespoštedne borbe svih ljudi dobre volje da se zaustavi i spriječi dalja zloupotreba nauke u korist razvoja vojne industrije – «Industrije smrti» ,koja svojom potrošnjom uništava ogromna novčana sredstva koja se ne mogu koristiti u druge,mnogo važnije i potrebnije svrhe ,kao što su : razvoj i proizvodnja novih lijekova ,naročito onih koji su potrebni za liječenje neizlječivih bolesti, razvoj i unapređenje obrazovno-vaspitnih sistema u Svijetu sa naglaskom na modernizaciju nastavnih procesa, edukaciju predavačkih kadrova , bolju zdravstvenu zaštitu svih stanovnika Zemlje, sprečavanje globalnih katastrofa , stvaranjem uslova za humaniji život svih ljudi i povećanje sigurnosti u svim oblastima života. U naznačenom Centru bi se stvorili uslovi za edukaciju kadrova koji bi na najbolji način širili poruke mira,povjerenja među ljudima, izgrađivali sisteme sprečavanja zloupotrebe nauke i njeno korišćenje isključivo u miroljubive svrhe,a u skladu sa spotrebama boljeg školovanja i razvoja mladih generacija ljudi.Naznačeni Centar omogućio bi uvim mlađim generacijama ljudi da se upoznaju sa strahovitim posljedicama rata , sa neprocjenjivom štetom koju su proizveli i utroškom nemjerljivim materijalnih dobara koja su se mogla iskoristiti za razvoj ljudske vrste na planeti zemlji,a ne i njeno uništavanje . Naznačeni Memorijalni centar nalazio bi se u neposrednoj blizini Memorijalnog centra žrtava genocida u Srebrenici ,što će omogućiti i neposredni uvid u posljedice ratnog sukoba u BiH . Zašto treba da se izgradi Međunarodni Edukativno-memorijalni Centar svih žrtava ratnih sukoba na Zemlji u toku XX stoljeća baš u Potočarima – Srebrenica. Prvi svjetski rat upravo je započeo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovin,atentatom na austrougarskog Prestolonasljednika Ferdinanda prilikom njegove posjete Sarajevu 1914.g. To je obilježilo početak XX stoljeća. Kraj XX stoljeća obilježen je genocidom u Srebrenici,opet u Bosni i Hercegovini ,1995.g. – pri kraju XX stoljeća. Država Bosna i Hercegovina u kojoj se desio rat u periodu 1992. do 1995.g.,bila je stavljena pod nadzor UN –snaga,a posebnom odredbom Enklava Srebrenica bila je stavljena pod zaštitu UN-snaga koje nisu uspjele da spriječe posljednji genocid u Evropi u XX stojeću. Iz navedenih razloga – prostor Potočara treba upotpuniti , pored postojećeg memorijalnog spomenika žrtvama posljednjeg genocida, i Memorijalnim centrom naznačene namjene na nivou Svijeta , na nivou UN organizacije i uz Odluku Skupštine UN. Posebnim Elaboratom treba da se odrede sve izvedbene pojedinosti,da se elaboriraju i jasno naznače potrebe formiranja naznačenog Memorijalnog centra – njegova uloga,namjena, obrazovno-vaspitni ciljevi koje treba da ostvari , istorijsku ulogu u daljem razvoju ljudske misli i unapređenju međunarodnih odnosa izgradnjom trajnog povjerenja među ljudima ,stvaranjem uslova za ostvarivanje humanih ciljeva primjene nauke pri zadovoljavanju svih ljudskih potreba na planeti zemlji.Prije svega, usmjeravanje svih ljudskih potencijala na iskorjenjivanje stradanja ljudi od gladi,neimaštine,nedostatka lijekova,obrazovnih ustanova, bolničkih kapaciteta,i svega ostalog što će omogućiti ostvarivanje uslova humanog življenja na ovoj planeti. Memorijalni centar naznačene namjene imao bi u svom sastavu posebne paviljone za svaku zemlju koja je učestvovala u ratnim sukobima u toku XX stoljeća. U tim Paviljonima trebalo bi da se predstave svi pokazatelji i podaci koji će oslikati ratne sukobe uz naznaku:vremena dešavanja,broj stradalih , grafičke prikaze mogućih troškova i ekonomske posljedice koje su proizašle iz tih sukoba. Prikazale bi se fotografije,odgovorni ljud koji su bili određeni da vode te sukobe,različite makete,modeli,ratni eksponati pojedinih oružja koji su se koristili,različiti statistički podaci,evidencije,ratni izvještaji novinskih agencija,irazličiti dokumenti itd. Naznačeni Memorijalni centar posjećivale bi državne delegacije,omladinska udruženja.školske ekskurzije iz cijelog svijeta, razni naučnici koji se bave proučavanjem istoriskih zbivanja u Svijetu, Humanitarni centri , naučnici koji se bave Društvenom psihologijom – čijim daljim razvojem treba da se pronađu adekvatni odgovori na mnoga složena pitanja ponašanja ljudi , naroda , pojedinih društvenih činilaca,itd. Očekivanja su golema,bar sa moje strane. Uz Centar bi trebalo izgraditi i odgovarajuću infrastrukturu : objekte za smještaj posjetilaca , vodičku službu , turističke agencije , snabdjevanje za normalni boravak posjetilaca , i druge neke pojedinosti koje prate naznačene sadržaje. Sve što je kazano navodi na zaključak da bi naznačeni Centar sa već postojećim značajno doprinio razvoju edukativnog turizma, uz već postojeće uslove rekreativnog djelovanja same sredine u neposrednoj okolini Srebrenice /izvor mineralne vode, prirodna sredina idr./. Pristup Srebrenici i Potočarima ostvario bi se novoizgrađenim autoputem u dužini od 70 do 80 km/trasa starog rimskog puta/,a izgradnju bi trebale obaviti sve zemlje učesnice izgradnje naznačenog Memorijalnog centra.Tako bi vožnja od Sarajeva do Memorijalnog centra u Potočarima trajala manje od jednog sata.Danas se putuje preko Olova i Kladnja dotrajalim i nesigurnim putem u dužini 200 km,a vožnja traje skoro 4 sata. U toku sam sa pisanjem posebnog teksta - knjige kojoj sam dao radni naslov «Naš rat protiv svih ratova».U ovom tekstu predočit ću i način rješavanja međuljudskih nesporazuma koristeći snagu promjena ustaljenih pogubnih navika kod ljudi na ovoj našoj ojađenoj planeti Zemlji.U Kur'anu časnom stoji :»Bog neće promjeniti sudbinu jednog naroda nabolje,sve dok se taj narod ne promjeni!» Danas se radi o Ujedinjenim Narodima /UN/ - što upućuje na zaključak na navedeni ajet treba primjeniti na UN - kao nosioca i pokrovitelja mijenjanja čovječanstva ,izrade zajedničkih programa i planova razvoja od interesa za sve narode Svijeta - uz aktivno djelovanje Savjeta Bezbjednosti pod okriljem Generalne Skupštine OUN-a.U sve školske programe svih članica UN-a treba da se dostave dopunski sadržaji koji će uputiti mlade naraštaje da preuzmu obavezu novog načina ponašanja i izgradnje novih - miroljubivih odnosa uzajamnog razumjevanja i uzajamnog povjerenja. Nadam se da će ova ideja naići na razumujevanje,prihvatanje i podršku . Ona zahtjeva svoj dalju razradu, pripremu za prezentiranje i upućivanje na Skupštinu UN na dalje usvajanje i podršku ovom projektu u cjelini. Ostajem u obavezi da dam i dopunska obrazloženja i da učestvujem aktivno u izradi izvedbenog Projekta. Za naznačene ideje treba se izboriti,jer one znače naš prilog za BOLJU BUDUĆNOST cijelog Svijeta.
Tragična sudbina Majki Srebrenice predstavlja tragičnu sudbinu Majki planete Zemlje,tragičnu sudbinu Majki svih koncentracionih logora koji su postojali u toku XX stoljeća.Posebno je neophodno da se naglasi zapostavljena uloga ŽENA u ratnim sukobima XX stoljeća,njihova nemoć da doprinesu sigurnost u životu svoje djece koja su postajala "topovsko meso"u ratnim sukobima naroda i država.
Žene MAJKE SREBRENICE - ujedinite se sa svim ženama ovog ojađenog Svijeta u borbi za bolju budućnost VAŠE djece - budućeg čovječanstva na planeti Zemlji !!!


Sarajevo,01.10.010 ,             Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

07.07.2018.

VRIJEME SREBRENICE 2018.GOD. - VRIJEME SJEĆANJA NA GENOCID 11.07.1995.GOD.


VRIJEME - VRIJEME SREBRENICE - MOJE SIROTICE

VRIJEME - 11.JULI 1995.GOD.

VRIJEME SREBRENICE - VRIJEME MOJE SIROTICE

Vrijeme noža
Vrijeme žice
Vrijeme Srebrenice

Vrijeme Srđana
Vrijeme Brđana
Vrijeme Mrđana
Vrijeme mržnje
Vrijeme zločina
Vrijeme straha
Vrijeme propasti
Vrijeme nesanice
Vrijeme patnje
Vrijeme mraka
Vrijeme vukodlaka
Vrijeme pucnja
Vrijeme krika
Vrijeme krvi
Vrijeme boli
Vrijeme nepreboli
Vrijeme pomora
Vrijeme ponora
Vrijeme tame
Vrijeme ubijanja
Vrijeme nepravde
Vrijeme nasilja
Vrijeme plača
Vrijeme očaja
Vrijeme beznađa
Vrijeme jada
Vrijeme gladi
 
Vrijeme samoće
Vrijeme iščekivanja
Vrijeme nade
Vrijeme nemoći

Vrijeme rađanja
Vrijeme trajanja
Vrijeme umiranja
Vrijeme prošlosti
Vrijeme sadašnjosti
Vrijeme budućnosti
Vrijeme sjećanja
Vrijeme nezaborava

Vrijeme smrti
Vrijeme tame
Vrijeme mraka
Vrijeme vukodlaka

Vrijeme nevrijeme !!!


Stariji postovi

<< 01/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
21360

Powered by Blogger.ba