VRIJEME

Dobrodošli na moj blog

17.06.2018.

USLOVI NASTANKA PORODA I PREPORODA ČOVJEČANSTVA

POROD I PREPOROD ČOVJEČANSTVA /Ramazanska poruka svim ljudima na planeti Zemlji/ U vremenima teških iščekivanja šta će nam se sutra dešavati,kakvim ćemo iskušenjima biti podvrgnuti i kako ćemo na sve to da reagujemo,neophodno je preduzeti sve mjere sa kojim realno možemo da raspolažemo i da osujetimo sva zastrašujuća dešavanja koja nas mogu da iznenade. Živimo u vremenu kojim gospodari uzajamno nepovjerenje među ljudima,među narodima i širim društvenim zajednicama- dražavama.Nepovjerenje generira strah od onog „drugog i drugačijeg“ – posebno ako se radi o lošim iskustvima iz prošlih vremena,o nekim tragičnim događanjima koja su optretila naša generacijska pamćenja sa opstrukcijom daljih uzajamnih komunikacija u izgradnji novog uzajamnog povjerenja. Historija ljudskog bitisanja na planeti Zemlji ispunjena je krvavim dešavanjima – ratnim sukobima sa kobnim posljedicama koje su ratovi proizvodili.I skoro da nije bilo dobre volje da se iz ovih dešavanja izvuku odgovarajući korisni zaključci,da uzajamni sukobi prerastu u uzajamni dijalog,uz osudu neprimjerenih i suludih postupaka iz proteklih vremena. Šta treba da se uradi u nadolazećem vremenu? Postoje mnogi oblici djelatnosti koji čovjeku na planeti Zemlji stoje na raspolaganju! Samo prije stotinu i više godina nisu postojali nikakvi tehnički uslovi slični današljim u prostoru ostvarivanja komunikacija među ljudima i narodima – među državama !Ostvaren je toliki napredak u širenju različitih informacija,u ostvarivanju ličnih i zajedničkih kontakata ljudi na svim meridijanima planete Zemlje.Formirana je prvo LIGA NARODA,a zatim - poslije Drugog svjetskog rata i ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA,sa zadatkom da se u okviru njenih ovlaštenja rješavaju zajednički problemi svih naroda i svih država na planeti Zemlji.U dokumentu o osnivanju ove svjetske organizacije - u POVELJI UN-a navedeni su razlozi osnivanja i zadaci koje će ova Organizacija obavljati,prije svega,ostvarivanje kolektivnih i pojedinačnih prava Ljudi na planeti Zemlji,izgradnja trajnog mira na Zemlji i rješavanje svih problema postupkom pregovaranja ,uz sprečavanje daljih ratnih sukoba,te rješavanje mnogih ekonomsko-socijalnih problema ,prisutnih naročito u nerazvijenim zemljama Svijeta. Rješavanje nagomilanih pitanja i problema vezanih za dalji opstanak ljudi i svih drugih oblika života na planeti Zemlji moguća su ako se promjeni ponašanje ljudi ,posembno njihov način razmišljanja i njihovo djelovanje i uticaj na donošenje najbitnijih odluka za dalji razvoj i primjenu NAUKE I REZULTATA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOH AKTIVNOSTI,te ptimjene dalje ZLOUPOTREBE NAUKE kojom se dovodi u pitanje opstanak života na našoj planeti Zemlji. Dalji razvoj i primjena vaspitno-obrazovnih ustanova svih nivoa obrazovanja u svim Državama – članicama UN-a nudi povoljna rješavanja pitanja ponašanja ljudi i njihovo prihvatanje sadržaja Povelje UN-a,te njene praktične primjene u svim slučajevima,bez izuzetka..Ovo zahtjeva doradu postojećih ,te izradu i novih Planova i programa rada u obrazovnim sistemima,.kao i njihova povremena dorada i obavezna primjena na jedinstven način u svim Zemljama – članicama UN-a. Ovo je ostvarivo samo u slučaju transformisanja UN-a u Federaciju država UN-a koje su do sada bile njene članice na osnovu sadržaja osnivačke Povenje UN-a. Time bi se stvorio svjetski pravni sistem – sustav – koji bi GARANTOVAO OBAVEZNU PRIMJENU svih zakonskih odredbi NOVOG SVJETSKOG PRAVNOG POREDKA sa odgovarajućim zakonskim sankcijama,te smjernicama mogućih postupanja u različitim slučajevima primjene. Uz ovakve promjene javlja se i neophodnost promjene odnosa ljudi prema ženama – posebno ženama MAJKAMA , izjednačavanje njihovih prava sa pravima muške populacije dijela čovječanstva.Žene-MAJKE moraju da ostvare svoje pravo na učešće u donošenju najbitnijih odluka o opstanku ljudi na planeti Zemlji,a njihovo pravo proizlazi iz činjenice da su žene-Majke u toku postojanja ljudi na planeti Zemlji bile i ostale reproduktivna snaga i sposobnost koja je u svim vremenima garantovala kontinuitet obnavljanja života ljudi na Zemlji. Ovo pitanje nije samo moralne prirode,ovo pitanje duboko zadire i u materijalo pitanje života i djelovanja ženske populacije na izgradnji pravednijih i humanijih odnosa prema veoma složenoj i veoma osjetljivoj ulozi žena- posebno majki u daljim tokovima opstanka ljudi na Zemlji.Uslovi ,u kojim žena –Majka obavlja reprodukciju života, u značajnoj mjeri određuju kvalitet genetskog transfera ,izuzetno značajnog za nastanak novih ljudi i njihov zdrav razvoj ,te normalan opstanak nove generacije ljudi u novim uslovima trajanja,uvjetovanih nezaustavljivim tokom vremena. Ovo je od izuzetnog značaja za dalji opstanak i razvoj zdrave generacije čovječanstva u cjelini. Svaki stres koji doživljava žena-majka u toku svoje trudnoće predstvalja „seizmiči potres“ na genetski sistem – sustav – novog ljudskog bića koje se razvija u organizmu majke.Ova pojava može da da objašnjenje za kasnija devijantna ponašanja novorođenih ljudi ,kako u toku prvih mjeseci i godina života,tako i u kasnijem dijelu razvoja budućih ljudi. Za ostvarivanje svoje uloge PRVE UČITELJICE U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA – BUDUČEG ČOVJEKA – neophodna je njena priprema uz odgovarajuću svestranu društvenu podršku svih društvenih faktora:obuka u svim oblastima postupanja u toku razvoja djeteta: zdravstveno,psihološko,socijalno,društveno-razvojno,komunikativno, itd...,sve ono što dijete u toku svog sedmogodišnjeg razvoja treba da usvoji,da se upozna sa svim detaljima postupanja,ophođenja,uzajamnog ponašanja,učenja „maternjeg jezika“ po pedagoškim pravilima postupanja,uz poznavanje „djećije psihologije“.Dijete mora da stekne svoje samopoštovanje,svoj pravilan stav prema uočenim društvenim pojavama,stanjima i zbivanjima,a srazmejno mogućnostima prema svom uzrastu,da izgradi svoj odnos povjerenja prema drugim ljudima sa kojim dolazi u kontakt,i još mnogo drugih detalja koji se moraju predvidjeti i praktično primjeniti. Ovaj proces „podizanja i razvoja nove generacije ljudi na planeti Zemlji neće biti lahko izvoditi bez solidne pripreme i planskih predviđanja ovih aktivnosti na duži period djelovanja u svim državama ,članicama Organizacije UN-a,uz primjenu jedinstvenog programa i plana postupanja.Ako se uspješno ostvari planski razvoj djeteta u prvih 7 godina života,stvoriće se zdrav temelj dalje nadogradnje svih drugih ozbiljnijih i odgovornijih vaspitno-obrazovnih sadržaja u toku obrazovanja i razvoja svakog djeteta – budućeg čovjeka ,nosioca svih budućih funkcija života ljudi na planeti Zemlji.Ovaj proces je izuzetno složen i odgovoran u odnosu na dalja dešavanja koja se očekuju u pojavi novih generacija ljudi,te planska predviđanja prevazilaženja sadašnjih postojećih problema sa kojim se u današnjim vremenima susreće naša generacija ljudi. Uoči Lejletul Kadra upućujem Semogućem i Sveznajućem svoje molitve i svoje dove/molbe/ da udruži sve ljude na planeti Zemlji ,posebno žene-majke ,da svojim životnim i opšte-intelektualnim aktivnostima prihvate izazov zdravog opšte-društvenog ujedinjavanja i udruživanja u svim oblastima ljudskih djelatnosti,da pokrenu postupak dalje dogradnje OUN-a u već iskazanima pravcima djelovanja,da se za vodeće društvene strukture u svim narodima i državama izaberu konstruktivni i tolerantni ljudi,sa porebnim stručnim znanjima i sposobnostima,a u opštem interesu svih ljudi na planeti Zemlji. Posebno molim da sve Vjerske zajednice najmnogoljudskijih svjetskih religija uspostave trajnu međureligijsku saradnju na dobrobit svih ljudi na planeti Zemlji,a prema usvojenim vjerskim opredjeljenjima svojih vjerovanja i ubjeđenja . Ustrajno ujedinjavanje svih dobronamjernih ljudi postaje jedina garancija suzbijanju terorizma koji mora da nestane sa scene usvajanjem novih međuljudskih odnosa,nastalih djelovanjem vaspitno-obrazovnih sistema – sustava na svim nivoima,a posebno na nivou djećijeg razvoja u prvih sedam godina života pod uticajem prve učiteljice u životu svakog čovjeka – Majke. Svemogući i Sveznajući,Milostivi i Samilosni – omogući ljudima da na planeti Zemlji budu Tvoji istinski namjesnici na Zemlji. Žene-MAJKE do sada ste na planeti Zemlji obavljale POROD ČOVJEČANSTVA. U budućim vremenima ,pored uloge PORODA novih generacija ljudi,morate da prihvatite i ulogu njihovog PREPORODA u svim oblastima njihovog razvoja i djelovanja. Da bi ovaj proces bio izvodljiv i krajnje uspješan ,ŽENE – POSEBNO MAJKE – UJEDINITE SE ! Sarajevo,15.05.2018..god. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

13.06.2018.

VRIJEME GLOBALNE PORUKE

PORUKA SVIM MAJKAMA SVIJETA - PRVIM UČITELJICAMA SVAKOG DJETETA ( Između dobra i zala - između straha i nade !) Povod da vam se obratim ovim tekstom nalazim u sve težoj i sve komplikovanijoj situaciji kroz koju prolazi život na Zemlji – ovoj ojađenoj i umornoj planeti opterećenoj različitim zlim dešavanjima,nepromišljenim postupcima ljudi koji su od «korisne upotrebe» stvorili «zloupotrebu» ,od «povjerenja» u svim postojećim odnosima stvorili su «nepovjerenje» . Najstrašnija zloupotreba koju su uveli u uništavajući proces života na Zemlji jeste «zloupotreba nauke», zloupotreba svega onog što je ljudski razum stvorio da ljudima koristi i pomaže im u borbi za opstanak na njegovoj rodnoj planeti Zemlji. ZLOUOTREBOM NAUKE ,posebno u XX stoljću,stvorena su zastrašujuće moćna sredstva uzajamnog ubijanja ljudi.U ratovima koji su se vodili na planeti Zemlji u posljednjih 100 godina ubijeno je 165 miliona ljudi,a sedam puta više ih je ranjeno i osuđeno da do kraja života žive uz pomoć drugih ljudi.Uništen je cvijet čovječanstva u najboljim godinama svoga života, sa nesagledivim posljedicama po budućnost ljudi i opstanka svih drugih oblika života na ovoj ojađenoj našoj planeti. Između ostalog – neki nedobronamjerni ljudi su tako bezdušno zloupotrebili mlade ljude ,stvarajući od njih žrtve ratnih sukoba ,od kojih su bila dva nastrašnija - Prvi i Drugi svjetski rat. XXI stoljeće u kojem sada živimo ništa nije bolje od onog prethodnog. Ratni sukobi se nastavljaju širom Svijeta, NEPOVJERENJE među ljudima i dalje traje i uvečava se ,a ZLOUPOTREBA NAUKE dostiže nesagledive razmjere uništavajući nepovratno ogromna novčana sredstva i izgubljene vrijednosti najsloženijeg ljudskog rada – umnog i fizičkog – upotrebljenog u «industriji smrti» - «vojnoj industriji». U svemu ovom tragedija žena – majki postala je nesaglediva.Vaše stpljenje da podnosite nezamislive žrtve iskazane gubicima vaše djece u bivšim i postojećim ratovima i ratnim sukobima – zaista je postalo nepodnošljivo i neprihvatljivo u daljim tokovima života. Vi ste najpozvanije da se izborite za bolju budućnost vaše djece – vaših sinova i vaših kćeri,vaših unuka ,čiji su životi ugroženi daljim razvojem situacije u Svijetu.Mi u Bosni i Hrecegovini imamo najsvježije primjere kako su u ratnim sukobima prošla vaša djeca . i ona tek rođena,i ona koja su učestvovala u ratnim sukobima.Majčina ljubav je ista – bila majka u Japanu,ili u Africi,ili Evropi, ili na Američkom kontinentu . Žrtve koje podnosi i brige koje nosi za svoju djecu su identične. Braneći svoju djecu vi branite čovječanstvo u cjelini – branite budućnost ljudske civilizacije na Zemlji. Od vaših budućih aktivnosti u naznačenom smjeru zavisi opstanak života na ovoj ojađenoj planeti Zemlji .Polovinu čovječansta predstavljaju upravo žene – majke,žene – supruge,žene – sestre,žene – prijateljice u najširem smislu ove riječi. Svaka majka je prva učiteljica u životu svakog djeteta.Od sposobnosti svake majke ,da ostvari ovu najveličanstveniju i najodgovorniju ulogu u životu svoga djeteta na najbolji način, zavisiće budućnost svakog djeteta - svakog novog čovjeka u golemoj porodici čovječanstva,razvijanje njegovih kreativnih i svih najvrednijih ljudskih vrijednosti.Usmjeravanje budućih ljudi u pravcu ostvarivanja ljudskih prava i njihova opredjeljenja da se bore i izbore za međusobno trajno povjerenje i korisno djelovanje ,kako za sebe i svoje najbliže - tako i za sve druge ljude na planeti Zemlji,odrediće trajan mir na Zemlji i bolju i sretniju budućnost svih novih generacija ljudi.Za svoj plemeniti zadatak koji ih očekuje,nove majke Svijeta treba da se osposobe na najefikasniji način,uz svesrdnu i nesebičnu pomoć svih dobronamjernih pripadnika čovječanstva- posebno u oblasti obrazovanja koje treba da bude dostupno svim stanovnicima naše planete Zemlje. Kako je moguće da se i zamisli,da u toku svoga 250-godišnjeg postojanja SAD - USA - nije mogla da bude izabrana. po prvi put ,žena -posebno žena-majka- da obnaša dužnost predsjednice ,a ispunjavala je sve izborne uslove gospođa Hilari Klinton ! Kako je moguće da u toku svog 71-godišnjeg postojanja Organizacija UN-a nije mogla da izabere za svoju Generalnu sekretaricu ženu,ženu- majku,iako je bilo na desetine hiljada izuzetno sposobnih i dostojnih ovoga poziva. Posebno treba da se iskaže poštovanje i zahvalnost ženama-majkama ,koje čine reproduktivnu sposobnost i snagu obnavljanja čovječanstva na našoj planeti Zemlji.Zaštita ove sposobnosti i njeno održavanje u zdravom,funkcionalnom stanju ,zadatak je i dužnost svakog normalnog čovjeka. A vaša prava su ograničena,vaše su mogućnosti sputavane nepravedno vijekovima , a i dan-danas. Hiljadama godina niste imale pravo glasa,vašom sudbinom su odlučivali muška sujeta i fizička snaga muških mišiča.Vaša dužnost je bila da rađate djecu – buduće ratnike osvajače,ratnike branioce,ratnike osvetnike – kako kada i kako u kojim prilikama. Rađale ste imperatore,kraljeve,generale, filozofe,umjetnike,naučnike svih profila,radnike stvaraoce novih vrijednosti različitih namjena.Vi ste rađale i sve Božije poslanike – donosioce svih Božijih objava.I živjele ste u sjenci svih zbivanja – i malih i velikih.Vrijeme je da se što hitnije ovo stanje promjeni u korist većih vaših prava u postupcima donošenja najvažnijih odluka – a to su odluke o sudbini vaše djece,odluke o njihovoj boljoj i sretnijoj budućnosti.Ne zadovoljavajte se sitnim ulogama u životu.Izborite se da broj vaših predstavnica u «Savjetu bezbjednosti« u UN - u bude adekvatan broju žena na Zemlji – posebno broju majki.A taj broj je 3,5 milijardi – i nekoliko stotina miliona više,jer je broj muških stanovnika manji usljed gubitaka u vođenim ratovima. Tražite da vaše predstavnice imaju «pravo veta» na sve važnije odluke – posebo one koje se odnose na ratne sukobe i pravo na miran,siguran i dostojastven život vaše djece. Vaše prisustvo u Generalnoj Skuptini UN-a mora da odgovara vašem brojnom stanju – bez obzira u kojoj državi živite i kojim jezikom govorite,kojoj političkoj opciji pripadate,koje vjersko ubjeđenje imate. Budite dovoljno jake,dovoljno uporne i dovoljno dostojanstvene u svojim opravdanim zahtjevima da se izborite za svoje «pravo mjesto pod Suncem i na planeti Zemlji» - kao bivša,sadašnja i buduća reproduktivna sila čovječanstva na Zemlji. Sva vaša prava moraju da budu zasnovana na ovoj nepobitnoj činjenici. Želim vam brzo i potpuno ostvarenje ovih prava. ŽENE SVIH ZEMALJA - POSEBNO ŽENE-MAJKE, UJEDINITE SE !!! Prof.Ahmed Korić,dipl.ing

12.06.2018.

VRIJEME OPSTANKA ČOVJEČANSTVA

NAUKA O OPSTANKU ČOVJEČANSTVA MATRIJARHAT 50% + PATRIJARHAT 50% = BUDUĆNOST ČOVJEČA XX stoljeće je vremenski period u kome su se desila dva zastrašujuća Svjetska rata -Prvi i Drugi svjetski rat sa zastrašujućim ljudskim i materijalnim gubicima,duhovnom i moralnom kataklizmom ljudskog društva sa trajnim i još uvijek nedovoljno istraženim posljedicama za budućnost života ljudi na ovoj ojađenoj planeti Zemlji. Tek pred kraj XX stoljeća odkriven je fenomen POSTRATNOG TRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA / PTSP// - sa mogućim trajnim genetskim poremećajima,od kojih će da pate mnoge sljedeće generacije ljudi. Pored naznačenih Svjetskih ratova,vođeno je bezbroj tzv.»lokalnih ratova i ratnih sukoba».Neki od ovih sukoba imali su naznake regionalnog karaktera. Treba posebno naglasiti da je u ovom periodu vladao patrijarhat - vladavina i presudan uticaj u donošenju svih značajnijih odluka imali su muškarci sa neprikosnovenim pravom na određivanje skoro svih tokova života.To je vodila jedna polovina čovječanstva.Drugu polovinu čovječanstva predstavljale su žene sa ulogom da ostvaruju reproduktivnu sposobnost ljudske vrste na planeti Zemlji. O pitanjima rata i mira glavnu riječ su vodili muškarci.Glavnu riječ su imali i u ostvarivanju i korišćenju ratnih vojnih potencijala,da stvaraju u svojim državnim zajednicama organizovane armije dobro uvježbanih i dobro opremljenih vojno sposobnih /čitaj :potpuno zdravih - i fizički i psihički vojnih obveznika/ koji će se u uzajamnim sukobima doslovno poubijati ,bez mogućnosti da ostvare svoju ulogu u životu - da budu porodični ljudi sa svojim nasljednicima života,da stvore nove ljudske vrijednosti ,da ostvare neophodnu pomoć ,kada ona bude potrebna,svojim ostarjelim roditeljima.O opremanju vojnih jedinica svaka država je razvijala svoje proizvodne kapacitete,koristila rezultate svojih znanstvenih istraživanja i nastojala da ostvari svoju premoć u usavršavanju i proizvodnji što efikasnijih sredstava za masovna ubijanja i uzajamne pokolje.Državni budžeti za ovu vrstu djelatnosti nisu se smeli ograničavati , i bili su uvijek na raspolaganju bez ograničenja. Sa druge strane - ženama je ostavljena briga oko rađanja i podizanja novih generacija ljudi,žena - majka postala je,bila je i ostala prva učiteljica u životu svakog čovjeka,bio on kasnije general,naučnik,predsjednik države,profesor,doktor nauka....Žena-majka bila je pasivni posmatrač svih okrutnih dešavanja ,bez ikakvih prava,ili sa veoma ograničenim pravima - da se brine o budućnosti svoje djece - posebno sinova,koje je ,kasnije , čekala i tzv.»vojna obaveza» - sa svim neizvjesnim stanjima i zbivanjima koja su donosila nadolazeća vremena i životna zbivanja.Koliko samo žrtvovanja učini jedna brižna majka u toku odrastanja svoga djeteta,koliko brige i neprospavanih noći proživi i doživi,koliko pretrpljenih porođajnih bolova ,koji ponekad završe i sa smrtnim ishodom. Odričući se svog materijalnog blagostanja ili skromnih materijalnih mogućnosti,majka je uvijek bila najsigurniji izvor sigurnosti za svoje dijete. A šta joj je život ostavljao kao nagradu za sve što su davale,i za što su sve što su imale - žrtvovale. Samo u toku XX stoljeća majke su izgubile 164 miliona i 800 000 svojih sinova,udate mlade žene ostajale su bez svojih muževa, a na stotine miliona djece ostajali su kao ratna siročad - bez svoga skrbnika za sve životne potrebe i branioca njihovih ojađenih prava. Ne zaboravimo da su i očevi učestvovali u svim ovim zbivanjima.da su i oni nosili u svojim dušama i srcima neizbrisivu tugu i bol za izgubljenim sinom ili kćerkom- ali je taj osjećaj ,ipak «muške prirode»znatno umanjen mnogim opravdavajućim okolnostima,koje su i sami svojim učešćem podržavali i omogućavali da sva ta tragična zbivanja prevaziđu svaku mjeru razuma. Već sam u nekoliko navrata pisao tekstove na ovu temu nadajući se da ću naići na podršku i odobravanje.Nažalost,očito je da ova tema prihvata se kao «tabu-tema» o kojoj nema smisla raspravljati,a nastavljati sa analizama i raspravama sasvim sporednih problema i svakidašnjih posljedica života ,a ne pravih uzroka koji godinama,pa i stotinama godina ostaju nerješivi i u dubokoj suprotnosti sa istinskim životnim problemima prošlih,sadašnjih i budućih generacija ljudi- i života na Zemlji uopšte.Prihvatiti dalju eskalaciju postojećih dešavanja u svim formama zbivanja vodi u nerazmisivu situaciju zbivanja koja se u kasnijem toku života neće moći popraviti - dalji tok događanja vodiće u totalnu katastrofu. Ostvarivanje UJEDINJENIH DRŽAVA SVIJETA preduslov je ostvarivanja UJEDINJENIH NARODA sa ciljevima i zadacima koji su određeni postojećom Poveljom UN-a.Problemi koji prate dalji razvoj EVROPSKE UNIJE i problrmi njenog funkcionisanja dobar su primjer golene složenosti ovog problema ujedinjavanja ljudi na planeti Zemlji. Ujedinjavanju svih ljudi na planeti Zemlji nema alternativu,ako se želi ostvariti opstanak i preživljavanje novih generacija ljudi i oslobađanje od «ropstva prošlim navikama i lošim preživljenim iskustvima u minulim vremenima»,a posebno -ako želimo da ostvarimo TOTALNU ZABRANU ZLOUPOTREBE NAUKE i njenu isključivu primjenu za ostvarivanje zaštite od unuštenja i napredka razvoja svih oblika života na zemlji - posebno ljudi.Razvoj robotike i novih naučnih oblasti sa nepredvidivim korisnim odkrićima i načinima «pametne « primjene nauke omogućit će daleko uspješnije rješavanje svih postojećih problema ,a i onih koji će tek da se pojave.Osnovni zadatak u nastupajućim vremenima osigurati kultivisanje zemlje za uspješnu obradu i proizvodnju zdrave hrane za nove nadolazeće milione ljudi. Ako se postigne uspješno prestrojavanje postojeće vojne industrije u proizvodnju neophodnih tehničko-tehnoloških sredstava za navodnjavanje i obradu golemih neplodnih pustinjskih predjela koji dominiraju skoro na svim kontinentima/Afrika,Azija,Australija,dijelovi Američkog kontinenta/,na ovim poslovima moguće je angažovati sve postojeće nezaposlene ljude,kao i one koji će se prekvalifikacijom iz proizvodnje»industrije smrti» u «industrijsku proizvodnju hrane»,korisne proizvode hemijske industrije,metaloprerađivačke djelatnosti,itd Jedna od najvećih najnaseljenijih država na planeti Zemlji - NR Kina,posjeduje tek 10% obradive zemlje,sa 1,400 000 000 stanovnika.Ispravnim usmjeravanjem i ljudskih i materijalnih potencijala ka rješavanju naznačenih problema ljudi će se baviti «pametnijim poslovima» u odnosu na pripreme i vođenje katastrofalnih ratova i totalno urušavanje života na Zemlji stvarajući nesagledive posljedice uzajamnog nepovjerenja,mržnje i uništavanja prilika za uzajamnu komunikaciju,dogovaranje i plodotvornu i obostranu stvaralačku komunikaciju. Ovo je put da se pobjedi zločinački nagon za terorističkim aktivnostima,da se iskorjeni nepravda stvorena nasiljem,i da ostvari pravda za sve ljude produktivnim i korisnim stvaralačkim radom u procesu stvaranja novih neophodnih upotrebnih vrijednosti. Realzacija ovog moguća je primjenom smjernica djelovanja koje sam objavio u tekstu»Naš rat protiv svih ratova» - «Manifest ljudskog razuma na planeti Zemlji». Iskoristimo postojeće realne mogućnosti da ostvarimo bolju budućnost života na planeti Zemlji ! SARAJEVO,03.03.016. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

12.06.2018.

VRIJEME OPSTANKA ČOVJEČANSTVA

NAUKA O OPSTANKU ČOVJEČANSTVA MATRIJARHAT 50% + PATRIJARHAT 50% = BUDUĆNOST ČOVJEČA XX stoljeće je vremenski period u kome su se desila dva zastrašujuća Svjetska rata -Prvi i Drugi svjetski rat sa zastrašujućim ljudskim i materijalnim gubicima,duhovnom i moralnom kataklizmom ljudskog društva sa trajnim i još uvijek nedovoljno istraženim posljedicama za budućnost života ljudi na ovoj ojađenoj planeti Zemlji. Tek pred kraj XX stoljeća odkriven je fenomen POSTRATNOG TRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA / PTSP// - sa mogućim trajnim genetskim poremećajima,od kojih će da pate mnoge sljedeće generacije ljudi. Pored naznačenih Svjetskih ratova,vođeno je bezbroj tzv.»lokalnih ratova i ratnih sukoba».Neki od ovih sukoba imali su naznake regionalnog karaktera. Treba posebno naglasiti da je u ovom periodu vladao patrijarhat - vladavina i presudan uticaj u donošenju svih značajnijih odluka imali su muškarci sa neprikosnovenim pravom na određivanje skoro svih tokova života.To je vodila jedna polovina čovječanstva.Drugu polovinu čovječanstva predstavljale su žene sa ulogom da ostvaruju reproduktivnu sposobnost ljudske vrste na planeti Zemlji. O pitanjima rata i mira glavnu riječ su vodili muškarci.Glavnu riječ su imali i u ostvarivanju i korišćenju ratnih vojnih potencijala,da stvaraju u svojim državnim zajednicama organizovane armije dobro uvježbanih i dobro opremljenih vojno sposobnih /čitaj :potpuno zdravih - i fizički i psihički vojnih obveznika/ koji će se u uzajamnim sukobima doslovno poubijati ,bez mogućnosti da ostvare svoju ulogu u životu - da budu porodični ljudi sa svojim nasljednicima života,da stvore nove ljudske vrijednosti ,da ostvare neophodnu pomoć ,kada ona bude potrebna,svojim ostarjelim roditeljima.O opremanju vojnih jedinica svaka država je razvijala svoje proizvodne kapacitete,koristila rezultate svojih znanstvenih istraživanja i nastojala da ostvari svoju premoć u usavršavanju i proizvodnji što efikasnijih sredstava za masovna ubijanja i uzajamne pokolje.Državni budžeti za ovu vrstu djelatnosti nisu se smeli ograničavati , i bili su uvijek na raspolaganju bez ograničenja. Sa druge strane - ženama je ostavljena briga oko rađanja i podizanja novih generacija ljudi,žena - majka postala je,bila je i ostala prva učiteljica u životu svakog čovjeka,bio on kasnije general,naučnik,predsjednik države,profesor,doktor nauka....Žena-majka bila je pasivni posmatrač svih okrutnih dešavanja ,bez ikakvih prava,ili sa veoma ograničenim pravima - da se brine o budućnosti svoje djece - posebno sinova,koje je ,kasnije , čekala i tzv.»vojna obaveza» - sa svim neizvjesnim stanjima i zbivanjima koja su donosila nadolazeća vremena i životna zbivanja.Koliko samo žrtvovanja učini jedna brižna majka u toku odrastanja svoga djeteta,koliko brige i neprospavanih noći proživi i doživi,koliko pretrpljenih porođajnih bolova ,koji ponekad završe i sa smrtnim ishodom. Odričući se svog materijalnog blagostanja ili skromnih materijalnih mogućnosti,majka je uvijek bila najsigurniji izvor sigurnosti za svoje dijete. A šta joj je život ostavljao kao nagradu za sve što su davale,i za što su sve što su imale - žrtvovale. Samo u toku XX stoljeća majke su izgubile 164 miliona i 800 000 svojih sinova,udate mlade žene ostajale su bez svojih muževa, a na stotine miliona djece ostajali su kao ratna siročad - bez svoga skrbnika za sve životne potrebe i branioca njihovih ojađenih prava. Ne zaboravimo da su i očevi učestvovali u svim ovim zbivanjima.da su i oni nosili u svojim dušama i srcima neizbrisivu tugu i bol za izgubljenim sinom ili kćerkom- ali je taj osjećaj ,ipak «muške prirode»znatno umanjen mnogim opravdavajućim okolnostima,koje su i sami svojim učešćem podržavali i omogućavali da sva ta tragična zbivanja prevaziđu svaku mjeru razuma. Već sam u nekoliko navrata pisao tekstove na ovu temu nadajući se da ću naići na podršku i odobravanje.Nažalost,očito je da ova tema prihvata se kao «tabu-tema» o kojoj nema smisla raspravljati,a nastavljati sa analizama i raspravama sasvim sporednih problema i svakidašnjih posljedica života ,a ne pravih uzroka koji godinama,pa i stotinama godina ostaju nerješivi i u dubokoj suprotnosti sa istinskim životnim problemima prošlih,sadašnjih i budućih generacija ljudi- i života na Zemlji uopšte.Prihvatiti dalju eskalaciju postojećih dešavanja u svim formama zbivanja vodi u nerazmisivu situaciju zbivanja koja se u kasnijem toku života neće moći popraviti - dalji tok događanja vodiće u totalnu katastrofu. Ostvarivanje UJEDINJENIH DRŽAVA SVIJETA preduslov je ostvarivanja UJEDINJENIH NARODA sa ciljevima i zadacima koji su određeni postojećom Poveljom UN-a.Problemi koji prate dalji razvoj EVROPSKE UNIJE i problrmi njenog funkcionisanja dobar su primjer golene složenosti ovog problema ujedinjavanja ljudi na planeti Zemlji. Ujedinjavanju svih ljudi na planeti Zemlji nema alternativu,ako se želi ostvariti opstanak i preživljavanje novih generacija ljudi i oslobađanje od «ropstva prošlim navikama i lošim preživljenim iskustvima u minulim vremenima»,a posebno -ako želimo da ostvarimo TOTALNU ZABRANU ZLOUPOTREBE NAUKE i njenu isključivu primjenu za ostvarivanje zaštite od unuštenja i napredka razvoja svih oblika života na zemlji - posebno ljudi.Razvoj robotike i novih naučnih oblasti sa nepredvidivim korisnim odkrićima i načinima «pametne « primjene nauke omogućit će daleko uspješnije rješavanje svih postojećih problema ,a i onih koji će tek da se pojave.Osnovni zadatak u nastupajućim vremenima osigurati kultivisanje zemlje za uspješnu obradu i proizvodnju zdrave hrane za nove nadolazeće milione ljudi. Ako se postigne uspješno prestrojavanje postojeće vojne industrije u proizvodnju neophodnih tehničko-tehnoloških sredstava za navodnjavanje i obradu golemih neplodnih pustinjskih predjela koji dominiraju skoro na svim kontinentima/Afrika,Azija,Australija,dijelovi Američkog kontinenta/,na ovim poslovima moguće je angažovati sve postojeće nezaposlene ljude,kao i one koji će se prekvalifikacijom iz proizvodnje»industrije smrti» u «industrijsku proizvodnju hrane»,korisne proizvode hemijske industrije,metaloprerađivačke djelatnosti,itd Jedna od najvećih najnaseljenijih država na planeti Zemlji - NR Kina,posjeduje tek 10% obradive zemlje,sa 1,400 000 000 stanovnika.Ispravnim usmjeravanjem i ljudskih i materijalnih potencijala ka rješavanju naznačenih problema ljudi će se baviti «pametnijim poslovima» u odnosu na pripreme i vođenje katastrofalnih ratova i totalno urušavanje života na Zemlji stvarajući nesagledive posljedice uzajamnog nepovjerenja,mržnje i uništavanja prilika za uzajamnu komunikaciju,dogovaranje i plodotvornu i obostranu stvaralačku komunikaciju. Ovo je put da se pobjedi zločinački nagon za terorističkim aktivnostima,da se iskorjeni nepravda stvorena nasiljem,i da ostvari pravda za sve ljude produktivnim i korisnim stvaralačkim radom u procesu stvaranja novih neophodnih upotrebnih vrijednosti. Realzacija ovog moguća je primjenom smjernica djelovanja koje sam objavio u tekstu»Naš rat protiv svih ratova» - «Manifest ljudskog razuma na planeti Zemlji». Iskoristimo postojeće realne mogućnosti da ostvarimo bolju budućnost života na planeti Zemlji ! SARAJEVO,03.03.016. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

11.06.2018.

VRIJEME NOVIH DEŠAVANJA

KAKO ZAUSTAVITI PROPAST ŽIVOTA NA PLANETI ZEMLJI Ovaj tekst pišem kao poruku onim ljudima koji su najodgovorniji za opstanak života na planeti Zemlji u svim vidovima i oblicima života koji još uvijek postoji.Posebno treba sagledati budućnost života ljudi – onakvih ,kakvi su oni sada ,a trebali bi da budu znatno drugačiji. Za najodgovornije smatram predsjednike država grupe G- 7 i G- 20. Ove države posjeduju nuklearno oružje i druge vidove moćnog naoružanja sa kojim pokušavaju da uspostave ravnotežu društveno-političkih i ekonomsko-socijalnih odnosa u Svijetu koji pati od neravnoteže straha i neizvjesne budućnosti vlastitog opstanka. Želim da ukažem na mudrost starih Grka koji su znali da obuzdaju zlo ,i da osiguraju djelovanje dobra. U starim vremenima postojala je jedina priznata nauka za čiju primjenu se morala da polaže Hipokratova zakletva.Tek tada bi posjednik ovog znanja mogao da dobije i pravo primjene svoga znanja.Ovaj „pravni oblik zaštite nauke od zloupotrebe“ dogurao je i do naših dana,te se sa uspjehom i bez nepotrebnih diskusija primjenjuje na svim Medicinskim fakultetima u Svijetu – kao poseban znak uspješnog završetka studija medicinskih znanosti. Ostale znanosti, stečene na visokoškolskim ustanovama ,ne podliježu zaštiti i ograničenjima svoje upotrebe.Drugim riječima,ne postavlja se pitanje njihove zloupotrebe u najširim mogućim uslovima primjene.Tu,prije svih ostalih,dolaze znanja i iskustva koja nude visokoškolske ustanove iz oblasti mašinstva,elektrotehnika,metalurgije,hemije,itd. Treba posebno naglasiti da sama država ,kao posebno organizovana društvena formacija sa svojim oblicima vlasti,reguliše primjenu specifičnih znanja u posebnim oblastima proizvodnje,kao što je „namjenska proizvodnja“,te uslove plasmana svojih proizvoda na međunarodnom tržištu specifičnih potreba. Proizvodnja sredstva za uzajamno ubijanje ljudi dosegla je neslučene razmjere.Snaga jedne države i njenih stanovnika ,te njen ugled u Svijetu,skoro po pravilu raste sa razvojem i uporebnim vrijednostima moćnih sredstava razaranja i ubijanja Tako je nauka ostvarila svoje „građansko pravo“ zloupotrebe . I to svi ljudi vide svojim vlastitim očima u emisijama na „malim ekranima“ ,kada se prikaziju vijesti iz posljednjih ratnih sukoba na različitim dijelovima planete Zemlje. Najznačajnije i najbitnije pitanje koji uopšte može da postoji jeste pitanje:“Kako spriječiti dalju zloupotrebu nauke i njenu direktnu primjenu u procesu uništavanja svih oblika života na planeti Zemlji ?“ Moguća upotreba nuklearnog i termonuklearnog oružja ne ostavlja nikakve dileme šta bi na planeti Zemlji ostalo nakon jednog moguće termonuklearnog rata! Današnja zbivanja koja se dešavaju na pojedinim dijelovima Zemlje nisu ništa drugo ,nego lagani uvod u termonuklearnu katastrofu i nestanak ljudske civilizacije na planeti Zemlji! To je samo stvar dana,mjeseca,ili godine! Jedina alternativa da se ovo ne desi jeste :PROGLAŠENJE ZLOUPOTREBE NAUKE KAO NAJTEŽE MEĐUNARODNO KRIVIČNO DJELO,a proizvode ove zloupotrebe staviti van zakonske upotrebe, uvesti strogu zabranu proizvodnje ,distribucije i primjene – sa primjenom strogih kaznenih mjera /kao što se to danas čini sa proizvodnjom ,distribucijom i primjenom narkotičkih sretstvava/. Ovo bi bio početni uslov stvaranja međusobnog povjerenja među ljudima,narodima i državama – kao i osnovni preduslov pripremanja i realizacije stvaranja FEREDACIJE DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA – DOSADAŠNJIH ČLANICA OUN-A . Ovo bi bio i jedan od usloiva da se uspješno sprijeći dalje širenje međunarodnog terorizma i drugih sličnih zločinačkih aktivnosti pojedinaca i grupa šitom planete Zemlje. Predlažem da države koje čine grupu G- 20 zakažu održavanje „VANREDNE SJEDNICE GENERALNE SKUPŠTINE UN-A“ sa dnevnim redom koji je sadržan u dijelu naglašenog ovog teksta. Molim čitaoce ovog teksta da podrže iskazane mjere daljeg postupanja onih koji su najodgovorniji za budućnost života na našoj planeti.

10.10.2017.

VRIJEME - Vrijeme zloupotrebe naukenauke

ICAN – Međunarodna kampanja za uklanjanje nuklearnog oružja Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je Međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja ( ICAN). Koalicija nevladinih organizacija iz 122 zemlje Svijeta predvodnik je borbe da se ostvari zabrana nuklearnog oružja na planeti Zemlji. Direktorica ove koalicije gospođa beatris Fin u svojoj izjavi istakla je da je ICAN dobio Nobelovu nagradu za mir ostvarujući ukazivanjem na zastrašujuće posljedice koje bi svorila upotreba nuklearnog oružja. Na ovaj problem već godinama ukazivao sam i ja,uzimajući sebi za pravo da to uradim ispred naše Bosne i Hercegovine – Zemlje koju pokušavam da pretstavim RASADNIKOM NOVIH IDEJA I PROJEKATA,ZEMLJU NOVOG NAČINA RAZMIŠLJANJA NJENIH GRAĐANA,NOVIH ŽELJA I NOVIH STREMLJENJA KA BOLJIM VREMENIMA. Za ova svoja razmišljanja koristio sam svoje blogove i svoju stranu za iskazivanje slobodnih razmišljanja i davanja „prijedloga mjera“ na Facebook-u,več duži niz godina. U mojim idejama sadržano je tretiranje uzroka pojedinih zastašujućih pojava na planeti Zemlji,a ne posljedica . kako se to danas najčešće radi. Za mene je podjednako opasno i smrtonosno tzv. „konvencionalno oružje“,isto kao i nuklearno i termonuklearno oružje koje u današnja vremena služi još uvijek za ostvarivanje tzv“ravnoteže straha“među zemljama i narodima na planeti Zemlji. Ova pitanja i moguće odgovore na njih iskazao sam u tekstu pod radnim naslovom“ NAŠ RAT PROTIV SVIH RATOVA“ uz dopunu sa tekstom „Manifest ljudskog razuma na planeti Zemlji“. I konvencionalno,a pogotovo nuklearno i termonuklearno oružje,plod su dugogodišnje skupe i mukotrpne ZLOUPOTREBE NAUKE ,sa zastrašujućim posljedicama na dalji razvoj svih oblika života na našoj ojađenoj planeti Zemlji,posebno života ljudi.Posljedice se sada javljaju u izuzetno nepovoljnim vremenskim(meteorološkim) prilikama,nepredvidivom porastu temperature našeg životnog okruženja,sa smrtonosnim i brojnim orkanima,tajfunima,sa razornim poplavama i porastom nivoa mora usljed nekontrolisanog topljenja leda na Zemljinim polovima,itd. Moja ukazivanja na značajan broj uzroka,među kojim je upravo ZOUPOTREBA NAUKE – i moj prijedlog da se ova ZLOUPOTREBA PROGLASI NA KAO NAJTEŽE MEĐUNARODNO KRIVIČNO DJELO,nije naišla na dovoljno razumjevanja i nije ostvarila potrebu da se i u našoj sredini jave nosioci otpora protiv izuzetno opsanih i teško kontrolisanih pojava,stanja i zbivanja.Dovoljno je pročitati dnevne novine,pratiti sadržaj TV Dnevnika,pa shvatiti da se mi bavimo „sami sobom“,da na najvećem broju odgovornih mjesta odlućivanja sjede pojedinci koji misle samo na sebe,a dešavanja od opšte važnosti i od globalnog značaja – e, to,neka drugi rješavaju i za nas /čast poštenim iznimkama/. Nadam se da će mlađe generacije biti pametnije i sposobnije od nas samih,naše nesposobnosti da sagledamo šta će nam donijeti ono „SUTRA“. Saraejevo,09.10.2017.god. Prof.Ahmed Korić,dipling.maš.

10.10.2015.

VRIJEME - VRIJEME NEKOREKTNIH POSTUPAKA

VRIJEME NEKOREKTNIH POSTUPAKA Povod,da napišem ovaj tekst otužnog sadržaja, suviše je bolan i banalan. U ovom tekstu opisaću vam način kako se ojađenim građanima napaćenog i osiromašenog grada Sarajeva otuđuju sistematski osnovna prava na preživljavanje,prava na zaštitu njihovog zdravlja, oronulog u toku četverogodišnjeg opsadnog stanja,u kojem nikada ranije i nigdje u Svijetu nije izvođeno stalno sistematsko ubijanje i sakaćenje nemoćnih i obespravljenih do neviđenih razmjera. Dvadeset godina ,nakon ove preživljene golgote,doživljavaju reviziju svoje ratne patnje na jedan novi - specifičan način. Na pristupnom putu do doma zdravlja «Kumrovec» instalirani su kran i druga građevinska oprema,odloženi su svakodnevno potrebni građevinski materijali,idr. Dom zdravlja je u svom prizemlju raskopan i onemogućena je bilo kakva njegova upotreba,i povratak zdravstvenih radnika,prije nego što se završe radovi na izgradni spornog objekta.Sve ovo ukazuje na zanemarivanje osnovnih prava građana,njihov status zakonitih korisnika ,kao i status zdravstvenih radnika Doma zdravlja ,koji je na jedan nedoličan način oskrnavljen onemogućavanjem korišćenja normalnih uslova za rad. Samovoljom pojedinaca već 5 mjeseci zatvoren je jedan od najvećih domova zdravlja . Dom zdravlja «Kumrovec» , koji se nalazi u zoni naselja Otoka.Ovaj Dom zdravlja gradio se neposredno nakon izgradnje naselja Otoka -prije nekih 35 godina,sredstvima «Samodoprinosa» građana grada Sarajeva ,koja su bila namjenjena za izgradnju objekata šireg društvenog standarda građana.I u toku minulog rata pružao je i pri najtežim uslovima zdravstvenu pomoć i podršku svojim stanovnicima.Danas to nije u mogućnosti zbog uvođenja «vanrednog stanja « u rad ove ustanove.Neko je trebao da iskoristi površinu obližnjeg parka,neposredno uz sam objekat Doma zdravlja /koji je ,izgleda,svjesno bio zapušten/,da bi se ovaj prostor iskoristio za gradnju objekta namjenjenog poslovnom prostoru i stanovanju.Da bi se ovaj građevinski zahvat obavio,bilo je neophodno zatvoriti prilazni put do Doma zdravlja,kojim su dopremani pacijenti i dovoženi različiti potrošni materijali Doma.Ova životna «žila kucavica» Doma zdravlja presječena je ,a sve funkcije Doma su ,zajedno sa zdravstvenim radnicima,upućene na različite privremene lokacije ,u kojim se već 5 mjeseci odvija rad u potpuno neuslovnim uslovima. Sada preko deset hiljada stanovnika samo naselja Otoke,i drugih okolnih naselja .čiji stanovnici najmnogoljudnije opštine «Novi Grad» /sa 120 000 stanovnika/koristile zdravstvene usluge navedenog Doma zdravlja,sada prelaze kilometre puta do naselja Švrakino,Saraj-polje,Ilidža,i druge destinacije prema kojim su ranije rijetko,ili nikako zalazili. Sada starije osobe - u poznim godinama svoga života,moraju da pješače kilometrima,ili da koriste usluge prevoza redovnih i vanrednih prevoznika,bolesni i iznemogli od zastrašujućih dešavanja koja su morali da pretrpe - uključujući i godine djetinjstva provedene u Drugom svjetskom ratu,te posljednjem ratu u BiH,ispaštaju nečiju samovolju i krajnje nehuman odnos prema vlastitim građanima ovog ojađenog grada. U ovu neprimjerenu patnju uključeni su mnogobrojni RVI i CIR,mnogobrojni hronični bolesnici i bolesna djeca svih uzrasta.U analizu ovih dešavanja svakako bi trebali da se uključe i da hitno djeluju i resorna ministarstva za rješavanje naznačenih pitanja i problema vezanih uz ista. Pored već postojećih problema redovnih redukcija u vodosnabdjevanju grada,te problema oko GRAS-a i njegovih usluga,pored pitanja redovne isplate penzija penzionerima,i normalnog uvećanja penzija usklađenih sa troškovima života,sada nam se nameću i ovakva pitanja i problemi oko normalnog korišćenja zdravstvenih usluga. Informacije koje su date građanima putem RT SA i štampanih medija,nisu ukazale na pravo stanje, nisu date tačne informacije o radu na samom objektu Doma zdravlja,jer se tama apsolutno ništa ne radi.Bili bi sretni da dočekamo normalan rad Doma zdravlja «Kumrovec» i do kraja sljedeće godine,ako se nastavi sa dosadašnjom praksom obmanjivanja građana.Trebalo bi da odgovorne institucije,a posebno Skupština Kantona Sarajevo,preispitaju čiji interesi su utkani u našu zajedničku nesreću i nevolju!? Nadajmo se da će biti omogućeno da građani ostvare svoja prava redovnim putem i na normalan način u najkraćem roku.

12.09.2015.

VRIJEME - Vrijeme sjećanja na 11.09.2001.godine

VRIJEME - Vrijeme sjećanja na 11.09.2001.god. Vrijeme terorističkog napada na nebodere u Njujorku Danas se obilježava četrnaestogodišnjica stradanja nedužnih ljudi - građana grada Njujorka u Sjedinjenim Američkim Državama. Napad su izveli pripadnici Al Kaide sa otetim avionima,koji su poslužili kao žive leteće bombe,u čijoj unutrašnjosti su bili putnici - žrtvovani zajedno sa avionima i njihovim otimačima. Strašno - da strašnije nije moglo da bude ! TV -snimci tih dešavanja obišli su cijeli Svijet,a i danas su nas- ponovo emitovani, potsjećali na ta daleka, a tako nedavna dešavanja.U tim avionima mogla je da bude i moja sestra sa svojom djecom,i sin od moga brata- sa svojom porodicom ,koji žive već preko 20 godina u SAD.Mogli su da budu i neki od mojih bivših učenika koji se nalaze na nekom od službenih putovanja ,uli su neki od profesora ili inženjera na radu i službenom boravku u SAD.Sve je bilo moguće. Uz ovu godišnjicu tužnog sjećanja na izgubljene živote u navedenim dešavanjima,danas smo slušali i vijesti o današnjim dešavanjima u gradu Mekki ,u dalekoj Kraljevini Saudijskoj Arabiji - Svetom gradu gdje pripadnici Islama obavljaju svoju 5. vjersku dužnost Hadždž. Desilo se urušavanje teškog građevinskog krana pri naletu nevremena i orkanskog vjetra,kojom prilikom je poginulo 86 hodočasnika - hadžija,a znatan broj je i ranjenih. Kran se survao na krov najveće džamije na Svijetu, koja je u toku proširivanja i dogradnje. Ovaj hadždž obavlja i moj sin sa svojom suprugom,a doputovao je sa dijelom ostalih hadžija u grad Meddinu,posljednje mjesto boravka Muhammed a.s. ,gdje se nalazi i njegov mezar u dijelu Njegove džamije - dimenzija 500 x 700 m.Vijesti ukazuju da hadžija iz BiH u ovom trenutku u Mekki nije bilo.I niko od njih nije nastradao. Ja sam svoj hdždž obavio 1999.god. Tada je hadždž obavljan u martu mjesecu,jer se vrijeme njegovog dešavanja svake godine pomjera za 10 dana unaprijed. Prilikom boravka na Arefatu počeo sam sa pisanjem prvih stranica svoga teksta «Rat protiv rata», a tek 14 godina kasnije,u toku 2013. i 14. godine sam ga nastavio pisati i završio sa izmjenjenim naslovom kao «Naš rat protiv svih ratova». Opisao sam ,uz prethodna istraživanja i prikupljene podatke,zastrašujuća ponašanja ljudi na planeti Zemlji u toku XX stoljeća,sa posebnim osvrtom na stradanja i ljudske,kao i materijalne žrtve, ljudi u toku Prvog i Drugog svjetskog rata. Moj tekst nije pisan da osuđuje,pisan je da opominje i da ukazuje na moguća rješenja koja se moraju prihvatiti i možda još dograditi, da Svijet u kojem živimo bude Svijet bez kolektivnih stradanja,Svijet bez mržnje i osvete,Svijet trajnog mira i suživota svih ljudi - Svijet u kome će da se ukine «ZLOUPOTREBA NAUKE»,kao zastrašujućeg uzroka svih stradanja i svih nevolja koje današnje Čovječanstvo trpi i proživljava. Naveo sam da postoje samo dvije riječi ,koje u semantičkom opusu razmatranja,imaju u sebi zastrašujuću moć istine i koje ukazuju na činjenicu:Ili će nas biti,ili nas neće biti na ovoj planeti ! Te su riječi : UPOTREBA I POVJERENJE . Od UPOTREBE nastaje ,pod određenim okolnostima dešavanja,ZLOUPOTREBA. Zloupotrebom POVJERENJA nastaje NEPOVJERENJE. Postavljam svima pitanje :Da li je moguć siguran i uspješan život u Svijetu u kojem caruju zloupotrebe i uzajamno nepovjerenje među ljudima i državama - narodima. Kakva je Organizacija Ujedinjenih Naroda ,ako među tim narodima vlada dugotrajno ili trajno nepovjereneje,ako ti Narodi sve što unaprijede ,sva ostvarena naučna otkrića i znanja nastoje da prvo primjene u svojim «vojnim industrijama «,a po meni su to «industrije smrti»,da bi prema «zakonu jačeg» oni bili ti koji će da budu posljednji u odlučivanju,da donose «svoje odluke» i «svoja rješenja»,koja na kraju proizvode egzoduse pojedinih naroda u njihovom nenormalnom raseljavanju i svim oblicima ljudskih patnji i stradanja koje svakodnevno pratimo u našim sredstvima infomisanja. Žao mi je što sam zanemario svoje profesionalno opredjeljenje da radim na svojim pronalascima i da dograđujem svoje već priznate «patente»,koji,nažalost,u mojoj vlastitoj sredini nisam mogao da realizujem u nedostatku materijalnih mogućnosti i dobre volje pojedinih ljudi,nemogavši da nađem odgovor na njihovo pitanje :»A gdje sam tu ja...?» Živim u «ostatku svog života»,polahko se suočavam sa istinom da svaki čovjek,kad-tad - dođe u poziciju da gubi svoju bitku sa životom.VRIJEME ulazi u svoju fazu koja se zove NEVRIJEME !

10.09.2015.

VRIJEME - VRIJEME HADŽDŽA 2015.god.

HADŽDŽ - DOVA 2015.GOD. Onim ljudima koji krenuše put Mekke i Arefata - na put spasa i osvješćenja,sa željom da obave svoju Petu dužnost u gradu Mekki - da tavafe oko Kjabe i da izgovaraju: Odazivam Ti se Bože ,odazivam....! Bože Milostivi,Samilosni,uputi ih da od Tebe mole spas za sve ljude ovog ojađenog Svijeta, - Da nas spasiš od zloupotrebe onih vrijednosti koje si nam Ti podario, posebno nauke, - Da nas obdariš povjerenjem jednih u odnosu na druge, - Da u Tvoje ime činimo samo dobra djela jedni drugima, - Da živimo u skladu sa Tvojim odredbama,obavezama i odgovornostima u trajnom miru, - Da ne progonimo jedni druge sa naših odredišta života, - Da iza sebe ostavimo zdravo ,razumom obdareno,tolerantno i korisno potomstvo, - Da cijenimo Vrijeme našeg trajanja koje si nam Ti poklonio, - Da budemo korisni ne samo sebi,nego i drugim ljudima. Bože,sačuvaj nas od naših nesporazuma i nerazumjevanja i obdari nas strpljenjem ! Osnaži i ojačaj našu misao i naše radno-stvaralačke sposobnosti. Bože,udruži nas u našim naporima za zajednički spas i opstanak u ulozi Tvojih namjesnika na Zemlji. Bože,olakšaj putovanje i boravak naših hadžija na svetim mjestima Mekki i Meddini i primi ljihove molitve i dove koje ti budu upućivali! Ispuni njihova srca osjećanjem punog zadovoljstva doživljenom spoznajom i vjerovanjem uz vlastiti umni napor i razumjevanjem onoga što do sada nisu znali. Bože,omogući prekid svih neprijateljstava i ratnih sukoba među ljudima i uputi ljude na sporazumno rješavanje postojećih problema i nesporazuma. Okončaj dalji egzodis izbjeglica iz njihovih mjesta dosadašnjeg boravka i omogući njihov siguran povratak u napuštene domove. Bože,povrati ljudima izgubljeno dostojanstvo i uzajamno povjerenje !!!

07.07.2015.

VIJEME - TRAŽENJA ODGOVORA ZA NEODGOVORNOST

ULOGA I ZNAČAJ ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI U BORBI ZA OPSTANAK BOŠNJAČKOG NARODA « U SVOJOJ VJERI I NA SVOJOJ ZEMLJI » Hiljadugodišnja borba Bošnjačkog naroda ,da se izbori za svoj identitet i vlastiti opstanak na teritoriji koju su branili svojim životima,prenesena je iz Drugog u Treći milenijum u uvjetima koji nisu povoljni za dalji uspješan razvoj.Mnogobrojni uticajni faktori međunarodnog karaktera dozvolili su da Bošnjaci pri samom kraju XX stoljeća vode nametnuti rat u borbi za svoj biološki opstanak,da dokazuju međunarodnim faktorima ko su i šta su, i zašto se bore. Uz sva nametnuta ograničenja koja su nas pratila -opstali smo i ostali «svoji na svom»,U tom procesu opstanka spasavali smo svoj identitet dokazivan stotinama godina na vjetrometini vremena između istoka i zapada.Uz državotvorno i nacionalno opredjeljenje,vjera Islam bila je treći objedinjavajuči faktor u najtežim uslovima trajanja na ovim prostorima. Islam je Bošnjacima pomagao da osnaže snagu svoga razuma snagom islamske tolerancije,mudrosti suživota i mudrosti borbe za najhumanije odnose među ljudima. Odredio im je jasno opredjeljenja za učenje i nauku koja je bila neophodna za opstanak svake društvene zajednice.Uništavanje Bošnjaka u prošlim ratovima po pravilu je pratilo uništavanje njegovim vjerskih simbola i obilježja - što je u konačnici zbivanja vodilo zatiranju društveno-političkog i nacionalnog identiteta.Nestajali su vjerski objekti - džamije i mesdžidi,nestajala su groblja /mezaristani/,građevinski objekti koji su iskazivali islamsku arhitektonsku bošnjačku pripadnost...Nakon rata pojavila se potreba obnavljanja ovih objekata ili izgradnja potpuno novih - što je jedna od značajnijih zadaća IVZ u BiH.Uz ovu aktivnost,međutim ,nije se u dovoljnoj mjeri iskazala briga za očuvanje ranijih radnih mjesta i otvaranje novih za golemi broj Bošnjaka i drugih građana .Oni,koji su donosili pogrešne odluke u oblasti razvoja zapošljavanja , održavanja i stvaranja povoljnijih uslova preživljavanja Bošnjaka i njihovog daljeg zdravog ekonomskog i društveno-političkog razvoja,bili su članovi IZ i u mnogim prilikama i donatori potreba IVZ BiH.Na njih se moglo značajnije uticati,ili ih spriječiti da u izbornom sistemu zadržavaju značajnije pozicije.Narod treba da podržava svoju vjersku zajednicu.Ako je taj narod u odumiranju,u raseljavanju,u zagrljaju «bijele kuge»,on nije u mogućnosti da materijalno podržava svoju vjerski zajednicu.Uzajamni odnosi slabe,narod osjeća da je usamljen i napušten,ne samo od političara koje je izabrao da ga predvode i zastupaju,nego i od vlastite vjerske zajednice - njenog organizaciono-kadrovskog sustava. Prilikom izbora delegata-zastupnika na svim nivoima vlasti saglasnost treba da dobiju i od svoje vjerske zajednice od koje se očekuje pošten izbor i opravdana podrška za odgovorno obavljanje određene funkcije.U takvoj situaciji bilo bi manje finansijskih skandala,optužbi za korupciju,nedolično ponašanje i nehuman odnos prema radnicima.Takav odnos IZ osigurao bi da se ,prema islamskim načelima,»Radniku plati prije nego što mu se znoj od urađenog posla na ćelu osuši!»Danas se dešava da se radnicima duguju višemjesečne plaće,pa i višegodišnje - a da IZ sve to prati,ali ne reaguje na one koji su krivi za takvo stanje,a članovi su IZ.Unakažen sistem poslovanja i nedopustiv odnos prema otvaranju novih radnih mjesta i masivnijem zapošljavanju - naročito u oblasti proizvodnje novih robnonovčanih vrijednosti ,dovodi Bošnjake i druge građane BiH u dužničko robstvo,ekonomsku propast i sve dublje zaduživanje sa neizvjesnom sudbinom Bošnjaka i drugih poštenih građana. Trebalo bi da se sa ovim problemom malo pozabavi i IVZBiH.                  Ahmed Korić


Stariji postovi

<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
19202

Powered by Blogger.ba