VRIJEME

Dobrodošli na moj blog

30.08.2018.

VRIJEME - VRIJEME NOVE TREBEVIĆKE ŽIČARE

KONAC DJELO KRASI -Narodna izreka- Nakon otvaranja objekta „Nova trebevićka žičara“ u aprilu mjsecu o.g. odlučih i ja da posjetim ovaj objekat i da,nakon 29 godina,posjetim naš Trebević i da sagledam nove konstruktivno.tehnološke vrijednosti izgrađene žičare. U društvu sa mnom bila je moja supruga i dvije pametne i vrijedne unuke .Koristile su ,kao i ja ,ovo novo iskustvo u razvoju domaćeg turizma. Znali smo da na Trebeviću nema ugostiteljskih objekata i da je neophodno da ponesemo obrok za ručak ,termosku kafe,sokove...I sve je ovo dobro došlo u datom trenutku. Neugodno iznenađenje doživio sam sa pristupnim stepeništem koje je vodilo do polazne stanice sabdjevene pogonskim uređajima i kabinama za prevoz putnika.Penjanje uz golem broj stepenica ,bez ugrađenih rukohvata i osjećanja nesigurnog kretanja – bili su prvi dojam koji sam stekao .Ovaj problem još više će doći do izražaja prilikom silaska niz stepenište.Posebno je problem dugog penjanja bio prisutan kod starijih osoba,majki sa malom djecom,invalida i RVI ,kao i svih posjetilaca sa lošijim zdravstvenim stanjem – a toliko potrebnih svježeg zraka i svježine u postojećim sparnim ljetnim danima. Sam objekat i postojeće instalacije ostavili su dojam kvalitetne gradnje i dobro urađenog posla.Nakon udobne i prijatne vožnje nađosmo se na Trebeviću – u gornjem pogonskom objemtu.Izlazak u dokučenu prirodu ostavio je poseban utisak.Nigdje klupe za odmor,nigdje ni privremenog objekta u kome bi mogli potražiti i dobiti neko osvježenje.Nigdje hlada da se sklonimo sa vrelog sunca... Nadolazeći posjetioci uzalud su tražili mjesto za sjedenje u prirodi.Osim izbetoniranih površina za pješačko kretanje,sve je bilo nepristupačno . Ovaj problem posebno je bio prisutan kod roditelja sa malom djecom. Prisjetih se našeg društvenog problema sa zapošljavanjem nezaposlenih radnika – posebno demobilisanih ,a radno sposobnih ljudi.Moglo im se ponuditi da ,u vlastitoj režiji . pojedinačnoj i kolektivnoj – organizuju uslužne djelatnosti ponude različitih osvježivačkih napitaka,prehrambenih proizvoda,suvenira,itd.U nedostatku pitke vode dobro bi došla jedna cisterna za zadovoljavanje dnevnih potreba ugostiteljske djelatnosti,kao i novopridošlih turista.Osim domaćih,moglo se primjetiti da je značajan broj i stranih posjetilaca. Očito je da je broj posjetilaca prevazišao sva očekivanja odgovornih ljudi.Bilo bi dobro da se izgradi nekoliko manjih montažnih objekata sa naznačenom namjenom – da utisam o samom objektu i njegovoj namjeni bude znatno bolji. Sam pristup polaznom objektu mogao bi da se riješi prokopavanjem podzemnog pristupa do jednog novog vertikalnog lifta sa ozlazom u pogonskom dijelu.Mislim da bi se ova usčuga mogla posebno i naplaćivati – što bi bilo daleko povoljnije za posjetioce slabijek zdravstvenog stanja,za RVI i druge starije osobe kojim je postojeći pristup golem problem. Stepenice ,koje su izgrađene,djeluju vanstandardno – sa nepodobnom visinom gazišta,što otežava kretanje i mlagom,zdravijim osobama.Zbog pobrojanih primjedbi – posebno nedostatka klupa za sjedenje,čija je cijena zanemarljiva u odnosu na cijenu samog objekta,trebalo bi u najkraćem roku da se riješi.I prvi utisak treba da otvori put u dugotrajnu korisnu upotrebu naznačenog objekta,posebno sa stanovišta daljeg uspješnog doprinosa razvoju domaćeg turizma i na međunarodnom planu.

29.07.2018.

VRIJEME HADŽDŽA - HADŽDŽ 2018god.

HADŽDŽ 2018.GOD. U ovoj godini iz Bosne i Hercegovine na Hadždž u Meku odlazi 1650 Hadžija. Želim im sretno putovanje i Božiju milost u obavljanju ove svete dužnosti i da im Svemogući prihvati njihove lične i zajedničke Molitve i Dove koje budu upućene sa svetih mjesta Kabe i Arefata - u vrijeme boravka u gradu Mekki. Svi ljudi na planeti Zemlji očekuju od vas da Bog usvoji vaše Molitve i Molbe za spas ljudi od svih zlih dešavanja,od neznanja i međusobnog nerazumjevanja ljudi,od iskazanog dubokog izajamnog nepovjerenja ljudi i država ,od uzajamnog nepovjerenja pojedinih naroda koji su sada u međusobnim ratnim sukobima i golemim patnjama i uzajamnim iskušenjima. Molite Svemogućeg i Sveznajućeg da spriječi dalju zloupotrebu prvog Kur'anskog ajeta „Ikr'e.....“ (uči,čitaj,proučavaj..) ,da od Nauke i znanja ne stvara zastrašujuću zloupotrebu kojom je isprogramirana „Industrija smrti“ – „Vojna industrija“,čijom proizvodnjom nastaju zastrašujuća sredstva uzajamnog ubijanja ljudi i razaranja rezultata teškog i mukotrpnog stvaralačkog rada.Posebno treba naglasiti opasnost od upotrebe nuklearnog i termonuklearnog naoružanja kojim se za samo jedan sat rata sa ovim oružjem može da uništi svaki oblik života na planeti Zemlji – posebno kompletnog čovječanstva i svih dosadašnjih rezultada milenijumskog stvaralačkog rada. Molim sve Hadžije da misle na budućnost SVIH LJUDI NA PLANETI ZEMLJI ,da iskažu svoje poštovanje za svaki ljudski život,a u skladu sa vlastitim saznanjima da je svaki čovjek na planeti Zemlji samo „Božiji namjesnik,koji je zadužen za uspostavljanje reda,rada i discipline i odgovorno korišćenje i upravljanje svim dobrima i resursima koje je Svemogući darovao ljudima na Zemlji! Molite Svemogućeg da omoguću prerastanje OUN u FEDERACIJU DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA – sa raspuštanjem vojnih formacija i prestankom rada vojne industrije,te upotrebom NAUKE samo u dobrobitne svrhe! Molim Svemogućeg i Sveznajućeg da primi Vaše Molitve i Vaše Dove koje uputite za sigurnu i sretnu budućnost ljudi,ispunjenu korisnim radom i stvaralaštvom – u ime Svemogućeg i Sveznajućeg,Milostivog i Samilosnog – jedinog Stvoritelja i Gospodara svih Svjetova,svih promjena,stanja i zbivanja!

11.07.2018.

VRIJEME - VRIJEME TVRĐAVE LJUDSKOG DOSTOJANSTVA U POTOČARIMA

SREBRENICA - POTOČARI – TVRĐAVA OPSTANKA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA Upravo se ovih dana navršava dvadesetitreća godišnjica genocida u Srebrenici i okolnim mjestima.Desilo se to u potopu ljudske svijesti,u potopu slijepe mržnje koju samo čovjek čovjeku može da napravi.Nijedna životinjska vrsta ,od kako svijet postoji,ma kako krvožedna bila,nikada nije vršila ubijanja drugih vrsta živih bića u svrhu njihovog istrebljenja.Nikada ne ubija pripadnike svoje vrste.I kada ubija,to čini u lovu i radi vlastite prehrane.Čovjek ubija da OSTVARI "ZAKON JAČEG",da zadovolji svoju sebičnost i potrebe svoje pohlepe za životnim prostorom na kome treba da opstanu samo"njegovi"po vjeri i naciji njegovi.Dobronamjerni i plemeniti ljudi trebali bi da ostvare mjesto hodočašća i nezaborava 165 miliona uništenih mladih života u toku XX stoljeća,sa posljednjim genocidom u Srebrenici. Tuga majki Srebrenice ima golemu težinu i nemjerljiva je . One će i danas oplakivati svoju izgubljenu djecu.I u tome neće biti usamljene. Svaki razuman čovjek osjeća ljudsku potrebu da učestvuje u njihovom bolu i da taj bol dijeli sa njima. Srebrenica je paradigma borbe za opstanak ljudskog dostojanstva cijelog čovječanstva. Događaji koji su se desili u Srebrenici prije 23 godina samo su vrh «ledenog brijega» pod čijim teretom trpi cijelo čovječanstvo. Moj prijedlog o izgradnji Međunarodnog edukativno-memorijalnog centra u Potočarima sa ciljem obilježavanja svih žrtava koje su stvorili ratovi i ratni sukobu u toku XX stoljeća..U tom Centru treba da se pokrenu promjene ljudske svijesti nabolje,da se osvješćavanje ljudske vrste ostvari upravo na mjestu gdje su se desila najteža stradanja ,najteže nepravde koje je čovjek čovjeku mogao da učini.Taj Centar treba da posjećuju mlade generacije ljudi i da na očiglednim primjerima uče o prošlosti čovječanstva,o pohlepi čovjeka za vlašću kojom će ostvarivati svoje nezajažljive potrebe u činjenju zločina,uništavanju teško stečenih dobara i materijalne i duhovne prirode. Prostor Srebrenice treba uljuditi u učiniti ga dostupnim čitavom Svijetu, učiniti da postane mjesto trezvenog i pobožnog razmišljanja svakog čovjeka i iznalaženje novih rješenja za spas dostojanstva ljudskog života i njegove humane nadogradnje u svakom pogledu.Ovaj predlog omogućio bi rađanje novog života u Srebrenici i šire,stvorili bi se uslovi otvaranja novih radnih mjesta i afirmacija Srebrenice i Bosne i Hercegovine u ostatku Svijeta – kao prostora u kome će se rađati nove vizije života na Zemlji. Neka svjetlost istine razbije tamu prošlosti i ukaže svim ljudima dobre volje put izlaska u BOLJU BUDUĆNOST svih ljudi Svijeta. Majke svih zemalja ujedinite se u borbi protiv zastrašujućih posljedica ratnih dešavanja,zasnovanih na zloupotrebi nauke – iskazane u djelovanju „vojne industrije“ – „industrije smrti“ koja je upotrebljena za uzajamno uništavanje ljudi i svih dobara koje su ljudi stotinama i hiljadama godina stvarali.Neka vas na ovo podsjete trenutna dešavanja u Siriji,Iraku,Libiji,Afganistanu.... Zastrašujući zločini reprodukuju se ,očigledno,sredstvima nastalim zloupotrebom nauke !!! Sarajevo,13.07.2018. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

10.07.2018.

VRIJEME - VRIJEME IZGRADNJE MEĐUNARODNOG EDUKATIVNOMEORIJALNOG CENTRA U POTOČARIMA

MEĐUNARODNI EDUKATIVNO-MEMORIJALNI CENTAR POSVEĆEN SVIM ŽRTVAMA RATOVA VOĐENIH U DVADESETOM STOLJEĆU NA ZEMLJI Lokacija Centra :POTOČARI - SREBRENICA - BOSNA I HERCEGOVINA Na palneti Zemlji u toku XX stoljeća vođeno je bezbroj ratova,od kojih su bila dva najkrvavija i sa najvećim brojem ljudskih žrtava.Bili su to Prvi i Drugi svjetski rat. Prvi svjetski rat počeo je 1914.god. i trajao je do 1918.god. Drugi svjetski rat počeo je 1941.g i trajao je do 1945.god. Pored ovih ratova,u drugoj polovini XX stoljeća vođeno je mnogo lokalnih ratova i ratnih sukoba koji su vođeni različitim intenzitetom i vremenom trajanja. U I i II svjetskom ratu stradalo je 65 miliona ljudi, nanesena je neprocjenjiva materijalna šteta, ostalo je nekoliko stotina miliona ratnih vojnih invalida ,i invalida – civilnih žrtava rata . Ostalo je na desetine miliona ratne siroćadi , nezbrinutih ljudi , raseljenih u svim dijelovima Svijeta. Zloupotrebom nauke između I i II svjetskog rata nastala su nova smrtonosna oruđa i oružja, novi modeli topovskih granata , razorniji eksplozivi , nove vrste ratnih brodova,podmornica,aviona naročito. Pojavila se i upotreba termonuklearnih bombi /atomska bomba/ ,rakete V -1 i V – 2 kojim su njemci bombardovali London. U osnovi svih ovih ratova krila se zloupotreba nauke – kao osnovnog faktora koji je sudjelovao u razvoju i unapređivanju sredstava za uništavanje ljudi . Nauka je pružila mogućnost stvaranja privida nadmoći jednih u odnosu na druge ,omogućavala vođenje osvajačkih ratova u cilju ostvarivanja uticajnih sfera ,proširivanje tržišta,obezbjeđivanje novih izvora privrednih resursa , radne snage , dominantnih geografskih pozicija ,itd. Ovdje ću svjesno pokušati da izbjegnem podjelu ljudi na : one koji su krivi,i na one koji nisu krivi za vođenje ovih ratova. Za mene su stradali ljudi – ostale su uplakane majke i očevi, supruge i djeca , ostalo je osiromašeno Čovječanstvo za stotinu miliona ljudskih života – kao neprocjenjivo bogatstvo ljudske civilizacije na Zemlji . Ovim ljudima,koji nisu mogli da biraju svoju sudbinu i da upravljaju svojim vlastitim životima , njima želim da se izgradi zajednički spomenik u vidu Međunarodnog Edukativno-memorijalnog Centra svim žrtvama ratnih sukoba u toku XX stoljeća na planeti Zemlji. Naznačeni Međunarodni Edukativno-memorijalni Centar treba da nosi poruku mira,saradnje i bespoštedne borbe svih ljudi dobre volje da se zaustavi i spriječi dalja zloupotreba nauke u korist razvoja vojne industrije – «Industrije smrti» ,koja svojom potrošnjom uništava ogromna novčana sredstva koja se ne mogu koristiti u druge,mnogo važnije i potrebnije svrhe ,kao što su : razvoj i proizvodnja novih lijekova ,naročito onih koji su potrebni za liječenje neizlječivih bolesti, razvoj i unapređenje obrazovno-vaspitnih sistema u Svijetu sa naglaskom na modernizaciju nastavnih procesa, edukaciju predavačkih kadrova , bolju zdravstvenu zaštitu svih stanovnika Zemlje, sprečavanje globalnih katastrofa , stvaranjem uslova za humaniji život svih ljudi i povećanje sigurnosti u svim oblastima života. U naznačenom Centru bi se stvorili uslovi za edukaciju kadrova koji bi na najbolji način širili poruke mira,povjerenja među ljudima, izgrađivali sisteme sprečavanja zloupotrebe nauke i njeno korišćenje isključivo u miroljubive svrhe,a u skladu sa spotrebama boljeg školovanja i razvoja mladih generacija ljudi.Naznačeni Centar omogućio bi uvim mlađim generacijama ljudi da se upoznaju sa strahovitim posljedicama rata , sa neprocjenjivom štetom koju su proizveli i utroškom nemjerljivim materijalnih dobara koja su se mogla iskoristiti za razvoj ljudske vrste na planeti zemlji,a ne i njeno uništavanje . Naznačeni Memorijalni centar nalazio bi se u neposrednoj blizini Memorijalnog centra žrtava genocida u Srebrenici ,što će omogućiti i neposredni uvid u posljedice ratnog sukoba u BiH . Zašto treba da se izgradi Međunarodni Edukativno-memorijalni Centar svih žrtava ratnih sukoba na Zemlji u toku XX stoljeća baš u Potočarima – Srebrenica. Prvi svjetski rat upravo je započeo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovin,atentatom na austrougarskog Prestolonasljednika Ferdinanda prilikom njegove posjete Sarajevu 1914.g. To je obilježilo početak XX stoljeća. Kraj XX stoljeća obilježen je genocidom u Srebrenici,opet u Bosni i Hercegovini ,1995.g. – pri kraju XX stoljeća. Država Bosna i Hercegovina u kojoj se desio rat u periodu 1992. do 1995.g.,bila je stavljena pod nadzor UN –snaga,a posebnom odredbom Enklava Srebrenica bila je stavljena pod zaštitu UN-snaga koje nisu uspjele da spriječe posljednji genocid u Evropi u XX stojeću. Iz navedenih razloga – prostor Potočara treba upotpuniti , pored postojećeg memorijalnog spomenika žrtvama posljednjeg genocida, i Memorijalnim centrom naznačene namjene na nivou Svijeta , na nivou UN organizacije i uz Odluku Skupštine UN. Posebnim Elaboratom treba da se odrede sve izvedbene pojedinosti,da se elaboriraju i jasno naznače potrebe formiranja naznačenog Memorijalnog centra – njegova uloga,namjena, obrazovno-vaspitni ciljevi koje treba da ostvari , istorijsku ulogu u daljem razvoju ljudske misli i unapređenju međunarodnih odnosa izgradnjom trajnog povjerenja među ljudima ,stvaranjem uslova za ostvarivanje humanih ciljeva primjene nauke pri zadovoljavanju svih ljudskih potreba na planeti zemlji.Prije svega, usmjeravanje svih ljudskih potencijala na iskorjenjivanje stradanja ljudi od gladi,neimaštine,nedostatka lijekova,obrazovnih ustanova, bolničkih kapaciteta,i svega ostalog što će omogućiti ostvarivanje uslova humanog življenja na ovoj planeti. Memorijalni centar naznačene namjene imao bi u svom sastavu posebne paviljone za svaku zemlju koja je učestvovala u ratnim sukobima u toku XX stoljeća. U tim Paviljonima trebalo bi da se predstave svi pokazatelji i podaci koji će oslikati ratne sukobe uz naznaku:vremena dešavanja,broj stradalih , grafičke prikaze mogućih troškova i ekonomske posljedice koje su proizašle iz tih sukoba. Prikazale bi se fotografije,odgovorni ljud koji su bili određeni da vode te sukobe,različite makete,modeli,ratni eksponati pojedinih oružja koji su se koristili,različiti statistički podaci,evidencije,ratni izvještaji novinskih agencija,irazličiti dokumenti itd. Naznačeni Memorijalni centar posjećivale bi državne delegacije,omladinska udruženja.školske ekskurzije iz cijelog svijeta, razni naučnici koji se bave proučavanjem istoriskih zbivanja u Svijetu, Humanitarni centri , naučnici koji se bave Društvenom psihologijom – čijim daljim razvojem treba da se pronađu adekvatni odgovori na mnoga složena pitanja ponašanja ljudi , naroda , pojedinih društvenih činilaca,itd. Očekivanja su golema,bar sa moje strane. Uz Centar bi trebalo izgraditi i odgovarajuću infrastrukturu : objekte za smještaj posjetilaca , vodičku službu , turističke agencije , snabdjevanje za normalni boravak posjetilaca , i druge neke pojedinosti koje prate naznačene sadržaje. Sve što je kazano navodi na zaključak da bi naznačeni Centar sa već postojećim značajno doprinio razvoju edukativnog turizma, uz već postojeće uslove rekreativnog djelovanja same sredine u neposrednoj okolini Srebrenice /izvor mineralne vode, prirodna sredina idr./. Pristup Srebrenici i Potočarima ostvario bi se novoizgrađenim autoputem u dužini od 70 do 80 km/trasa starog rimskog puta/,a izgradnju bi trebale obaviti sve zemlje učesnice izgradnje naznačenog Memorijalnog centra.Tako bi vožnja od Sarajeva do Memorijalnog centra u Potočarima trajala manje od jednog sata.Danas se putuje preko Olova i Kladnja dotrajalim i nesigurnim putem u dužini 200 km,a vožnja traje skoro 4 sata. U toku sam sa pisanjem posebnog teksta - knjige kojoj sam dao radni naslov «Naš rat protiv svih ratova».U ovom tekstu predočit ću i način rješavanja međuljudskih nesporazuma koristeći snagu promjena ustaljenih pogubnih navika kod ljudi na ovoj našoj ojađenoj planeti Zemlji.U Kur'anu časnom stoji :»Bog neće promjeniti sudbinu jednog naroda nabolje,sve dok se taj narod ne promjeni!» Danas se radi o Ujedinjenim Narodima /UN/ - što upućuje na zaključak na navedeni ajet treba primjeniti na UN - kao nosioca i pokrovitelja mijenjanja čovječanstva ,izrade zajedničkih programa i planova razvoja od interesa za sve narode Svijeta - uz aktivno djelovanje Savjeta Bezbjednosti pod okriljem Generalne Skupštine OUN-a.U sve školske programe svih članica UN-a treba da se dostave dopunski sadržaji koji će uputiti mlade naraštaje da preuzmu obavezu novog načina ponašanja i izgradnje novih - miroljubivih odnosa uzajamnog razumjevanja i uzajamnog povjerenja. Nadam se da će ova ideja naići na razumujevanje,prihvatanje i podršku . Ona zahtjeva svoj dalju razradu, pripremu za prezentiranje i upućivanje na Skupštinu UN na dalje usvajanje i podršku ovom projektu u cjelini. Ostajem u obavezi da dam i dopunska obrazloženja i da učestvujem aktivno u izradi izvedbenog Projekta. Za naznačene ideje treba se izboriti,jer one znače naš prilog za BOLJU BUDUĆNOST cijelog Svijeta.
Tragična sudbina Majki Srebrenice predstavlja tragičnu sudbinu Majki planete Zemlje,tragičnu sudbinu Majki svih koncentracionih logora koji su postojali u toku XX stoljeća.Posebno je neophodno da se naglasi zapostavljena uloga ŽENA u ratnim sukobima XX stoljeća,njihova nemoć da doprinesu sigurnost u životu svoje djece koja su postajala "topovsko meso"u ratnim sukobima naroda i država.
Žene MAJKE SREBRENICE - ujedinite se sa svim ženama ovog ojađenog Svijeta u borbi za bolju budućnost VAŠE djece - budućeg čovječanstva na planeti Zemlji !!!


Sarajevo,01.10.010 ,             Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

07.07.2018.

VRIJEME SREBRENICE 2018.GOD. - VRIJEME SJEĆANJA NA GENOCID 11.07.1995.GOD.


VRIJEME - VRIJEME SREBRENICE - MOJE SIROTICE

VRIJEME - 11.JULI 1995.GOD.

VRIJEME SREBRENICE - VRIJEME MOJE SIROTICE

Vrijeme noža
Vrijeme žice
Vrijeme Srebrenice

Vrijeme Srđana
Vrijeme Brđana
Vrijeme Mrđana
Vrijeme mržnje
Vrijeme zločina
Vrijeme straha
Vrijeme propasti
Vrijeme nesanice
Vrijeme patnje
Vrijeme mraka
Vrijeme vukodlaka
Vrijeme pucnja
Vrijeme krika
Vrijeme krvi
Vrijeme boli
Vrijeme nepreboli
Vrijeme pomora
Vrijeme ponora
Vrijeme tame
Vrijeme ubijanja
Vrijeme nepravde
Vrijeme nasilja
Vrijeme plača
Vrijeme očaja
Vrijeme beznađa
Vrijeme jada
Vrijeme gladi
 
Vrijeme samoće
Vrijeme iščekivanja
Vrijeme nade
Vrijeme nemoći

Vrijeme rađanja
Vrijeme trajanja
Vrijeme umiranja
Vrijeme prošlosti
Vrijeme sadašnjosti
Vrijeme budućnosti
Vrijeme sjećanja
Vrijeme nezaborava

Vrijeme smrti
Vrijeme tame
Vrijeme mraka
Vrijeme vukodlaka

Vrijeme nevrijeme !!!

24.06.2018.

VRIJEME OZBILJNIH RAZMIŠLJANJA - VRIJEME POBJEDE RAZUMA

VRIJEME OZBILJNIH RAZMIŠLJANJA - VRIJEME POBJEDE RAZUMA Ovu PORUKU upućujem ljudima koji su spremni da daju svoj doprinos borbi za pobjedu RAZUMNOG PONAŠANJA u odnosu na BUDUĆNOST našeg zajedničkog života koji očekuje nas i naše nasljednike na planeti Zemlji. ANALIZA ZLOUPOTREBE NAUKE koju želim da prikažem odnosi se na minulo – XX stoljeće i gubitke ljudskih života koji su nastali primjenom ZLOUPOTREBE NAUKE. Analizom su obuhvaćeni Prvi i Drugi svjetski rat,te ratovi regionalnog ili lokalnog karaktera koji su nastajali i trajali poslije Drugog svjetskog rata – do kraja XX stoljeća. PRVI SVJETSKI RAT Ukupan broj poginulih u ovom ratu iznosio je 16 556 950 ljudi. Trajao je 4 godine : 365 dana x 4 = 1460 dana. Broj sati trajanja: 1460 x 24 = 35040 sati Broj poginulih u toku trajanja rata od 1 sata: 16 556 950 : 35040 = 472,5 – zaokruženo na iznos od 472 ubijena lica /sat trajanja rata DRUGI SVJETSKI RAT Ukupan broj poginulih 85 110 000 ljudi. Ovaj broj obuhvata sve nastradale ljude – vojne i civilne žrtve ratnih sukoba. Broj dana rata :1460 Broj sati trajanja: 35040 sati. Broj poginulih u toku jednog sata trajanja rata: 85 110 000 : 35040 = 2429 ljudi BROZ POGINULIH U SVIM RATNIM SUKOBIMA U XX STOLJEĆU 164 808 000 LJUDI Broj sati u 100 godina iznosi: 24 x 365 x 100 = 876 000 sati Broj poginulih u toku svakog sata u XX stoljeću 164 808 000 : 876 000 = 188 ljudi. Posljednji pokazatelji ukazuju da bi , u toku trajanja samo jednog sata TERMONUKLEARNOG RATA, na planeti ZEMLJI bila ubijena JEDNA MILIJARDA LJUDI. Molim Vas da uporedite veličinu ovih gubitaka i da sami zaključite koliko je uznapredovala tehnologija uzajamnog ubijanja ljudi.Ne zaboravite da su posljedice djelovanja TERMONUKLEARNOG ORUŽJA ZASTRAŠUJUĆE SMRTONOSNE, da bi „ostatak čovječanstva“ i svih drugih oblika života bili trajno uništeni u relativno kratkom roku. Edmund Burke,Irski mislilac iz XVIII stoljeća iskazao je značajnu misao: „ZLO ĆE POBJEDITI ONDA KADA DOBRI LJUDI NIŠTA NE URADE!“ Molim DOBRE LJUDE da se ujedine i da spriječe nadolazeću katastrofu ! Posebno molim SVE MAJKE SVIJETA – ujedinite se u borbi za opstanak Vaše djece!

17.06.2018.

USLOVI NASTANKA PORODA I PREPORODA ČOVJEČANSTVA

POROD I PREPOROD ČOVJEČANSTVA /Ramazanska poruka svim ljudima na planeti Zemlji/ U vremenima teških iščekivanja šta će nam se sutra dešavati,kakvim ćemo iskušenjima biti podvrgnuti i kako ćemo na sve to da reagujemo,neophodno je preduzeti sve mjere sa kojim realno možemo da raspolažemo i da osujetimo sva zastrašujuća dešavanja koja nas mogu da iznenade. Živimo u vremenu kojim gospodari uzajamno nepovjerenje među ljudima,među narodima i širim društvenim zajednicama- dražavama.Nepovjerenje generira strah od onog „drugog i drugačijeg“ – posebno ako se radi o lošim iskustvima iz prošlih vremena,o nekim tragičnim događanjima koja su optretila naša generacijska pamćenja sa opstrukcijom daljih uzajamnih komunikacija u izgradnji novog uzajamnog povjerenja. Historija ljudskog bitisanja na planeti Zemlji ispunjena je krvavim dešavanjima – ratnim sukobima sa kobnim posljedicama koje su ratovi proizvodili.I skoro da nije bilo dobre volje da se iz ovih dešavanja izvuku odgovarajući korisni zaključci,da uzajamni sukobi prerastu u uzajamni dijalog,uz osudu neprimjerenih i suludih postupaka iz proteklih vremena. Šta treba da se uradi u nadolazećem vremenu? Postoje mnogi oblici djelatnosti koji čovjeku na planeti Zemlji stoje na raspolaganju! Samo prije stotinu i više godina nisu postojali nikakvi tehnički uslovi slični današljim u prostoru ostvarivanja komunikacija među ljudima i narodima – među državama !Ostvaren je toliki napredak u širenju različitih informacija,u ostvarivanju ličnih i zajedničkih kontakata ljudi na svim meridijanima planete Zemlje.Formirana je prvo LIGA NARODA,a zatim - poslije Drugog svjetskog rata i ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA,sa zadatkom da se u okviru njenih ovlaštenja rješavaju zajednički problemi svih naroda i svih država na planeti Zemlji.U dokumentu o osnivanju ove svjetske organizacije - u POVELJI UN-a navedeni su razlozi osnivanja i zadaci koje će ova Organizacija obavljati,prije svega,ostvarivanje kolektivnih i pojedinačnih prava Ljudi na planeti Zemlji,izgradnja trajnog mira na Zemlji i rješavanje svih problema postupkom pregovaranja ,uz sprečavanje daljih ratnih sukoba,te rješavanje mnogih ekonomsko-socijalnih problema ,prisutnih naročito u nerazvijenim zemljama Svijeta. Rješavanje nagomilanih pitanja i problema vezanih za dalji opstanak ljudi i svih drugih oblika života na planeti Zemlji moguća su ako se promjeni ponašanje ljudi ,posembno njihov način razmišljanja i njihovo djelovanje i uticaj na donošenje najbitnijih odluka za dalji razvoj i primjenu NAUKE I REZULTATA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOH AKTIVNOSTI,te ptimjene dalje ZLOUPOTREBE NAUKE kojom se dovodi u pitanje opstanak života na našoj planeti Zemlji. Dalji razvoj i primjena vaspitno-obrazovnih ustanova svih nivoa obrazovanja u svim Državama – članicama UN-a nudi povoljna rješavanja pitanja ponašanja ljudi i njihovo prihvatanje sadržaja Povelje UN-a,te njene praktične primjene u svim slučajevima,bez izuzetka..Ovo zahtjeva doradu postojećih ,te izradu i novih Planova i programa rada u obrazovnim sistemima,.kao i njihova povremena dorada i obavezna primjena na jedinstven način u svim Zemljama – članicama UN-a. Ovo je ostvarivo samo u slučaju transformisanja UN-a u Federaciju država UN-a koje su do sada bile njene članice na osnovu sadržaja osnivačke Povenje UN-a. Time bi se stvorio svjetski pravni sistem – sustav – koji bi GARANTOVAO OBAVEZNU PRIMJENU svih zakonskih odredbi NOVOG SVJETSKOG PRAVNOG POREDKA sa odgovarajućim zakonskim sankcijama,te smjernicama mogućih postupanja u različitim slučajevima primjene. Uz ovakve promjene javlja se i neophodnost promjene odnosa ljudi prema ženama – posebno ženama MAJKAMA , izjednačavanje njihovih prava sa pravima muške populacije dijela čovječanstva.Žene-MAJKE moraju da ostvare svoje pravo na učešće u donošenju najbitnijih odluka o opstanku ljudi na planeti Zemlji,a njihovo pravo proizlazi iz činjenice da su žene-Majke u toku postojanja ljudi na planeti Zemlji bile i ostale reproduktivna snaga i sposobnost koja je u svim vremenima garantovala kontinuitet obnavljanja života ljudi na Zemlji. Ovo pitanje nije samo moralne prirode,ovo pitanje duboko zadire i u materijalo pitanje života i djelovanja ženske populacije na izgradnji pravednijih i humanijih odnosa prema veoma složenoj i veoma osjetljivoj ulozi žena- posebno majki u daljim tokovima opstanka ljudi na Zemlji.Uslovi ,u kojim žena –Majka obavlja reprodukciju života, u značajnoj mjeri određuju kvalitet genetskog transfera ,izuzetno značajnog za nastanak novih ljudi i njihov zdrav razvoj ,te normalan opstanak nove generacije ljudi u novim uslovima trajanja,uvjetovanih nezaustavljivim tokom vremena. Ovo je od izuzetnog značaja za dalji opstanak i razvoj zdrave generacije čovječanstva u cjelini. Svaki stres koji doživljava žena-majka u toku svoje trudnoće predstvalja „seizmiči potres“ na genetski sistem – sustav – novog ljudskog bića koje se razvija u organizmu majke.Ova pojava može da da objašnjenje za kasnija devijantna ponašanja novorođenih ljudi ,kako u toku prvih mjeseci i godina života,tako i u kasnijem dijelu razvoja budućih ljudi. Za ostvarivanje svoje uloge PRVE UČITELJICE U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA – BUDUČEG ČOVJEKA – neophodna je njena priprema uz odgovarajuću svestranu društvenu podršku svih društvenih faktora:obuka u svim oblastima postupanja u toku razvoja djeteta: zdravstveno,psihološko,socijalno,društveno-razvojno,komunikativno, itd...,sve ono što dijete u toku svog sedmogodišnjeg razvoja treba da usvoji,da se upozna sa svim detaljima postupanja,ophođenja,uzajamnog ponašanja,učenja „maternjeg jezika“ po pedagoškim pravilima postupanja,uz poznavanje „djećije psihologije“.Dijete mora da stekne svoje samopoštovanje,svoj pravilan stav prema uočenim društvenim pojavama,stanjima i zbivanjima,a srazmejno mogućnostima prema svom uzrastu,da izgradi svoj odnos povjerenja prema drugim ljudima sa kojim dolazi u kontakt,i još mnogo drugih detalja koji se moraju predvidjeti i praktično primjeniti. Ovaj proces „podizanja i razvoja nove generacije ljudi na planeti Zemlji neće biti lahko izvoditi bez solidne pripreme i planskih predviđanja ovih aktivnosti na duži period djelovanja u svim državama ,članicama Organizacije UN-a,uz primjenu jedinstvenog programa i plana postupanja.Ako se uspješno ostvari planski razvoj djeteta u prvih 7 godina života,stvoriće se zdrav temelj dalje nadogradnje svih drugih ozbiljnijih i odgovornijih vaspitno-obrazovnih sadržaja u toku obrazovanja i razvoja svakog djeteta – budućeg čovjeka ,nosioca svih budućih funkcija života ljudi na planeti Zemlji.Ovaj proces je izuzetno složen i odgovoran u odnosu na dalja dešavanja koja se očekuju u pojavi novih generacija ljudi,te planska predviđanja prevazilaženja sadašnjih postojećih problema sa kojim se u današnjim vremenima susreće naša generacija ljudi. Uoči Lejletul Kadra upućujem Semogućem i Sveznajućem svoje molitve i svoje dove/molbe/ da udruži sve ljude na planeti Zemlji ,posebno žene-majke ,da svojim životnim i opšte-intelektualnim aktivnostima prihvate izazov zdravog opšte-društvenog ujedinjavanja i udruživanja u svim oblastima ljudskih djelatnosti,da pokrenu postupak dalje dogradnje OUN-a u već iskazanima pravcima djelovanja,da se za vodeće društvene strukture u svim narodima i državama izaberu konstruktivni i tolerantni ljudi,sa porebnim stručnim znanjima i sposobnostima,a u opštem interesu svih ljudi na planeti Zemlji. Posebno molim da sve Vjerske zajednice najmnogoljudskijih svjetskih religija uspostave trajnu međureligijsku saradnju na dobrobit svih ljudi na planeti Zemlji,a prema usvojenim vjerskim opredjeljenjima svojih vjerovanja i ubjeđenja . Ustrajno ujedinjavanje svih dobronamjernih ljudi postaje jedina garancija suzbijanju terorizma koji mora da nestane sa scene usvajanjem novih međuljudskih odnosa,nastalih djelovanjem vaspitno-obrazovnih sistema – sustava na svim nivoima,a posebno na nivou djećijeg razvoja u prvih sedam godina života pod uticajem prve učiteljice u životu svakog čovjeka – Majke. Svemogući i Sveznajući,Milostivi i Samilosni – omogući ljudima da na planeti Zemlji budu Tvoji istinski namjesnici na Zemlji. Žene-MAJKE do sada ste na planeti Zemlji obavljale POROD ČOVJEČANSTVA. U budućim vremenima ,pored uloge PORODA novih generacija ljudi,morate da prihvatite i ulogu njihovog PREPORODA u svim oblastima njihovog razvoja i djelovanja. Da bi ovaj proces bio izvodljiv i krajnje uspješan ,ŽENE – POSEBNO MAJKE – UJEDINITE SE ! Sarajevo,15.05.2018..god. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

13.06.2018.

VRIJEME GLOBALNE PORUKE

PORUKA SVIM MAJKAMA SVIJETA - PRVIM UČITELJICAMA SVAKOG DJETETA ( Između dobra i zala - između straha i nade !) Povod da vam se obratim ovim tekstom nalazim u sve težoj i sve komplikovanijoj situaciji kroz koju prolazi život na Zemlji – ovoj ojađenoj i umornoj planeti opterećenoj različitim zlim dešavanjima,nepromišljenim postupcima ljudi koji su od «korisne upotrebe» stvorili «zloupotrebu» ,od «povjerenja» u svim postojećim odnosima stvorili su «nepovjerenje» . Najstrašnija zloupotreba koju su uveli u uništavajući proces života na Zemlji jeste «zloupotreba nauke», zloupotreba svega onog što je ljudski razum stvorio da ljudima koristi i pomaže im u borbi za opstanak na njegovoj rodnoj planeti Zemlji. ZLOUOTREBOM NAUKE ,posebno u XX stoljću,stvorena su zastrašujuće moćna sredstva uzajamnog ubijanja ljudi.U ratovima koji su se vodili na planeti Zemlji u posljednjih 100 godina ubijeno je 165 miliona ljudi,a sedam puta više ih je ranjeno i osuđeno da do kraja života žive uz pomoć drugih ljudi.Uništen je cvijet čovječanstva u najboljim godinama svoga života, sa nesagledivim posljedicama po budućnost ljudi i opstanka svih drugih oblika života na ovoj ojađenoj našoj planeti. Između ostalog – neki nedobronamjerni ljudi su tako bezdušno zloupotrebili mlade ljude ,stvarajući od njih žrtve ratnih sukoba ,od kojih su bila dva nastrašnija - Prvi i Drugi svjetski rat. XXI stoljeće u kojem sada živimo ništa nije bolje od onog prethodnog. Ratni sukobi se nastavljaju širom Svijeta, NEPOVJERENJE među ljudima i dalje traje i uvečava se ,a ZLOUPOTREBA NAUKE dostiže nesagledive razmjere uništavajući nepovratno ogromna novčana sredstva i izgubljene vrijednosti najsloženijeg ljudskog rada – umnog i fizičkog – upotrebljenog u «industriji smrti» - «vojnoj industriji». U svemu ovom tragedija žena – majki postala je nesaglediva.Vaše stpljenje da podnosite nezamislive žrtve iskazane gubicima vaše djece u bivšim i postojećim ratovima i ratnim sukobima – zaista je postalo nepodnošljivo i neprihvatljivo u daljim tokovima života. Vi ste najpozvanije da se izborite za bolju budućnost vaše djece – vaših sinova i vaših kćeri,vaših unuka ,čiji su životi ugroženi daljim razvojem situacije u Svijetu.Mi u Bosni i Hrecegovini imamo najsvježije primjere kako su u ratnim sukobima prošla vaša djeca . i ona tek rođena,i ona koja su učestvovala u ratnim sukobima.Majčina ljubav je ista – bila majka u Japanu,ili u Africi,ili Evropi, ili na Američkom kontinentu . Žrtve koje podnosi i brige koje nosi za svoju djecu su identične. Braneći svoju djecu vi branite čovječanstvo u cjelini – branite budućnost ljudske civilizacije na Zemlji. Od vaših budućih aktivnosti u naznačenom smjeru zavisi opstanak života na ovoj ojađenoj planeti Zemlji .Polovinu čovječansta predstavljaju upravo žene – majke,žene – supruge,žene – sestre,žene – prijateljice u najširem smislu ove riječi. Svaka majka je prva učiteljica u životu svakog djeteta.Od sposobnosti svake majke ,da ostvari ovu najveličanstveniju i najodgovorniju ulogu u životu svoga djeteta na najbolji način, zavisiće budućnost svakog djeteta - svakog novog čovjeka u golemoj porodici čovječanstva,razvijanje njegovih kreativnih i svih najvrednijih ljudskih vrijednosti.Usmjeravanje budućih ljudi u pravcu ostvarivanja ljudskih prava i njihova opredjeljenja da se bore i izbore za međusobno trajno povjerenje i korisno djelovanje ,kako za sebe i svoje najbliže - tako i za sve druge ljude na planeti Zemlji,odrediće trajan mir na Zemlji i bolju i sretniju budućnost svih novih generacija ljudi.Za svoj plemeniti zadatak koji ih očekuje,nove majke Svijeta treba da se osposobe na najefikasniji način,uz svesrdnu i nesebičnu pomoć svih dobronamjernih pripadnika čovječanstva- posebno u oblasti obrazovanja koje treba da bude dostupno svim stanovnicima naše planete Zemlje. Kako je moguće da se i zamisli,da u toku svoga 250-godišnjeg postojanja SAD - USA - nije mogla da bude izabrana. po prvi put ,žena -posebno žena-majka- da obnaša dužnost predsjednice ,a ispunjavala je sve izborne uslove gospođa Hilari Klinton ! Kako je moguće da u toku svog 71-godišnjeg postojanja Organizacija UN-a nije mogla da izabere za svoju Generalnu sekretaricu ženu,ženu- majku,iako je bilo na desetine hiljada izuzetno sposobnih i dostojnih ovoga poziva. Posebno treba da se iskaže poštovanje i zahvalnost ženama-majkama ,koje čine reproduktivnu sposobnost i snagu obnavljanja čovječanstva na našoj planeti Zemlji.Zaštita ove sposobnosti i njeno održavanje u zdravom,funkcionalnom stanju ,zadatak je i dužnost svakog normalnog čovjeka. A vaša prava su ograničena,vaše su mogućnosti sputavane nepravedno vijekovima , a i dan-danas. Hiljadama godina niste imale pravo glasa,vašom sudbinom su odlučivali muška sujeta i fizička snaga muških mišiča.Vaša dužnost je bila da rađate djecu – buduće ratnike osvajače,ratnike branioce,ratnike osvetnike – kako kada i kako u kojim prilikama. Rađale ste imperatore,kraljeve,generale, filozofe,umjetnike,naučnike svih profila,radnike stvaraoce novih vrijednosti različitih namjena.Vi ste rađale i sve Božije poslanike – donosioce svih Božijih objava.I živjele ste u sjenci svih zbivanja – i malih i velikih.Vrijeme je da se što hitnije ovo stanje promjeni u korist većih vaših prava u postupcima donošenja najvažnijih odluka – a to su odluke o sudbini vaše djece,odluke o njihovoj boljoj i sretnijoj budućnosti.Ne zadovoljavajte se sitnim ulogama u životu.Izborite se da broj vaših predstavnica u «Savjetu bezbjednosti« u UN - u bude adekvatan broju žena na Zemlji – posebno broju majki.A taj broj je 3,5 milijardi – i nekoliko stotina miliona više,jer je broj muških stanovnika manji usljed gubitaka u vođenim ratovima. Tražite da vaše predstavnice imaju «pravo veta» na sve važnije odluke – posebo one koje se odnose na ratne sukobe i pravo na miran,siguran i dostojastven život vaše djece. Vaše prisustvo u Generalnoj Skuptini UN-a mora da odgovara vašem brojnom stanju – bez obzira u kojoj državi živite i kojim jezikom govorite,kojoj političkoj opciji pripadate,koje vjersko ubjeđenje imate. Budite dovoljno jake,dovoljno uporne i dovoljno dostojanstvene u svojim opravdanim zahtjevima da se izborite za svoje «pravo mjesto pod Suncem i na planeti Zemlji» - kao bivša,sadašnja i buduća reproduktivna sila čovječanstva na Zemlji. Sva vaša prava moraju da budu zasnovana na ovoj nepobitnoj činjenici. Želim vam brzo i potpuno ostvarenje ovih prava. ŽENE SVIH ZEMALJA - POSEBNO ŽENE-MAJKE, UJEDINITE SE !!! Prof.Ahmed Korić,dipl.ing

12.06.2018.

VRIJEME OPSTANKA ČOVJEČANSTVA

NAUKA O OPSTANKU ČOVJEČANSTVA MATRIJARHAT 50% + PATRIJARHAT 50% = BUDUĆNOST ČOVJEČA XX stoljeće je vremenski period u kome su se desila dva zastrašujuća Svjetska rata -Prvi i Drugi svjetski rat sa zastrašujućim ljudskim i materijalnim gubicima,duhovnom i moralnom kataklizmom ljudskog društva sa trajnim i još uvijek nedovoljno istraženim posljedicama za budućnost života ljudi na ovoj ojađenoj planeti Zemlji. Tek pred kraj XX stoljeća odkriven je fenomen POSTRATNOG TRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA / PTSP// - sa mogućim trajnim genetskim poremećajima,od kojih će da pate mnoge sljedeće generacije ljudi. Pored naznačenih Svjetskih ratova,vođeno je bezbroj tzv.»lokalnih ratova i ratnih sukoba».Neki od ovih sukoba imali su naznake regionalnog karaktera. Treba posebno naglasiti da je u ovom periodu vladao patrijarhat - vladavina i presudan uticaj u donošenju svih značajnijih odluka imali su muškarci sa neprikosnovenim pravom na određivanje skoro svih tokova života.To je vodila jedna polovina čovječanstva.Drugu polovinu čovječanstva predstavljale su žene sa ulogom da ostvaruju reproduktivnu sposobnost ljudske vrste na planeti Zemlji. O pitanjima rata i mira glavnu riječ su vodili muškarci.Glavnu riječ su imali i u ostvarivanju i korišćenju ratnih vojnih potencijala,da stvaraju u svojim državnim zajednicama organizovane armije dobro uvježbanih i dobro opremljenih vojno sposobnih /čitaj :potpuno zdravih - i fizički i psihički vojnih obveznika/ koji će se u uzajamnim sukobima doslovno poubijati ,bez mogućnosti da ostvare svoju ulogu u životu - da budu porodični ljudi sa svojim nasljednicima života,da stvore nove ljudske vrijednosti ,da ostvare neophodnu pomoć ,kada ona bude potrebna,svojim ostarjelim roditeljima.O opremanju vojnih jedinica svaka država je razvijala svoje proizvodne kapacitete,koristila rezultate svojih znanstvenih istraživanja i nastojala da ostvari svoju premoć u usavršavanju i proizvodnji što efikasnijih sredstava za masovna ubijanja i uzajamne pokolje.Državni budžeti za ovu vrstu djelatnosti nisu se smeli ograničavati , i bili su uvijek na raspolaganju bez ograničenja. Sa druge strane - ženama je ostavljena briga oko rađanja i podizanja novih generacija ljudi,žena - majka postala je,bila je i ostala prva učiteljica u životu svakog čovjeka,bio on kasnije general,naučnik,predsjednik države,profesor,doktor nauka....Žena-majka bila je pasivni posmatrač svih okrutnih dešavanja ,bez ikakvih prava,ili sa veoma ograničenim pravima - da se brine o budućnosti svoje djece - posebno sinova,koje je ,kasnije , čekala i tzv.»vojna obaveza» - sa svim neizvjesnim stanjima i zbivanjima koja su donosila nadolazeća vremena i životna zbivanja.Koliko samo žrtvovanja učini jedna brižna majka u toku odrastanja svoga djeteta,koliko brige i neprospavanih noći proživi i doživi,koliko pretrpljenih porođajnih bolova ,koji ponekad završe i sa smrtnim ishodom. Odričući se svog materijalnog blagostanja ili skromnih materijalnih mogućnosti,majka je uvijek bila najsigurniji izvor sigurnosti za svoje dijete. A šta joj je život ostavljao kao nagradu za sve što su davale,i za što su sve što su imale - žrtvovale. Samo u toku XX stoljeća majke su izgubile 164 miliona i 800 000 svojih sinova,udate mlade žene ostajale su bez svojih muževa, a na stotine miliona djece ostajali su kao ratna siročad - bez svoga skrbnika za sve životne potrebe i branioca njihovih ojađenih prava. Ne zaboravimo da su i očevi učestvovali u svim ovim zbivanjima.da su i oni nosili u svojim dušama i srcima neizbrisivu tugu i bol za izgubljenim sinom ili kćerkom- ali je taj osjećaj ,ipak «muške prirode»znatno umanjen mnogim opravdavajućim okolnostima,koje su i sami svojim učešćem podržavali i omogućavali da sva ta tragična zbivanja prevaziđu svaku mjeru razuma. Već sam u nekoliko navrata pisao tekstove na ovu temu nadajući se da ću naići na podršku i odobravanje.Nažalost,očito je da ova tema prihvata se kao «tabu-tema» o kojoj nema smisla raspravljati,a nastavljati sa analizama i raspravama sasvim sporednih problema i svakidašnjih posljedica života ,a ne pravih uzroka koji godinama,pa i stotinama godina ostaju nerješivi i u dubokoj suprotnosti sa istinskim životnim problemima prošlih,sadašnjih i budućih generacija ljudi- i života na Zemlji uopšte.Prihvatiti dalju eskalaciju postojećih dešavanja u svim formama zbivanja vodi u nerazmisivu situaciju zbivanja koja se u kasnijem toku života neće moći popraviti - dalji tok događanja vodiće u totalnu katastrofu. Ostvarivanje UJEDINJENIH DRŽAVA SVIJETA preduslov je ostvarivanja UJEDINJENIH NARODA sa ciljevima i zadacima koji su određeni postojećom Poveljom UN-a.Problemi koji prate dalji razvoj EVROPSKE UNIJE i problrmi njenog funkcionisanja dobar su primjer golene složenosti ovog problema ujedinjavanja ljudi na planeti Zemlji. Ujedinjavanju svih ljudi na planeti Zemlji nema alternativu,ako se želi ostvariti opstanak i preživljavanje novih generacija ljudi i oslobađanje od «ropstva prošlim navikama i lošim preživljenim iskustvima u minulim vremenima»,a posebno -ako želimo da ostvarimo TOTALNU ZABRANU ZLOUPOTREBE NAUKE i njenu isključivu primjenu za ostvarivanje zaštite od unuštenja i napredka razvoja svih oblika života na zemlji - posebno ljudi.Razvoj robotike i novih naučnih oblasti sa nepredvidivim korisnim odkrićima i načinima «pametne « primjene nauke omogućit će daleko uspješnije rješavanje svih postojećih problema ,a i onih koji će tek da se pojave.Osnovni zadatak u nastupajućim vremenima osigurati kultivisanje zemlje za uspješnu obradu i proizvodnju zdrave hrane za nove nadolazeće milione ljudi. Ako se postigne uspješno prestrojavanje postojeće vojne industrije u proizvodnju neophodnih tehničko-tehnoloških sredstava za navodnjavanje i obradu golemih neplodnih pustinjskih predjela koji dominiraju skoro na svim kontinentima/Afrika,Azija,Australija,dijelovi Američkog kontinenta/,na ovim poslovima moguće je angažovati sve postojeće nezaposlene ljude,kao i one koji će se prekvalifikacijom iz proizvodnje»industrije smrti» u «industrijsku proizvodnju hrane»,korisne proizvode hemijske industrije,metaloprerađivačke djelatnosti,itd Jedna od najvećih najnaseljenijih država na planeti Zemlji - NR Kina,posjeduje tek 10% obradive zemlje,sa 1,400 000 000 stanovnika.Ispravnim usmjeravanjem i ljudskih i materijalnih potencijala ka rješavanju naznačenih problema ljudi će se baviti «pametnijim poslovima» u odnosu na pripreme i vođenje katastrofalnih ratova i totalno urušavanje života na Zemlji stvarajući nesagledive posljedice uzajamnog nepovjerenja,mržnje i uništavanja prilika za uzajamnu komunikaciju,dogovaranje i plodotvornu i obostranu stvaralačku komunikaciju. Ovo je put da se pobjedi zločinački nagon za terorističkim aktivnostima,da se iskorjeni nepravda stvorena nasiljem,i da ostvari pravda za sve ljude produktivnim i korisnim stvaralačkim radom u procesu stvaranja novih neophodnih upotrebnih vrijednosti. Realzacija ovog moguća je primjenom smjernica djelovanja koje sam objavio u tekstu»Naš rat protiv svih ratova» - «Manifest ljudskog razuma na planeti Zemlji». Iskoristimo postojeće realne mogućnosti da ostvarimo bolju budućnost života na planeti Zemlji ! SARAJEVO,03.03.016. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

12.06.2018.

VRIJEME OPSTANKA ČOVJEČANSTVA

NAUKA O OPSTANKU ČOVJEČANSTVA MATRIJARHAT 50% + PATRIJARHAT 50% = BUDUĆNOST ČOVJEČA XX stoljeće je vremenski period u kome su se desila dva zastrašujuća Svjetska rata -Prvi i Drugi svjetski rat sa zastrašujućim ljudskim i materijalnim gubicima,duhovnom i moralnom kataklizmom ljudskog društva sa trajnim i još uvijek nedovoljno istraženim posljedicama za budućnost života ljudi na ovoj ojađenoj planeti Zemlji. Tek pred kraj XX stoljeća odkriven je fenomen POSTRATNOG TRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA / PTSP// - sa mogućim trajnim genetskim poremećajima,od kojih će da pate mnoge sljedeće generacije ljudi. Pored naznačenih Svjetskih ratova,vođeno je bezbroj tzv.»lokalnih ratova i ratnih sukoba».Neki od ovih sukoba imali su naznake regionalnog karaktera. Treba posebno naglasiti da je u ovom periodu vladao patrijarhat - vladavina i presudan uticaj u donošenju svih značajnijih odluka imali su muškarci sa neprikosnovenim pravom na određivanje skoro svih tokova života.To je vodila jedna polovina čovječanstva.Drugu polovinu čovječanstva predstavljale su žene sa ulogom da ostvaruju reproduktivnu sposobnost ljudske vrste na planeti Zemlji. O pitanjima rata i mira glavnu riječ su vodili muškarci.Glavnu riječ su imali i u ostvarivanju i korišćenju ratnih vojnih potencijala,da stvaraju u svojim državnim zajednicama organizovane armije dobro uvježbanih i dobro opremljenih vojno sposobnih /čitaj :potpuno zdravih - i fizički i psihički vojnih obveznika/ koji će se u uzajamnim sukobima doslovno poubijati ,bez mogućnosti da ostvare svoju ulogu u životu - da budu porodični ljudi sa svojim nasljednicima života,da stvore nove ljudske vrijednosti ,da ostvare neophodnu pomoć ,kada ona bude potrebna,svojim ostarjelim roditeljima.O opremanju vojnih jedinica svaka država je razvijala svoje proizvodne kapacitete,koristila rezultate svojih znanstvenih istraživanja i nastojala da ostvari svoju premoć u usavršavanju i proizvodnji što efikasnijih sredstava za masovna ubijanja i uzajamne pokolje.Državni budžeti za ovu vrstu djelatnosti nisu se smeli ograničavati , i bili su uvijek na raspolaganju bez ograničenja. Sa druge strane - ženama je ostavljena briga oko rađanja i podizanja novih generacija ljudi,žena - majka postala je,bila je i ostala prva učiteljica u životu svakog čovjeka,bio on kasnije general,naučnik,predsjednik države,profesor,doktor nauka....Žena-majka bila je pasivni posmatrač svih okrutnih dešavanja ,bez ikakvih prava,ili sa veoma ograničenim pravima - da se brine o budućnosti svoje djece - posebno sinova,koje je ,kasnije , čekala i tzv.»vojna obaveza» - sa svim neizvjesnim stanjima i zbivanjima koja su donosila nadolazeća vremena i životna zbivanja.Koliko samo žrtvovanja učini jedna brižna majka u toku odrastanja svoga djeteta,koliko brige i neprospavanih noći proživi i doživi,koliko pretrpljenih porođajnih bolova ,koji ponekad završe i sa smrtnim ishodom. Odričući se svog materijalnog blagostanja ili skromnih materijalnih mogućnosti,majka je uvijek bila najsigurniji izvor sigurnosti za svoje dijete. A šta joj je život ostavljao kao nagradu za sve što su davale,i za što su sve što su imale - žrtvovale. Samo u toku XX stoljeća majke su izgubile 164 miliona i 800 000 svojih sinova,udate mlade žene ostajale su bez svojih muževa, a na stotine miliona djece ostajali su kao ratna siročad - bez svoga skrbnika za sve životne potrebe i branioca njihovih ojađenih prava. Ne zaboravimo da su i očevi učestvovali u svim ovim zbivanjima.da su i oni nosili u svojim dušama i srcima neizbrisivu tugu i bol za izgubljenim sinom ili kćerkom- ali je taj osjećaj ,ipak «muške prirode»znatno umanjen mnogim opravdavajućim okolnostima,koje su i sami svojim učešćem podržavali i omogućavali da sva ta tragična zbivanja prevaziđu svaku mjeru razuma. Već sam u nekoliko navrata pisao tekstove na ovu temu nadajući se da ću naići na podršku i odobravanje.Nažalost,očito je da ova tema prihvata se kao «tabu-tema» o kojoj nema smisla raspravljati,a nastavljati sa analizama i raspravama sasvim sporednih problema i svakidašnjih posljedica života ,a ne pravih uzroka koji godinama,pa i stotinama godina ostaju nerješivi i u dubokoj suprotnosti sa istinskim životnim problemima prošlih,sadašnjih i budućih generacija ljudi- i života na Zemlji uopšte.Prihvatiti dalju eskalaciju postojećih dešavanja u svim formama zbivanja vodi u nerazmisivu situaciju zbivanja koja se u kasnijem toku života neće moći popraviti - dalji tok događanja vodiće u totalnu katastrofu. Ostvarivanje UJEDINJENIH DRŽAVA SVIJETA preduslov je ostvarivanja UJEDINJENIH NARODA sa ciljevima i zadacima koji su određeni postojećom Poveljom UN-a.Problemi koji prate dalji razvoj EVROPSKE UNIJE i problrmi njenog funkcionisanja dobar su primjer golene složenosti ovog problema ujedinjavanja ljudi na planeti Zemlji. Ujedinjavanju svih ljudi na planeti Zemlji nema alternativu,ako se želi ostvariti opstanak i preživljavanje novih generacija ljudi i oslobađanje od «ropstva prošlim navikama i lošim preživljenim iskustvima u minulim vremenima»,a posebno -ako želimo da ostvarimo TOTALNU ZABRANU ZLOUPOTREBE NAUKE i njenu isključivu primjenu za ostvarivanje zaštite od unuštenja i napredka razvoja svih oblika života na zemlji - posebno ljudi.Razvoj robotike i novih naučnih oblasti sa nepredvidivim korisnim odkrićima i načinima «pametne « primjene nauke omogućit će daleko uspješnije rješavanje svih postojećih problema ,a i onih koji će tek da se pojave.Osnovni zadatak u nastupajućim vremenima osigurati kultivisanje zemlje za uspješnu obradu i proizvodnju zdrave hrane za nove nadolazeće milione ljudi. Ako se postigne uspješno prestrojavanje postojeće vojne industrije u proizvodnju neophodnih tehničko-tehnoloških sredstava za navodnjavanje i obradu golemih neplodnih pustinjskih predjela koji dominiraju skoro na svim kontinentima/Afrika,Azija,Australija,dijelovi Američkog kontinenta/,na ovim poslovima moguće je angažovati sve postojeće nezaposlene ljude,kao i one koji će se prekvalifikacijom iz proizvodnje»industrije smrti» u «industrijsku proizvodnju hrane»,korisne proizvode hemijske industrije,metaloprerađivačke djelatnosti,itd Jedna od najvećih najnaseljenijih država na planeti Zemlji - NR Kina,posjeduje tek 10% obradive zemlje,sa 1,400 000 000 stanovnika.Ispravnim usmjeravanjem i ljudskih i materijalnih potencijala ka rješavanju naznačenih problema ljudi će se baviti «pametnijim poslovima» u odnosu na pripreme i vođenje katastrofalnih ratova i totalno urušavanje života na Zemlji stvarajući nesagledive posljedice uzajamnog nepovjerenja,mržnje i uništavanja prilika za uzajamnu komunikaciju,dogovaranje i plodotvornu i obostranu stvaralačku komunikaciju. Ovo je put da se pobjedi zločinački nagon za terorističkim aktivnostima,da se iskorjeni nepravda stvorena nasiljem,i da ostvari pravda za sve ljude produktivnim i korisnim stvaralačkim radom u procesu stvaranja novih neophodnih upotrebnih vrijednosti. Realzacija ovog moguća je primjenom smjernica djelovanja koje sam objavio u tekstu»Naš rat protiv svih ratova» - «Manifest ljudskog razuma na planeti Zemlji». Iskoristimo postojeće realne mogućnosti da ostvarimo bolju budućnost života na planeti Zemlji ! SARAJEVO,03.03.016. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.


Stariji postovi

<< 08/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
20687

Powered by Blogger.ba