VRIJEME

Dobrodošli na moj blog

28.03.2019.

NAUKA O MJKAMA LJUDI NA PLANETI ZEMLJI

MAJKE SVIH ZEMALJA – UJEDINITE SE !!! ŽENE SVIH ZEMALJA – UJEDINITE SE !!! Ovaj tekst želim da posvetim žrtvama masakra u džamijama na Novom Zelandu ! Ubica nedužnih žrtava – građanin Australije ,Brenton Tarant,ostvario je svoju žudnju za ubijanjem nevinih ljudi.To je ostvario na mjestu bogobojaznosti i mjestu gdje ljudska dušatraži milost Božiju,moli za oprost i milosrđe među ljudima – stanovnicima planete Zemlje. U toku posljednjih godina moga djelovanja na stranicama Facebook-a objavio sam niz tekstova posvećenih stradanju ljudi u toku ratnih sukoba XX stoljeća.Bavio sam se i uzrocima i posljedicama nenormalnih ljudskih ponašanja i iskazao određene „Prijedloge mjera“ ,neophodnih da se organizovano – na nivou Organizacije UN-a,te članica ove Organizacije pristupi dugoročnom rješavanju pitanja „masovnog ubijanja ljudi u organizovanim ratnim sukobima“,kao i ubijanje u pojedinačnim i grupnima prilikama od strane pojedinih terorističkih organizacija i pojedinih grupa. Sva ova zlodjela imaju svoj korjen u vaspitno-zapuštenim porodičnim prilikama,u vaspitno-obrazovnim ustanovama svih nivoa obrazovanja,u društveno-socijalnim zanemarivanjima odgovornnih ljudi koji su zaduženi za rad sa stanovnicima u vlastitoj sredini ,posebno rad sa mladim ljudima,sa omladinom koju pripremamo za buduće životne obaveze. Masovna proizvodnja pješadijskog naoružanja i njenog danonočnog usavršavanja,te lahkoća nabavljanja ovih sredstava „uklete zloupotrebe nauke“od strane zločudnih pojedinaca – stvaraju realne uslove pojava masovnih stradanja nedužnih ljudi svih uzrasta i zanimanja.posebno nedužne djece. Ponavljam da je krajnje vrijeme posvetiti najozbiljniju drutvenu pažnju ovim pojavama,stanjima i zbivanjima.Postoje uhodane službe drutvene kontrole saigurnosti života ljudi na ovoj našoj ojađenoj planeti Zemlji.Postoje različiti nivoi organizovanja naše zajedničke sigurnosti : od

28.03.2019.

NAUKA O MJKAMA LJUDI NA PLANETI ZEMLJI

MAJKE SVIH ZEMALJA – UJEDINITE SE !!! ŽENE SVIH ZEMALJA – UJEDINITE SE !!! Ovaj tekst želim da posvetim žrtvama masakra u džamijama na Novom Zelandu ! Ubica nedužnih žrtava – građanin Australije ,Brenton Tarant,ostvario je svoju žudnju za ubijanjem nevinih ljudi.To je ostvario na mjestu bogobojaznosti i mjestu gdje ljudska dušatraži milost Božiju,moli za oprost i milosrđe među ljudima – stanovnicima planete Zemlje. U toku posljednjih godina moga djelovanja na stranicama Facebook-a objavio sam niz tekstova posvećenih stradanju ljudi u toku ratnih sukoba XX stoljeća.Bavio sam se i uzrocima i posljedicama nenormalnih ljudskih ponašanja i iskazao određene „Prijedloge mjera“ ,neophodnih da se organizovano – na nivou Organizacije UN-a,te članica ove Organizacije pristupi dugoročnom rješavanju pitanja „masovnog ubijanja ljudi u organizovanim ratnim sukobima“,kao i ubijanje u pojedinačnim i grupnima prilikama od strane pojedinih terorističkih organizacija i pojedinih grupa. Sva ova zlodjela imaju svoj korjen u vaspitno-zapuštenim porodičnim prilikama,u vaspitno-obrazovnim ustanovama svih nivoa obrazovanja,u društveno-socijalnim zanemarivanjima odgovornnih ljudi koji su zaduženi za rad sa stanovnicima u vlastitoj sredini ,posebno rad sa mladim ljudima,sa omladinom koju pripremamo za buduće životne obaveze. Masovna proizvodnja pješadijskog naoružanja i njenog danonočnog usavršavanja,te lahkoća nabavljanja ovih sredstava „uklete zloupotrebe nauke“od strane zločudnih pojedinaca – stvaraju realne uslove pojava masovnih stradanja nedužnih ljudi svih uzrasta i zanimanja.posebno nedužne djece. Ponavljam da je krajnje vrijeme posvetiti najozbiljniju drutvenu pažnju ovim pojavama,stanjima i zbivanjima.Postoje uhodane službe drutvene kontrole saigurnosti života ljudi na ovoj našoj ojađenoj planeti Zemlji.Postoje različiti nivoi organizovanja naše zajedničke sigurnosti : od

03.03.2019.

VRIJEME - VRIJEME NOVIH IDEJA

PROGRAM RAZVOJA ZAJEDNIČKE BUDUĆNOSTI LJUDI NA PLANETI ZEMLJI ALLAH NEĆE PROMJENITI STANJE JEDNOG NARODA DOK TAJ NAROD NE PROMJENI SEBE (Kur'an) Ovaj navedeni ajet iz Kur' ana trebao bi da bude „KLJUČ BUDUĆNOSTI SVIH LJUDI NA PLANETI ZEMLJI“ . Dosljedna primjena ovog saznanja u životu svakog čovjeka treba da donese rješenja za sve naše probleme .Jedan od naših težih problema pretstavlja naša sigurna budućnost života – ugrožena ZLOUPOTREBOM NAUKE , koja generira nesagledive opasnosti po opstanak svih oblika života ,posebno ljudske vrste. U praktičnoj primjeni navedenog ajeta pronaći ćemo naš zajednički spas ! Od Objave Kur'ana časnog ,pa do današnjih dana,nikada ranije nisu postojale realnije potrebe i mogućnosti da se ovaj Kur'anski ajet primjeni kao korektor na naša ljudska neprimjerena ponašanja,a u mjeri potreba spasa ugroženog života na planeti Zemlji. Ljudskoj vrsti danas prijeti u punoj mjeri primjena „Zakona jačeg“ i uzajamno nepovjerenje koje vlada među ljudima – pojedincima i državama.Skup neograničenog broja ljudi čini jedan narod,a skup svih naroda čini čovječanstovo na Zemlji. Ova uprošćenja definicija treba da nam pomogne da steknemo uvid o kakvim i kolikom promjenama moramo da razmišljamo,da analiziramo uslove i različita sretstva koja moramo upotrijebiti u planiranju provođenja neophodnih promjena ,usmjeravajući njihovo djelovanje ka boljoj, i za sve ljude i druge oblike života.korisnijoj budućnosti. Na ovom mestu smatram da je korisno iskazati neka iskustva i saznanja o dešavanjima u proteklom- dvadesetom – stoljeću.U ovom stoljeću desila su se dva Svjetska rata :Prvi i Drugi svjetski rat,kao i cijeli niz tzv.lokalnih i regionalnih ratova.U ovim ratovima živote je izgubilo u uzajamnim sukobima 165 miliona ljudi,sa milijardom ranjenih,te ogromnim materijalnim gubicima i zastrašujućim posljedičnim djelovanjem PTSP-a (postratni traumatski stresni poremećaj),sa naknadnim djelovanjem u toku dugog vremenskog trajanja. U toku ovog stoljeća proizvedeno je i upotrebljeno i prvo nuklearno oružje (krajem II svjetskog rata –Hirošima i Nagasaki u Japanu).Daljim razvojem ovog oružja stvoreno je i termonuklearno oružje – nekoliko stotina puta jače od nuklearnog. Navedeni zastrašujući podaci upućuju na zaključak da je ovaj program zajedničke budućnosti ljudi na Zemlji jedinstvena i posljednja šansa da izbjegnemo totalno uništavanje života na našoj zajedničkoj planeti Zemlji. Prvi Kur'anski ajet koji je objavljen ljudima glasi: „Ikre',bismi rabbi- kellezi haleka...!“-Čitaj,/uči,proučavaj,/bavi se naukom i njenim istraživanjima/...Pored korisnih rezultata koji su ostvareni učenjem i razvojem nauke,ljudi su ,inercijom primjene „zakona jačeg“ vidjeli svoju mogućnost da,korištenjem nauke ,ostvare iznalaženje i uspješnu proizvodnju razločitih sretstava za uzajamno uništavanje u zloslutnim i pogubnim ratovima,vođenim na svim dijelovima planete Zemlje u svim proteklim vremenima.Ljudi danas raspolažu tako močnim uništavajućim sretstvima,da za jedan sat termonuklearnog rata mogu da unište milijardu ljudi,a ostali bi bili uništeni dejstvom smrtonosne radijacije. Upravo je nastupilo vrijeme praktične primjene navedenog Kur'anskog ajeta, koji sam upotrijebio kao naslov ovom tekstu .Molim Svemogućeg i Sveznajućeg,Milostivog,Samilosnog da nam olakša prihvatanje,razumjevanje i korisnu dalju upotrebu onog što će biti iskazano u daljem sadržaju ovog kazivanja. Nikada u ranijim vremenima svog postojanja čovječanstvo nije raspolagalo saznanjima,znanjima i tehničko-tehnološkim sretstvima uzajamnog komuniciranja kao što to danas ima.Ostvarene mogućnosti razvoja nauke i mogućnosti uzajamnih komunikacija (radio,televizija,osobni računari,mobilna telefonija,printani mediji u neograničenim količinama,itd.) ujedinili su život i rad ljudi na planeti Zemlji,ujedinili su ljude u jednu globalnu porodicu koji danas poznajemo kao ČOVJEČANSTVO.Potvrdu ovog ujedinjavanja i objedinjavanja ljudi čini postojanje ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NARODA,sa razvijenim oblicima različite saradnje na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa ljudi na planeti ZemljiTreba naglasiti da postignuti stepen uzajamne saradnji država – članica OUN-a,još nije dostiga onaj nivo kojim bi se osigurale mogućnosti kvalitetne primjene navedenog Kur'anskog ajeta o promjenama „naroda“koje su neophodne da bi se sudbina „tog naroda“ promjenila nabolje ! Postojeća ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA nastala je ujedinjavanjem 195 (197) Država koje čine „državotvorni narodi“ na planeti Zemlji.Zbir promjena svih pojedinačnih naroda, koji čine postojeće države, pretstavljaće PROMJENE ČOVJEČANSTVA. Ostvarivanje ideje o promjenama ČOVJEČANSTVA NABOLJE,moguće je da započne odmah – već „sutra“. Ovo je izuzetna neminovnost od koje ovisi opstanak svih oblika života na planeti Zemlji,posebno ljudi. Treba posebno da se naglasi da ovo nije „brz i kratkoročan proces“ razvojnih promjena .Možda će biti potrebno da se promjeni i nekoliko generacija ljudi.Pripreme za realizaciju ovog GLOBALNOG PROJEKTA PROMJENA SUDBINE LJUDI treba da se ostvare na sljedeći način. 1. Ostvariti promjene u odnosima među muškim i ženskim dijelovima čovječanstva,njihovim pravima ,obavezama i odgovornostima.Postojeća polovina čovječanstva koju čine žene još uvijek nije ostvarila svoja prava u oblasti ravnopravnog učešća u procesu odlučivanja,u procesu donošenja sudbonosnih odluka u dešavanjima od značaja za opstanak života na planeti Zemlji,posebno opstanak ljudi.Upravo žene pretstavljaju „reproduktivnu sposobnost čovječanstva“,one su MAJKE koje osiguravaju svojom trudnoćom od 9 mjeseci i porođajnim bolovima obnavljanje čovječanstva,brinu da njihova djeca odrastaju u skladu sa potrebama normalnog razvoj.Prve mjesece života svako dijete uzima svoju hranu za svoj razvoj iz tijela svoje majke (majčino mlijeko) ,a to je najbolji način ishrane svakog djeteta u početnoj fazi njegovog života.Majke danonočno bdiju nad životom i razvojem svoga djeteta,udovoljavaju svakoj njegovoj potrebi,pomažu djetetu da stane na svoje noge,da nauči hodati, govoriti“maternjim jezikom“,da usvoji pristojno ponašanje,da mu osigura sva neophodna saznanja i spoznaje kojim će se lakše da uključi u buduće tokove svakodnevnog života.MAJKA JE PRVA UČITELJICA U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA ! Za ovaj odgovoran,i za budućnost čovječanstva u cjelini,izuzetno značajan posao – zanimanje majke – postoji neophodna potreba posebnog obučavanja i teorijske,kao i praktične pripreme koju društvena zajednica mora da obezbjedi primjenjujući poseban program,jedinstven za sve MAJKE SVIJETA.Ovaj program treba da se sačini u OUN-u,prilagodi njegova primjena u svim zemljama,članicama UN-a.Iz ovih razloga,žene treba da su zastupljene ,prema stavu.2 Povelje UN-a, u svim organizacionim cjelinama Organizacije UN-a,posebo u SAVJETU BEZBJEDNOSTI I GENERALNOJ SKUPŠTINI,sa pravom VETA na sve odluke koje nisu u skladu sa sigurnošću po život njihove djece i čovječanstva u cjelini. 2. Da bi se ostvarili normalni uslovi života na planeti Zemlji i potpuna sigurnost za svakog za život svakog stanovnika planete Zemlje,neophodno je ostvariti potpunu zabranu ZLOUPOTREBE NAUKE i proglasiti je NAJTEŽIM MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM DJELOM.Ova vrsta zloupotrebe pretstvalja za svakog pripadnika Islama najtežu zloupotrebu prvog objavljenog Kur'anskog ajeta „Ikre' ...“u svim njegovim oblicima spoznaje i primjene u životu ljudi! 3. Pred čovječanstvom stoji jedina alternativa ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA I RADA, ZAJEDNIČKOG DALJEG RAZVOJA I OSTVARIVANJA ZEJEDNIČKE BOLJE BUDUĆNOSTI U SVAKOM POGLEDU. Da bi čovječanstvo ostvarilo ovaj cilj,neophodno je da se sve članice UN-a ujedine u jednu KONFEDERACIJU, ili FEDERACIJU DRŽAVA UN-a. Ovaj zadatak u svojoj realizaciji ostvario bi trajan mir,red,rad i disciplinu na svim dijelovima planete Zemlje.Ogromna sretstva koja su se do sada izdvajala za sve armije Svijeta i sve ratne potrebe u ljudstvu i tehnočko-tehnološkim sretstvima mogli bi da se upotrijebe za kultivizaciju neplodnih dijelova planete Zemlje i bolje uslove za proizvodnju i snabdjevanje ljudi zdravom hranom i pitkom vodom,te daljim rješavanjem komunalnih problema,razvoja naukei rješavanja zdravstvenih problema ljudi,proizvodnju i primjenu boljih lijekova,razvoj obrazvnih sistema na svim nivoima obrazovanja. Da bi se ovaj cilj ostvario neophodno je da OUN-a donese odluku o izradi zajedničkog programa obrazovanja PRVIH UČITELJICA U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA ,SA POSEBNIM AKCENTOM NA UČENJE ZAJEDNIČKOG JEZIKA (npr.ENGLESKOG) za svu djecu Svijeta,uz maternji jezik.Ovim postukom riješilo bi se pitanje kvalitetne komunikacije među ljudima i daleko bržeg i boljeg uzajamnog razumjevanja i svrsishodnijeg dogovaranja u svakom pogledu.Ubrzala bi se razmjena znanja i iskustava u svim oblastima života,te olakšalo rješavanje svih životnih pitanja. ------ oooo ----- Posebna napomena: U rješavanj naznačenih pitanja očekuje se da Međureligijsko vijeće u BiH ,kao i u UN-u,kao i Vjerske zajednice u zemljama - članicama UN-a preuzmu svoju ulogu u realizaciji zacrtanih ciljeva i zadataka iskazanih u ovom tekstu. Sve postojeće vjere pretstavljaju posebne puteve koji vode do kapije NJEGOVE MILOSTI - MILOSTIVOG I SAMILOSNOG,SVEMOGUĆEG I SVEZNAJUĆEG. Zajednički je cilj svih ljudi – vjernika – da ostvare kontakt sa milošću svoga STVORITELJA. Neka nam ON pomogne da iskazane ideje zaista i ostvarimo. Ovo svoje izlaganje završiću Kur'anskim ajetom: „O vjernici,o ljudi,bojite se Boga!I neka svaki od vas vidi šta je za sutra pripremio! Bojite se Boga,jer ON dobro zna šta vi radite !“ Ahmed Korić

02.01.2019.

VRIJEME NOVE 2019.GODINE - PORUKE I ČSTITKE

NOVOGODIŠNJA PORUKA I NOVOGODIŠNJA ČESTITKA STANOVNICIMA PLANETE ZEMLJE Razmišljao sam kome da ČESTITAM NOVU 2019 .GODINU, kad znam da mojih mnogobrojnih prijatelja nema više u životu! Pretpostavio sam jednu mogućnost – da usvojim sve stanovnike planete Zemlje da mi budu prijatelji,da sa svima njima podijelim svoja razmišljanja i svoje novogodišnje želje!Ova moja hipotetička želja možda će tek jednog dana da doživi svoj puni pravi smisao! ŽELIM SVIM LJUDIMA – STANOVNICIMA PLANETE ZEMLJE ,POSEBNO SVIM MAJKAMA KOJE RAĐAJU I PODIŽU NOVE GENERACIJE LJUDI – SVAKO DOBRO I SRETNE DANE KOJI NAS OČEKUJU,POSEBNO ŽELIM DA PORASTE POVJERENJE MEĐU LJUDIMA I DRŽAVAMA ,ŽELIM DA NIKADA NE BUDE RATOVA I SUKOBA MEĐU LJUDIMA I DRŽAVAMA. ŽELIM DA ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA PRERASTE U FEDERACIJU DRŽAVA UN-a, DA SVE MAJKE SVIJETA DOŽIVE PRIZNANJE POSEBNOG STATUSA PRVE UČITELJICE U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA,DA SE PRIJE TOGA SVE BUDUĆE MAJKE STRUČNO OSPOSOBE ZA OBAVLJANJE OVE GLOBALNO ODGOVORNE ULOGE – ULOGE OD KOJE ĆE ZAVISITI OPSTANAK ŽIVOTA U SVIM OBLICIMA NA PLANETI ZEMLJI,POSEBNO OPSTANAK LJUDI! ŽELIM DA U NOVONASTUPAJUĆOJ GODINI ODPOČNE REALIZACIJA DIJELA TEKSTA POVELJE UJEDINJENIH NARODA ,A KOJI SE ODNOSI NA RAVNOPRAVNOST POLOVA – MUŠKE I ŽENSKE POPULACIJE LJUDI – DA OVA RAVNOPRAVNOST OMOGUĆI DA, ZA GENERALNU SEKRETARICU UN-a bude izabrana i jedna od 3,5 milijardi žena ,nakon 73godine postojanja i rada UN_a. ŽELIM DA SAD IZABERU ,NAKON 240 GODINA POSTOJANJA SAD,PRVU PREDSJEDNICU SAD – PRVU ŽENU NAKON 48 BIVŠIH PREDSJEDNIKA,I DA TO BUDE GOSPOĐA HILARY KLINTON. ŽELIM DA SE ZLOUPOTREBA NAUKE PROGLASI KAO NAJTEŽE MEĐUNARODNO KRIVIČNO DJELO,A JEDNO OD OVIH OBLIKA ZLOUPOTREBE JE I PROIZVODNJA SREDSTAVA ZA UZAJAMNO MASOVNO UBIJANJE LJUDI SVIH UZRASTA,KAO I UNIŠTAVANJE SKUPOCJENIH MATERIJALNIH DOBARA,KAO ŠTO SU:TVORNICE ZA PROIZVODNJU SVIH PROIZVODA NAMJENJENIH MIROLJUBIVOM – KORISNOM KORIŠĆENJU,TVORNICE LIJEKOVA,USTANOVE ZA RAD I RAZVOJ OBRAZOVNIH SISTEMA SVIH NIVOA OBRAZOVANJA,BOLNICE,IDR. ŽELIM DA SE UNOVONASTUPAJUĆOJ GODINI POKRENE I ODPOČNE PROIZVODNJA NOVIH USPJEŠNIH LIJEKOVA ZA DO SADA NEIZLJEČIVE BOLESTI,DA SE OLAKŠA POLOŽAJ BOLESNIH I IZNEMOGLIH LJUDI KOJI OČEKUJU POMOĆ OD SVOJIH „BLIŽNJIH“ . ŽELIM DA SE USVOJI JEDAN JEZIK KAO „Međunarodni“ u sve obrazovne sisteme članica UN_a kao obaveni predmet!Po mom mišljenju ,to bi trebao da bude ENGLESKI JEZIK,što bi omogućilo masovnu uzajamnu komunikaciju svih ljudi na planeti Zemlji,koristeći postojeći internet sistem uzajamnog komuniciranja. ŽELIO BIH, DA U OKVIRU ORGANIZACIJE UN –a,ODPOČNE DA DJELUJE MEĐURELIGIJSKO VIJEĆE UN-a,SA PROGRAMOM OBJEDINJAVANJA VJERSKIH NAČELA I POUKA O UZAJAMNOM ISPOMAGANJU I PRUŽANJU UZAJAMNE POMOĆI LJUDI,O SVETOSTI ZAŠTITE SVAKOG LJUDSKOG ŽIVOTA,A PO BOŽIJOJ ODREDBI: „NE ČINI DRUGOM ONO ŠTO NE ŽELIŠ DA TEBI BUDE UČINJENO!“ Moje su želje velike a očekivanja golema! BOŽE,Tebi se prvom obraćam i molim da ljudima u NOVOJ 2019.godini ukažeš kakvi treba da budu TVOJI PRAVI NAMJESNICI NA PLANETI ZEMLJI! SPAS SVIH OBLIKA ŽIVOTA NA PLANETI ZEMLJI,SPAS USLOVA ZA ODRŽANJE ŽIVOTA U NORMALNIM – ZDRAVIM USLOVIMA ŽIVOTA – PRIORITE JE NAD SVIM DRUGIM PRIORITEIMA LJUDI,OBDARENIH ZDRAVIM RAZUMOM! ALTERNATIVA OVOM ZAHTJEVU I OČEKIVANJU NE POSTOJI !!! SARAJEVO,02.01.2019.GOD. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

21.12.2018.

VRIJEME BUDUĆNOSTI

BUDUĆNOST ŽIVOTA NA PLANETI ZEMLJI ODREDIĆE BUDUĆE ŽENE-MAJKE Pomozimo budućim majkama da ostvare svoju životnu stvarnost na najbolji – najpozitivniji način u svakom pogledu.Omogućimo im kraće radno vrijeme i povoljnije uslove zapošljavanja.Ovo je neophodno da se ostvari radi njihovog svestranijeg i blagovremenog djelovanja na razvoj vlastite djece i djece koja su im povjerena na čuvanje i odgoj. Bilo bi korisno razmotriti da se na jednom radnom mjestu radno vrijeme podijeli na dva dijela – po 4 sata dnevno – da dvije žene –majke – mogu da rade i da ostvare lični dohodak u svom punom iznosu,te i druga prava iz zasnovanog radnog odnosa. Ovakvim pristupom pomogli bi majkama da budu sposobnije i djelotvornije u obavljanju dužnosti MAJKE – PRVE UČITELJICE U ŽIVOTU SVAKOG BUDUĆEG ČOVJEKA. Društvo u svojoj sredini može da očekuje manje problema sa vaspitno zapuštenim podmladkom čovječanstva,kvalitetniji razvoj mladih ljudi i manje razvojnih frustracija.Povećan nadzor majki u razvoju svakog djeteta omogućit će bolji uspjeh u ukupnim razvojnim rezultatima,brže i lakše usvajanje pozitivnih radnih navika,tolerantnije ponašanje u budućoj životnoj sredini,veće uzajamno povjerenje među ljudima umanjenjem mogućih loših razvojnih iskustava,itd. Predlagane mjere omogućile bi formiranje većeg broja radnih mjesta i sigurnije preživljavanje posebno samohranih majki i majki koje su ovisne od dopunskih prihoda u vlastitoj porodici,uz moguće ostvarivanje i zdravstvene zaštite pod povoljnijim uslovima. DRUŠTVENA ZAJEDNICA mora da prihvati specifičnost potreba MAJKI – PRVIH UČITELJICA , od čijeg kvalitetnog djelovanja direktno zavisi kvalitetan razvoj budućeg čovječanstva u cjelini. Nadajmo se da će ova ideja biti razmotrena i prihvaćena u želji da se ostvari kvalitetniji i svrsishodniji razvoj ljudi na planeti Zemlji,opterećen danas golemim uzajamnim nerazumjevanjem i tragičnim dešavanjima u postojećim međuljudskim odnosima.

02.12.2018.

VRIJEME HITNIH I NEOPHODNIH ODLUKA

ZASJEDANJE GRUPE ZEMALJA G 20 U ARGENTINI VRIJEME DEMONSTRACIJA GRAĐANA U PARIZU Navedena ova dva dešavanja ,tek na prvi pogled , kao da nemaju nečeg zajedničkog. Postoji,ipak,jedna zajednička uzročno-posljedična veza među njihovim dešavanjima. U prvom slučaju grupa zemalja „G 20“ tretirala je značajna pitanja koja su od zajedničke koristi - pitanje plasmana vlastitih proizvoda na međunarodnom uzburkanom tržištu,sa neusklađenim plaćanjem taksi ,posebno kada se radi o robnonovčanoj razmjeni između SAD i NR Kine.Prema tvrdnjama Predsjednika SAD,gosp.Trampa,SAD su u prošlom periodu imale gubitak od 800 milijardi dolara,što je,po njegovom mišljenju dalje neodrživo. U drugom slučaju građanji Francuske izašli su na demonstracije nezadovoljni svakodnevnim povećanjem cijena goriva koje proizlazi iz potreba popunjavanja državnog budžeta. Ovo povećanje odražava se direktno na porodične budžete građana Francuske,posebno onih koji žive od niskih zarada i nalaze se na granici ekonomske izdrživosti. U obadva slučaja prikrivena su golema izdvajanja koja se moraju realizovati za pokrivanje golemih vojnih potreba ove dvije države. Nije potrebno da se navodi da navedeni problem postoji i u Državi Bosni i Hercegovini,sa već iskazanim potrebama da se i za našu Armiju i njene osnovne potrebe mora povećati dodatni dio sredstava/dohodak uposlenika,modernizacija vojne opreme,nedovoljan kvalitet ishrane vojnika,itd./ Ovaj problem postoji u svakoj od 195 država – članica OUN-a. Rješavanje ovih problema direktno je zavisno od uzajamnog povjerenja između država,njihove uzajamne plodotvorne saradnje i razvijanje dobrosusujednskih odnosa između pojedinaca i država - o čemu sam već ranije napisao i objavio tekstove pod naslovom: FEDERACIJA DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA; Moguaća očekivanja od nove Organizacije UN-a za ljude na planeti Zemlji. Posebno treba naglasiti važnost reorganizacije postojećih obrazovnih sistema na svim nivoima obrazovanja,uz vaspitni uticaj koji je izostavljen u svom najbitnijem dijelu. Utica PRVIH UČITELJICA U ŽIVOTU SAKOG DJETETA – SVAKOG NOVOG ČOVJEKA U BUDUĆIM VREMENIMA POSTOJANJA ČOVJEČANSTVA – UTICAJ MAJKI U PRVIH 7 GODINA ŽIVOTA,a i kasnije, treba da bude od odlučujućeg značaja. Sredstva za sve razvojne potrebe ljudi – čovječanstva na planeti Zemlji treba da se obezbjede zabranom ZLOUPOTREBE NAUKE I PROGLAŠAVANJEM OVE ZLOUPOTREBE ZA NAJTEŽE MEĐUNARODNO KRIVIČNO DJELO. Danas se svi bave problemima posljedica navedene zloupotrebe,a posljedice su zastrašujuće teške i popasne po opstanak svih oblika života na planeti zemlji – posebno ljudi.

14.11.2018.

VRIJEME NOVE ORGANIZACIJE UN-a

FEDERACIJA DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA Moguća očekivanja od nove Organizacije UN-a za ljude na planeti Zemlji Udruživanjem država – članica OUN-a u ZAJEDNIČKU FEDERACIJU 195/197/ DRŽAVA - dosadašnjih članica OUN – a - ostvario bi se izuzetan napredak života ljudi na planeti Zemlji. Desile bi se nevjerovatne sljedeće pozitivne promjene : 1. Ostvario bi se davnašnji san ljudi o zajedničkom životu svih naroda i njihovoj trajnoj miroljubivoj i dobronamjernoj saradnji,bez postojanja bilo kakvog uzajamnog nepovjerenja,bez potrebe da se jedni drugih boje i stvaraju predpostavke potrebe odbrane od uzajamnih sukoba; 2. Nestalo bi potreba o formiranju vojnih formacija koje su do sada služile za odbranu vlatitog suverenireta i vlastitog životnog prostora od moguće agresije drugih naroda –susjednih država.“Namjenska industrija“ – „vojna proizvodnja sredstava za odbranu“ postala bi potpuno nepotrebna.Posljedica ovakvog novonastalog stanja bila bi ušteda ogromnih novčanih sredstava i rasterećenje državnih budžeta od dosadašnjih obaveznih izdvajanja,te trošenje ovih sredstava u druge neophodne razvojne potrebe svih ljudi na planeti Zemlji, prvenstveno za dalji razvoj i unapređivanje vaspitno-obrazovnih institucija na svim postojećim nivoima obrazovanja – kao i nekim novim oblicima neophodnim za formiranje i razvoj novih ljudi na planeti zemlji. Posebno bi se ostvarili novi povoljniji uslovi za unapređenje zdravstvene zaštite ljudi i ostvarenje svestranijih istraživanja u medicini i proizvodnji novih lijekova u farmaceurskoj industriji. Naučnoistraživački radovi razvijali bi se mnogo intenzivnije u svim sferama života i rada ljudi! 3. Ljudi koji su do sada radili u vojnim službama svojih država,kao i u namjenskoj proizvodnji našli bi svoja nova zanimanja u oblasti unapređenja poljoprivrede, razvoj i proizvodnju sredstava za kultivisanje neplodnih površina planete Zemlje – poznatih ogromnih pustinjskih predjela / pustinje Sahara,Kalahari, Gobi,u SAD/Nevada/,Srednjoj i Istočnoj Aziji/Kina,Mongolija/,itd./. 4. Nesagledive su sve mogućnosti koje će se ostvariti novom organizacijom života i novim mogućnostima koje će taj život da omogući u svim sferama života na planeti Zemlji – posebno u oblasti zaštite od štetnih klimatskih promjena,koje ugrožavaju opstanak svih oblika života na planeti Zemlji – posebno ljudi! 5. Nestaće potrebe za „seobama naroda“ koje su danasa prisutne u pojedinim dijelovima Svijeta – posebno sa Srednjeg i Bliskog Istoka,Azije i Afrika – prema granicama Evropskih država,SAD, i nekih drugih prostora. Dio novčanih srestava moći će da se ponudi nerazvijenim zemljama za otvaranje novih radnih mjesta u njihovoj vlastitoj sredini,da im se ponude neophodni razvojni programi u svim oblastima djelatnosti koje do sada nisu mogli da ostvare u vlastitoj sredini . 6. Posebno treba naglasiti nove velike mogućnosti organizovanja i izvođenja zajedničkih istraživanja Svemira – posebno našeg Solarnog sistema. 7. Odgoju i obrazovanju novih generacija ljudi posvetila bi se mnogo veća pažnja, uz dodatno obrazovanje Majki – prvih učiteljica u razvoju čovječanstva, i svih drugih ,na koje se odnosi odgovornost za buduće ponašanje novih generacija ljudi. 8. Jedinstven pravni sistem , kojim se regulišu sva prava,obaveze i odgovornosti ljudi na planeti Zemlji ,olakšao bi uzajamno komuniciranje ljudi,ostvarivanje poslovnih veza i razvoj kulturnih potreba na jedinstven način. Ostvarivanje neposrednih uzajamnih komunikacija doprinijelo bi brzom i olakšanom porastu uzajamnog povjerenja među ljudima planete Zemlje, uzajamnom razumjevanju i uzajamnoj solidarnosti u svim životnim situacijama.

04.11.2018.

KRIZA LJUDSKOG RAZUMA U NERAZUMNIM VREMENIMA ULOGA ŽENA U NAD

KRIZA LJUDSKOG RAZUMA U NERAZUMNIM VREMENIMA ULOGA ŽENA U NADOLAZEĆIM DEŠAVANJIMA Posljednji dani zasjedanja predstavnika 195 zemalja - članica UN-a - u Parizu /11.12.2015.g./bili su posvećeni razmatranju pitanja globalnog zatopljavanja planete Zemlje ,kao i razmatranje pitanja posljedica koje ovo zatopljavanje proizvodi na sve postojeće oblike života,a posebno na opstanak ljudi. Pojava enormnih poplava, koje se sve češće javljaju na pojedinim dijelovima naše planete,kao i pojava enormnih suša koje do sada nisu zapamćene - stvorile su objektivnu potrebu zajedničkog razmatranja i zajedničkog preduzimanja odgovarajućih mjera u suzbijanju uzroka naznačenih pojava.A osnovni uzrok globalnog zatopljavanja predstavlja povećana koncentracija ugljendioksida u atmosferi Zemlje,kao i drugih štetnih gasova koji pogoduju razvoju naznačene pojave.Nagli razvoj nauke uslovio je u posljednjih 150 godina dinamičan razvoj tehnike i tehničko-tehnoloških procesa koji su imali za cilj masovnu proizvodnju novih robnonovčanih vrijednosti, namjenjenu širokoj potrošnji i uvećanju životnog standarda ljudi ,olakšavanju obavljanja svakodnevnih njihovnih poslova,te povećanju produktivnosti rada. Uz korisnu upotrebu nauke pojavila se i njena zloupotreba,posebno u enormnoj proizvodnji tzv.»crne metalurgije» - proizvodnji željeza i čelika,namjenjenih potrebama tzv.»namjenske proizvodnje» - «vojne proizvodnje»,ili «industrije smrti».Skoro sva ratna oprema i naoružanje svih vrsta armija u Svijetu izrađena je od čelika različitih vrsta i namjena.Ove vojne potrebe zahtjevaju skoro 50% ukupno proizvedenog čelika u Svijetu,a ova proizvodnja je samo 2011.godine iznosila1490 miliona tona.Svo lično naoružanje vojnika izrađeno je najvećim dijemom iz čelika.Sva artiljerijska oruđa,tenkovi,oklopni transporteri sa naoružanjem rađeni su od čelika,a poneki dijelovi i od specijalnih vrsta čelika otpornih na vanjska eksplozivna dejstva.Posenbo treba napomenuti proizvodnju ratnih brodova,među kojim se posebno ističu nosači aviona,proizvodnja podmornica i kompletna ratna oprema urađeni su od posebnih vrsta čelika.Samo manji broj država ,koje posjeduju dovoljno finansijskih sredstava da proizvode ili nabavljaju ovu ratnu opremu , mogu da u sastavu svojih armija imaju sve navedene objekte goleme proizvodne vrijednosti,ali i goleme udarne moći pri ratnim dejstvima. Ovaj dio upotrebe čelika nije koristan ljudima i trebalo bi da se ozbiljno razmisli koliko ćemo kao ljudi na ovoj ojađenoj planeti Zemlji strahovati od njihove upotrebe,a posebno od zloupotrebe koja je danas u skoro svim dijelovima Svijeta prisutna u rukama terorista. Vrijedno je spomenuti i autoindustriju čiji značajan dio proizvodi transportna vozila za potrebe transporta ratnog materijala,vojne opreme različite namjene i ljudstva - vojnih jedinica.Cestovna vozila,inače, u Svijetu su dominantan zagađivač atmosfere.Preko milijardu automobila ratličitih konstruktivnih i namjenskih karakteristika krstare cestama Svijeta i iza sebe ostavljaju ugljen dioksid,spojeve nitrata i sulfata,te ugljene prašine u određenim količinama.Naglasimo da je prisutan još jedan problem u uništavanju šumovitih predjela na Zemlji usljed potreba drvne industrije i ogrevnog materijala,te potreba hemijske industrije.Šume,kao glavni izvori obnovljivog kiseonika nestaju,apotrošnja ovog za život neophodnog elementa sveje veća. Naznačeni problemi mogu se riješiti angažovanjem svih raspoloživih snaga i potencijala u svim segmentima našeg svakodnevnog života.Obrazovni sistemi - sustavi - moraju da se pozabave edukativnim pristupima ovom problemu. Sve žene Svijeta,posebno žene-majke treba da u svim odgojno-vaspitnim sadržajima već od prvih dana života svoju djecu upućuju na ovaj problem,a saglasno uzrastu djeteta.Ovaj period bi obuhvatio vrijeme uzrastanja od 5 do 7. godine života.Pored ovog dijela angažovanja,žene kao reproduktivni dio čovječanstva treba da dobiju svoje odgovarajuće mjesto u svim društvenim forumima i društveno-političkim pozicijama - tamo,gdje se donose odluke od posebnog društvenog interesa,od posebne važnosti za očuvanje životne sredine za život i rad budućih pokoljenja. Uloga UN-a mora da u svim ovim pitanjima bude od posebnog značaja,sa osiguranjem značajnije odgovornosti za rješavanje naznačenih problema i obaveza,ali uz značajan porast prava,materijalnih i kadrovskih mogućnosti -kojih,nažalost,još uvijek nema dovoljnoj mjeri. Drugim riječima,za posljednjih 70 godina, nijedna žena na planeti Zemlji nije imala mogućnost da obavlja dužnost Generalnog sekretara UN-a,a duboko vjerujem da ih ima i tekako sposobnih i talentovanih za ovaj posao. Izgradimo ,prije svega,uzajamno povjerenje među ljudima i narodima,među državama - kako bi se oslobodili uzajamnog djelovanja straha i neizvjesnosti,a ostvarimo korisnu upotrebu nauke,odbacujući svaki vid i najmanje zloupotrebe,pa tek očekujemo bolje dane naše zajedničke budućnosti. Učinimo dobre stvari,da bi mogli da vjerujemo u bolju budućnost ovog ojađenog Svijeta! Vrijeme čekanja i iščekivanja je proteklo! ŽENE – MAJKE SVIJETA - UJEDINITE SE ! Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

30.08.2018.

VRIJEME - VRIJEME NOVE TREBEVIĆKE ŽIČARE

KONAC DJELO KRASI -Narodna izreka- Nakon otvaranja objekta „Nova trebevićka žičara“ u aprilu mjsecu o.g. odlučih i ja da posjetim ovaj objekat i da,nakon 29 godina,posjetim naš Trebević i da sagledam nove konstruktivno.tehnološke vrijednosti izgrađene žičare. U društvu sa mnom bila je moja supruga i dvije pametne i vrijedne unuke .Koristile su ,kao i ja ,ovo novo iskustvo u razvoju domaćeg turizma. Znali smo da na Trebeviću nema ugostiteljskih objekata i da je neophodno da ponesemo obrok za ručak ,termosku kafe,sokove...I sve je ovo dobro došlo u datom trenutku. Neugodno iznenađenje doživio sam sa pristupnim stepeništem koje je vodilo do polazne stanice sabdjevene pogonskim uređajima i kabinama za prevoz putnika.Penjanje uz golem broj stepenica ,bez ugrađenih rukohvata i osjećanja nesigurnog kretanja – bili su prvi dojam koji sam stekao .Ovaj problem još više će doći do izražaja prilikom silaska niz stepenište.Posebno je problem dugog penjanja bio prisutan kod starijih osoba,majki sa malom djecom,invalida i RVI ,kao i svih posjetilaca sa lošijim zdravstvenim stanjem – a toliko potrebnih svježeg zraka i svježine u postojećim sparnim ljetnim danima. Sam objekat i postojeće instalacije ostavili su dojam kvalitetne gradnje i dobro urađenog posla.Nakon udobne i prijatne vožnje nađosmo se na Trebeviću – u gornjem pogonskom objemtu.Izlazak u dokučenu prirodu ostavio je poseban utisak.Nigdje klupe za odmor,nigdje ni privremenog objekta u kome bi mogli potražiti i dobiti neko osvježenje.Nigdje hlada da se sklonimo sa vrelog sunca... Nadolazeći posjetioci uzalud su tražili mjesto za sjedenje u prirodi.Osim izbetoniranih površina za pješačko kretanje,sve je bilo nepristupačno . Ovaj problem posebno je bio prisutan kod roditelja sa malom djecom. Prisjetih se našeg društvenog problema sa zapošljavanjem nezaposlenih radnika – posebno demobilisanih ,a radno sposobnih ljudi.Moglo im se ponuditi da ,u vlastitoj režiji . pojedinačnoj i kolektivnoj – organizuju uslužne djelatnosti ponude različitih osvježivačkih napitaka,prehrambenih proizvoda,suvenira,itd.U nedostatku pitke vode dobro bi došla jedna cisterna za zadovoljavanje dnevnih potreba ugostiteljske djelatnosti,kao i novopridošlih turista.Osim domaćih,moglo se primjetiti da je značajan broj i stranih posjetilaca. Očito je da je broj posjetilaca prevazišao sva očekivanja odgovornih ljudi.Bilo bi dobro da se izgradi nekoliko manjih montažnih objekata sa naznačenom namjenom – da utisam o samom objektu i njegovoj namjeni bude znatno bolji. Sam pristup polaznom objektu mogao bi da se riješi prokopavanjem podzemnog pristupa do jednog novog vertikalnog lifta sa ozlazom u pogonskom dijelu.Mislim da bi se ova usčuga mogla posebno i naplaćivati – što bi bilo daleko povoljnije za posjetioce slabijek zdravstvenog stanja,za RVI i druge starije osobe kojim je postojeći pristup golem problem. Stepenice ,koje su izgrađene,djeluju vanstandardno – sa nepodobnom visinom gazišta,što otežava kretanje i mlagom,zdravijim osobama.Zbog pobrojanih primjedbi – posebno nedostatka klupa za sjedenje,čija je cijena zanemarljiva u odnosu na cijenu samog objekta,trebalo bi u najkraćem roku da se riješi.I prvi utisak treba da otvori put u dugotrajnu korisnu upotrebu naznačenog objekta,posebno sa stanovišta daljeg uspješnog doprinosa razvoju domaćeg turizma i na međunarodnom planu.

29.07.2018.

VRIJEME HADŽDŽA - HADŽDŽ 2018god.

HADŽDŽ 2018.GOD. U ovoj godini iz Bosne i Hercegovine na Hadždž u Meku odlazi 1650 Hadžija. Želim im sretno putovanje i Božiju milost u obavljanju ove svete dužnosti i da im Svemogući prihvati njihove lične i zajedničke Molitve i Dove koje budu upućene sa svetih mjesta Kabe i Arefata - u vrijeme boravka u gradu Mekki. Svi ljudi na planeti Zemlji očekuju od vas da Bog usvoji vaše Molitve i Molbe za spas ljudi od svih zlih dešavanja,od neznanja i međusobnog nerazumjevanja ljudi,od iskazanog dubokog izajamnog nepovjerenja ljudi i država ,od uzajamnog nepovjerenja pojedinih naroda koji su sada u međusobnim ratnim sukobima i golemim patnjama i uzajamnim iskušenjima. Molite Svemogućeg i Sveznajućeg da spriječi dalju zloupotrebu prvog Kur'anskog ajeta „Ikr'e.....“ (uči,čitaj,proučavaj..) ,da od Nauke i znanja ne stvara zastrašujuću zloupotrebu kojom je isprogramirana „Industrija smrti“ – „Vojna industrija“,čijom proizvodnjom nastaju zastrašujuća sredstva uzajamnog ubijanja ljudi i razaranja rezultata teškog i mukotrpnog stvaralačkog rada.Posebno treba naglasiti opasnost od upotrebe nuklearnog i termonuklearnog naoružanja kojim se za samo jedan sat rata sa ovim oružjem može da uništi svaki oblik života na planeti Zemlji – posebno kompletnog čovječanstva i svih dosadašnjih rezultada milenijumskog stvaralačkog rada. Molim sve Hadžije da misle na budućnost SVIH LJUDI NA PLANETI ZEMLJI ,da iskažu svoje poštovanje za svaki ljudski život,a u skladu sa vlastitim saznanjima da je svaki čovjek na planeti Zemlji samo „Božiji namjesnik,koji je zadužen za uspostavljanje reda,rada i discipline i odgovorno korišćenje i upravljanje svim dobrima i resursima koje je Svemogući darovao ljudima na Zemlji! Molite Svemogućeg da omoguću prerastanje OUN u FEDERACIJU DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA – sa raspuštanjem vojnih formacija i prestankom rada vojne industrije,te upotrebom NAUKE samo u dobrobitne svrhe! Molim Svemogućeg i Sveznajućeg da primi Vaše Molitve i Vaše Dove koje uputite za sigurnu i sretnu budućnost ljudi,ispunjenu korisnim radom i stvaralaštvom – u ime Svemogućeg i Sveznajućeg,Milostivog i Samilosnog – jedinog Stvoritelja i Gospodara svih Svjetova,svih promjena,stanja i zbivanja!


Stariji postovi

<< 03/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
32578

Powered by Blogger.ba